Puns – Szójátékok – szókincs, mini feladat

érettségi
A következő mondatban szójátékokat, szóvicceket olvashattok, és segítünk értelmezni őket. A mini feladatban pedig gyakorolhatjátok a szavak használatát.

‘If thieves wear sneakers, and artists wear Sketchers, then linguists must wear Converse.’

source: Steve the vagabond and silly linguist, Facebook

 

1.to sneak – sneaked – sneaked/snuck-snuck (US)(verb) [sniːk] – osonni, lopakodni, elcsenni

to go somewhere secretly, or to take someone or something somewhere secretly

sneakers [ˈsniːkəz] – tornacipő

thief/thieves (noun) [θiːf] [θiːvz] – tolvaj/tolvajok

a person who steals

 

2.sketch(noun)/to sketch (verb) [sketʃ] – skicc, vázlat/vázlatot készíteni

a simple, quickly-made drawing that does not have many details

to make a sketch of something

Sketchers [ˈsketʃəz] – cipőmárka

artist [ˈɑːtɪst] – művész, festő

 

3.to converse [kənˈvɜːs] – beszélgetni, társalogni

to have a conversation with someone

Converse cipőmárka

linguist [ˈlɪŋɡwɪst] – nyelvész

source: Collins Dictionary

 

Egészítsd ki a mondatokat a megadott opciók egyikével.

Vocabulary

secretly titokban
to steal lopni
to double-cross átverni
worthless értéktelen
fake jewels hamis ékszerek
to break into betörni valahová
valuable
to get away with
értékes
meglépni valamivel
details részletek
brushstrokes ecsetvonások
conversation beszélgetés

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!