Remain, stay, to be left or leave? Mikor melyiket használjuk?

minden

Ismét olvasói kérésre, jöjjön egy rövid magyarázat erről a négy, könnyen összekeverhető szóról! 

A jelentésük általában hasonló – „maradni”, „hagyni” – de mikor, melyiket használjuk a négy közül? 

 REMAIN

to continue to be without changing – marad, megmarad, nem változik

In spite of his terrible illness, he has remained hopeful and decided to fight. – A szörnyű betegsége ellenére reménykedő maradt, és elhatározta, hogy harcolni fog.

to stay behind or in the same place – ott maradni valahol, ahol már korábban ott voltunk, vagy nem nem menni el valahová

Jim remained at home while his parents went to see the grandparents. – Jim otthon maradt miközben a szülei elmentek meglátogatni a nagyszülőket.

as an expression: It remains to be seen. – Majd meglátjuk.

It remains to be seen whether I have managed to pass the exam or not. – Majd meglátjuk, hogy sikerült-e átmennem a vizsgán vagy sem.

STAY  

to continue to be in a certain place, position – ott maradni valahol, megmaradni valamilyen helyzetben, állapotban

Stay outside ! Your boots are all dirty. – Maradj kinn! Tiszta kosz a csizmád!

Stay calm! There’s no need to worry. – Ne idegeskedj/Maradj nyugodt, semmi ok az izgalomra!

She  was so nervous that she stayed awake all night. – Olyan ideges volt, hogy egész éjszaka ébren maradt.

to remain somewhere for a specified period – egy meghatározott időszakra ott maradni valahol (például hétvégére, éjszakára stb.)

Do you want to stay here for the weekend? – Itt akarsz maradni hétvégére?

Stay here for the night, it’s too late to go home. – Maradj itt éjszakára, túl késő van hazamenni.

TO BE LEFT

to be left = to remain – marad, megmarad

Few people were left in the office. – Kevés ember maradt az irodában

I have 5 pounds left. – 5 fontom maradt.

 I’m afraid there’s nothing left to eat. – Attól tartok nincs semmi ennivalónk. / Attól tartok, hogy nem maradt ennivalónk.

LEAVE

to forget something somewhere – ott felejteni, ott hagyni

He left his car keys in the office, so he had to take a bus. – Az irodában felejtette a kocsikulcsot, ezért busszal kellett jönnie.

Which verb can you use in the following sentences?

1. …………. calm! Don’t panic! The fire brigade will be here in a minute.

2. I don’t have any money ……. . I will have to borrow some from my sister.

3. Though he lost all his friends when he moved from home he ………. cheerful.

4. It ………. to be seen whether we can go to the cinema or not.

5. Is there any flour …….. in the pantry? I would like to bake a cake.

6. ………. healthy is the most important thing in life.

7. I’m afraid I …….. all my money at home. I won’t be able to pay for the coffee.

8. You should ……… outside and clean your shoes before you come in.

9. I’m very sleepy. I don’t know why but I ………. awake all night.

10. ……… for the weekend, please! I don’t want to be alone.

Key

1. stay

2. left

3. remained

4. remains

5. left

6. staying

7. left  

8. stay

9. stayed

10. stay

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!