5 Perc Angol: 5 kifejezés naponta – Collocations

középfok
Mai ötös csokrunkban 5 állandósult szókapcsolatpárt fogunk megvizsgálni és a jelentésbeli különbségeiket megvilágítani.

1.to make an appointment – to have an appointment

to make an appointment – időpontot foglalni/kérni

someone sets an official date and time at which to meet or deal with someone

to have an appointment – időpontja van

someone has already made an appointment

2.to have a chance – to take a chance

to have a/the chance – van rá esély/idő, hogy megtegyen valamit

someone has available time to do something

to take a chance – megkockáztatni valami megtételét

someone does something that could have either good or bad results

3.to make an exception – to take exception

to make an exception – kivételt tenni

someone does not treat someone or something according to the usual rules

to take exception to sg/sb– ellenezni/kifogásolni valami megtételét

someone is offended or made angry by something or someone

4.to make time – to take your time

to make time – időt szánni/szakítani valami végzésére

someone makes certain you have some time when you are not busy in order to do something you think you should do

to take your time – csak nyugodtan/nem kell sietni/nem kell elkapkodni/nem kapkodják el (neg)

someone does not hurry doing sg/ someone does something too slowly (disapproving)

5.to make trouble – to take the trouble

to make trouble – bajt keverni/balhézni

someone acts or behaves in a troublesome manner; someone causes problems or issues.

to take the trouble to do/of doing sg – venni a fáradtságot, hogy valamit megtegyen

someone makes the effort or goes out of one’s way to do something.

sources: Cambridge Dictionary; Collins Dictionary; The Free Dictionary by Farlex

Válaszd ki a helyes megoldást!

Vocabulary

to deal with foglalkozni valakivel
available rendelkezésére álló
results eredmények
to treat bánni valakivel
according to rules a szabályok szerint/szabályoknak megfelelően
to offend megbántódni
to make certain gondoskodni valamiről
in order to azért, hogy
to hurry rohanni/sietni
to behave in a troublesome manner kellemetlen modorban viselkedni
issues ügyek/gondok
to make the effort erőfeszítést tenni
Unless Hacsak (nem)
to accept late applications elfogadni későn érkező jelentkezéseket

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!