A ’however’ használata az angolban

alapfok

Sokat hallottad már te is a "however" szót? Íme, hogyan kell helyesen használni! 

A ’however’ használata az angolban

Határozószó.

Fordítása: azonban, ám, de, mégis, viszont, mindamellett, akárhogyan, bármennyire, akárhogyan, bármilyen módon

Használata:

1.  It is used to introduce a statement that contrasts with or seems to contradict something that has been said previously. – Akkor használjuk, ha azt szeretnénk megmutatni, hangsúlyozni, hogy amit mondunk, az ellentmond vagy ellentmondani látszik egy korábbi kijelentésnek.

Például:

People tend to put on weight in middle age. However, gaining weight is not inevitable.  – A középkorú emberek hajlamosak a hízásra. Azonban ez nem törvényszerű.

There is great wealth in that country. However, a lot of people live in poverty. – Az egy nagyon gazdag ország. Viszont sok ember szegénységben él.

We have not yet won, however, we will keep trying. – Még nem nyertünk, de nem adjuk fel a próbálkozást.

Ha ilyen értelemben használjuk a ’however’ szót, vigyázni kell, hogy utána mindig vesszőt kell tenni. Ha nem a mondat elején használjuk, akkor elé is vesszőt teszünk.

Mint például ebben a mondatban:

Prices have been rising. It is unlikely, however, that this increase will continue. – Az árak folyamatosan emelkednek. Ám nem valószínű, hogy ez az emelkedés folytatódni fog.

Szinonimák:

but, nevertheless, nonetheless, still, yet, though, although, even so, despite that, in spite of that, all the same, notwithstanding, on the other hand

2. It is used when you are changing the subject. – Akkor használjuk, ha megváltoztatjuk a társalgás témáját, valami másról kezdünk el beszélni.

Például:

I’m delighted I could be here today. However, I didn’t come here to talk about myself. – Örülök, hogy ma itt lehetek. Viszont nem azért jöttem, hogy magamról beszéljek.

3. It is used for saying that it makes no difference how good, bad, difficult etc. something is or how much there is of something or in whatever way someone chooses. – Akkor használjuk, ha azt akarjuk mondani, hogy mindegy hogy valami mennyire jó, rossz, nehéz stb., vagy mindegy hogy mennyi van belőle vagy hogy valaki mit választ.

Például:

However small it was he was hesitant to take the risk. – Bármilyen kicsi is volt a rizikó, vonakodott felvállalni.

We let the kids decorate their rooms however they want to. – Hagytuk, hogy a gyerekek úgy díszítsék a szobájukat, ahogy csak akarják.

However you look at it, this is very worrying news. – Bárhogy is nézed, ez nagyon nyugtalanító hír.

 

Nézd meg ezt is:  QUEEN: We are the champions

Néhány tipikusan használt szókapcsolat:

however good/well/bad/badly/hard etc:

She still loves him however badly he behaved. – Még mindig szereti bármilyen rosszul is viselkedett.

If you take money from here, however small the amount, you must record it in this book. – Ha kiveszel innen pénzt, be kell írnod ebbe a könyvbe, legyen szó bármilyen kicsi összegről.

However hard I tried I could not solve the problem. – Bármennyit is próbálkoztam, képtelen voltam megoldani a problémát.

however much/many:

 We’re determined to have a wonderful holiday, however much it costs. – Elhatároztuk, hogy csodálatos lesz a szabadságunk, kerüljön bármennyibe.

However many times you explain things, you can never get him to understand. – Elmagyarázhatod akárhányszor, sose tudod megértetni vele.

however long something takes:

 We are determined to solve this problem, however long it takes. – Eltökélt szándékunk, hogy megoldjuk a problémát, akármilyen hosszú időbe is telik.

Szinonimák:

In whatever way, in whatever manner. regardless of how, to whatever extent, to whatever degree

 

És végül, de nem utolsó sorban néhány megfogadásra érdemes idézet, amiből a ’however’ használatára is könnyebb lesz emlékezni:

However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. (Stephen Hawking) – Bármennyire nehéznek is tűnik az élet, mindig van valami, amit meg tudsz tenni és sikert tudsz benne elérni.

However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results. (Winston Churchill) – Legyen bármilyen jó a stratégia, időnként célszerű megnézni, hogy milyen is a végeredmény.

Victory at all costs, victory in spite of all terror, victory however long and hard the road may be; for without victory, there is no survival.(Winston Churchill) – Győzelem mindenáron, győzelem minden félelem ellenében, győzelem, legyen bármilyen hosszú és nehéz is az út, mert győzelem nélkül nem létezik túlélés.

However many holy words you read, however many you speak, what good will they do you if you do not act on upon them? (Buddha) – Akármennyi szent szöveget is olvasol, akármennyit mondogatsz is belőlük, mi hasznuk van, ha nem tükröződnek a cselekedeteidben?

The level of our success is limited only by our imagination and no act of kindness, however small, is ever wasted. (Aesop) – Az általunk elért sikereknek csak a képzeletünk szabhat határt, és nem létezik olyan kedves cselekedet, legyen az akármilyen kicsi is, ami hiábavaló lenne.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!