Az APPARENTLY szó használata az angolban

alapfok

Tanuljuk meg, hogyan kell helyesen használni az apparently szót! 

Az ’apparently’ szó használata az angolban

Határozószó.

Fordítása: úgy tűnik – látszik, hogy – nyilvánvalóan – kétségtelenül – kézzelfoghatóan – szemlátomást – láthatóan

Használata:

Általában:

1. You can use it when you have heard that something is true, although you are not completely sure about it. – Akkor használjuk, ha hallottad, hogy valami úgy van, igaz, de nem vagy teljesen biztos benne.

Apparently the company is losing a lot of money. – A cég láthatóan sok pénzt veszít.

I wasn’t there, but apparently it went well. – Nem voltam ott, de látszik, hogy minden rendben ment.

2. According to the way someone looks or a situation appears, although you cannot be sure. – Akkor használjuk, ha valakinek a viselkedése, vagy egy helyzet alapján véleményt mondunk, de az nem biztos tudás, csak feltételezés.

She turned to face him, her anger apparently gone. – Szembe fordult vele, de láthatóan már nem volt mérges rá.

Nézzük meg egy kicsit árnyaltabban, szinonimákkal gazdagítva:

1. apparently – from appearances alone, as far as one knows or can see  – szemlátomást, látszatra, ránézésre valamilyennek tűnő

Például: Irrigation often produces plentiful crops from apparently desert land. – Öntözéssel a szemlátomást sivatagos talajból is bőséges termést lehet kihozni.

2. apparently – unmistakably – kétségtelenül, nyilvánvalóan, eltéveszthetetlenül

Például: She has apparently been living here for some time – Nyilvánvalóan egy ideje már itt él.

I thought he owned the property, but apparently not. – Azt hittem, hogy övé az ingatlan, de úgy tűnik, hogy mégsem.

Apparently, he had a mild heart attack. – Nyilvánvalóan enyhe szívrohama volt.

3. apparently – seemingly – láthatóan, szemlátomást

Például: The problems in the company have been caused by an apparently endless recession. – A problémák okozója a cégnél a szemlátomást vég nélküli recesszió.

 After his sixth hot dog, you might say to your friend, “Well! Apparently somebody was hungry!” – Ezt mondhatod a barátodnak, aki a hatodik hot dogját fejezte be: „Hát valaki szemlátomást éhes volt!”

4. apparently – it appears that, it seems that, so I’m told  – úgy tűnik, úgy látszik

Például: Apparently, the girls are not amused by the situation. – Úgy tűnik, hogy a lányok nem találják szórakoztatónak a helyzetet.

Szinonimák: seemingly, evidently, it seems (that), it would seem (that), it appears (that), it would appear (that), as far as one knows, by all accounts, so it seems, obviously

Helye a mondatban:

Gyakran használjuk a mondat elején. Ha nem oda kerül, akkor rendszerint közvetlenül az ige előtt áll, kivéve a ’be’ (lenni) ige alakjait, amelyek után következik. Ha segédigét is használunk, akkor az ige és a segédige közé kerül.

Szókapcsolatok, amiben gyakran előfordul:

apparently killed, apparently made, apparently it is, it’s apparently, apparently died

És néhány idézet, bölcs mondás, amiben előfordul:

”Apparently there is nothing that cannot happen today.” (Mark Twain) – „Nyilvánvalóan nem létezik olyasmi, ami ma meg ne történhetne.”

”Acting is not about being someone different. It’s finding the similarity in what is apparently different, then finding myself in there.”(Meryl Streep) – „A színészet nem arról szól, hogy valaki más bőrébe bújunk, aki különbözik tőlünk. Hanem arról, hogy megtaláljam a hasonlóságot egy látszólag eltérő helyzetben, majd magamat is megtaláljam ebben a helyzetben.”

”I tore up my knee break dancing. I have no idea how that happened. Apparently these legs are meant for swimming, but not dancing.” (Ryan Lochte) – „Break táncolás közben megsérült a térdem. Fogalmam sincs, hogyan történt. A lábaim nyilvánvalóan úszásra lettek teremtve, nem pedig táncolásra.”

”Apparently, if you live until 75, you’ll have spent 25 years in bed, so it makes sense to have a decent mattress.” (Marc Warren) – „Láthatóan, ha 75 éves korodig élsz, akkor ebből 25 évet ágyban töltesz el. Ezért megéri, ha van egy jó matracod.”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nézd meg ezt is:  Chicken club sandwich with beer glaze

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!