5 expressions a day – C1 – Spending Money – szókincsbővítés

felsőfok
Az újévi fogadalmak környékén sokszor elgondolkozunk pénzköltési szokásainkon és azok megváltoztatásán. Ehhez a témához hoztunk nektek 5 hasznos kifejezést. 

to fork out sth(pénzt) kiperkálni
to pay an amount of money, especially unwillingly

to lay out sth sok pénzt kidobni valamire
to spend money, especially a large amount

to be penny-wise and pound-foolishkicsi dolgokban kicsinyes, nagyokban nagyban elveri a pénzt
to be extremely careful about small amounts of money and not careful

enough about larger amounts of money

to pick up sthpotom pénzért megszerezni valamit
to buy something cheaply

spendthrift pénzt szóró (személy)
someone who spends a lot of money in a way that wastes it

sources: Cambridge Dictionary; Merriam Webster Dictionary; The Free Dictionary by Farlex

Most pedig használjátok a kifejezéseket a következő mondatok kiegészítésére.

1. You know what makes me nuts is that my husband is ____. He refuses to finance my small things, but spends fortunes on his expensive hobby.

2. As I’ve ____ twenty quid for the tickets so we must go!!!

3. Fortunately, it’s not every week I ____ $700 on an evening dress.

4. My wife says she isn’t a ____. Although if she sees something on sale, she’ll get four because it’s a good deal.

5. We’ve managed to ____ some real bargains in the sale after Christmas.

keys/megoldások:
1. penny-wise and pound-foolish;
2. forked out;
3. lay out;
4. spendthrift;
5. pick up

 

Vocabulary

unwillingly vonakodva/kelletlenül
to waste elpocsékolni/elpazarolni
to make me nuts őrületbe kergetsz
to refuse visszautasítani/nem hajlandó valamit megtenni
to finance pénzelni
to spend fortunes on vagyonokat költeni valamire
quid font
it’s a good deal Jó ajánlat.
bargains alkalmi vételek

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!