5 words a day – B2 – Dog training 1 – szókincsbővítés

középfok
A mai szókincsbővítésünk a kutyakiképzéshez kapcsolódik. Két hasznos tanácsot kaphatnak a gazdik, mi pedig két hasznos szócsokrot gyűjtöttünk ki nektek a tanácsokból.

5 verbs:

 1. to let sy knowközölni valakivel/tudatosítani valamit valakivel
  to tell something to someone
 2. to look for lelkesen várni
  to await with hope or anticipation
 3. to see sb throughátsegíteni valakit valami nehézségen
  to help or support someone during a difficult period in their life
 4. to switch backvisszaváltani
  to return to some previous state or condition, to return to
  something one used to do
 5. to turn tosegítségért fordulni és kapni valakitől
  to get help from someone

5 words:

 1. leadership vezetői képesség
  the set of characteristics that make a good leader
 2. guidance irányítás/útmutatás
  help and advice about how to do something or about how to deal with
  problems connected with your work, education, or personal relationships
 3. consistency következetesség
  the quality of always behaving or performing in a similar way,
  or of always happening in a similar way.
 1. behaviour viselkedés
  the way that a person, an animal, behaves in a particular situation
  or under particular conditions
 2. approach hozzáállás
  a way of considering or doing something

Two dog training tips:

 1. Leadership is love. Offer your dog somewhere to look for guidance,
  give them security and safety, let them know they’ll always have you to turn to.
  This helps with socialisation, reactivity, anxiety.

 

 1. Consistency is key. No behaviour will change overnight and it is consistency in
  your approach that will see you through. Even if a behaviour does switch overnight,
  it’ll soon switch back without consistency.

sources: Fenrir Canine Leaders, Facebook; The Free Dictionary by Farlex; Merriam-Webster Dictionary; Cambridge Dictionary

A következő feladatban használjátok az igéket és a kifejezéseket a következő mondatok kiegészítésére.

Vocabulary

to await várakozni
anticipation várakozás
to support támogatni
previous előző
characteristics tulajdonságok
advice tanács
quality//

socialisation

tulajdonság//
szocializáció/közösségben való megfelelő viselkedés
in a similar way hasonló módon
the way az a mód
under particular conditions bizonyos körülmények esetén
to consider figyelembe venni
previous előző
to be unreliable megbízhatatlan
puppies
anxiety
kölyökkutyák
szorongás

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!