Könnyen összekeverhető szavak – szókincs, interaktív teszt

középfok
A következő kvízben gyakorolhatjátok néhány könnyen összekeverhető szó használatát.

Válasszátok ki a helyes megoldást!

Vocabulary

to affect hatással van/kihat valamire
effect hatás
to complement kiegészíteni/kipótolni
to compliment gratulálni valakinek/bókolni
discrete különálló/egyedi
discreet diszkrét/tapintatos
draft vázlat/fogalmazvány
draught csapolt
prediction jóslat/jövendölés
forecast előrejelzés/prognózis
exhausting fárasztó/kimerítő
exhaustive aprólékos/alapos
to rise emelkedik/növekszik
to raise nevelni/felnevelni
illegible olvashatatlan (kézírás/nyomtatás)
unreadable unalmasság/túl komplikáltság
miatt olvashatatlan
councillor tanácsos/tanácstag
counsellor tanácsadó
storey emelet/szint
story történet
to accept elfogadni
except kivéve, ha
imminent közelgő/hamarosan megtörténő
eminent kiváló/kiemelkedő/kimagasló
disused használaton kívüli
to misuse elpocsékolni/
rossz célra használni
ingenious leleményes/zseniális
ingenuous ártatlan/őszinte/nyílt

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!