Hasznos kifejezések tanácsadáshoz

minden

Az alábbi hasznos kifejezésgyűjtemény segítségedre lehet, ha tanácsot szeretnél adni valakinek angolul. 

GIVING ADVICE – USEFUL SENTENCES

Elementary

I think (really) think you need to/must/should see a doctor . – (Tényleg) úgy gondolom, hogy el kellene menned orvoshoz.
How about a painkiller? – Mit szólnál egy fájdalomcsillapítóhoz?
It is usually a good idea to have a cup of hot tea. – Általában jó ötlet
inni egy csésze forró teát.
My suggestion/advice is to rest as much as you can. – Azt tanácsolom,
hogy pihenj annyit, amennyit csak tudsz.
Why don’t you ask for an appointment? – Miért
nem kérsz egy időpontot?
You could try these pastilles for your throat. – Megpróbálhatnád
ezeket a cukorkákat a torkodra.
You probably/definitely/really should see a dentist. – Valószínűleg/Határozottan/Tényleg el kéne
menned fogorvoshoz
.

Pre-Intermediate

Have you tried calling her on her mobile? – Próbáltad már hívni a mobilján?
I (would) (strongly) suggest/advise that you avoid his calls. – (Erősen) ajánlom,
hogy kerüld el a hívásait.
If I was/were you, I’d tell him the truth. – A
helyedben én elmondanám neki az igazságot.
In my experience, it works really well. – A
tapasztalatom szerint nagyon jól működik/ beválik.
It’s generally a good idea to have a glass of milk before going to bed. – Általában jó ötlet inni egy pohár tejet lefekvés előtt.
One idea is to travel to Paris for the weekend. – Az egyik ötlet egy párizsi utazás a hétvégére.
One thing you could/should/have to do is getting up earlier. – Egy
dolog, amit meg kell tenned az a korábbi felkelés.
The best/most important thing (to do) is to cut down on sweets. – A
legjobb/A legfontosabb dolog, amit tehetsz, hogy
lecsökkented az édességfogyasztást.

Intermediate

A glass of cold water might work. – Egy pohár hideg víz lehet, hogy segítene.
Changing your plans would probably work. – A
terveid megváltoztatása valószínűleg működne.
An Aspirin (always) works for me. – Egy
Aszpirin mindig segít nekem.
If I was/were in your place, I’d call her immediately. – A
helyedben rögtön felhívnám.
If that happened to me/In that case/If I had that problem, I’d call the police. – Ha
ez velem történne/ Ebben az esetben/ Ha nekem lenne ez a problémám, akkor hívnám a rendőrséget.
My (main/personal) recommendation is/would be to book accommodation in Rome. – Az én (legfőbb/ személyes) tanácsom
az/ az lenne, hogy foglalj szállást Rómában.
You’d better not visit her when she is ill. – 
Jobban tennéd, ha nem látogatnád meg amikor beteg.
In this (kind of) situation, I always recommend/advise taking a deep breath before answering the questions. – Ebben a
helyzetben én mindig az tanácsolom, hogy
vegyél mély lélegzetet mielőtt válaszolsz a kérdésekre.

Upper Intermediate

If I was/were in that that kind of situation, I’d try to find someone who can cover my shift. – Ha én lennék ebben a helyzetben, megpróbálnék találni valakit, aki átveszi a műszakomat.
Have you thought about moving abroad? – Gondolkoztál már
azon, hogy külföldre költözz?
If it was/were me, I’d pick that one. – A
helyedben én azt választanám.
Make sure you (don’t) have to do it twice. – Győződj meg róla,
hogy nem kell kétszer megcsinálnod.
Whatever you do, I won’t tell her the truth. – Bármit is csinálsz, én
nem fogom elmondani neki az igazságot.
Your only option is to turn down that offer. – Az
egyetlen lehetőséged az, hogy elutasítod az ajánlatot.
You have no choice but to quit your job. – Nincs más választásod, mint
felmondani a munkahelyeden
.

Advanced

It is worth a try. – Megér egy próbát..
A piece of advice from my grandma that I’d like to pass on is to always think twice before accepting an offer. – A nagymamám tanácsa – amit szeretnék továbbadni – az az, hogy mindig meg kell gondolni kétszer mielőtt elfogadunk egy ajánlatot.
A wise man once said that early birds catch the worm. – Egy bölcs ember
egyszer azt mondta, hogy ki korán kel aranyat lel.
As the proverb says, an apple a day keeps the doctor away. – 
Ahogy a szólás is mondja: naponta egy alma távol tartja az orvost.
I can’t recommend reading the handbook strongly enough. – 
Nem tudom eléggé ajánlani/ hangsúlyozni a kézikönyv elolvasását.
You should see a specialist, no doubt about it– Kétségkívül el kéne
menned egy szakemberhez.
It might be an old wives’ tale, but it really helps. – Lehet,
hogy csak mendemonda
, de tényleg segít.

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!