Kedvenc tanárom – Adele és a meglepetésvendég – szókincs, szókincsbővítés, videó

középfok
Adele koncertjén a meglepetésvendége az a tanárnő volt, aki leginkább hatott rá gyerekkorában. Megható, ahogy újra találkoztak. Mi pedig számos hasznos kifejezést gyűjtöttünk  a középfokú nyelvvizsgákon gyakran felbukkanó „Kedvenc tanárod” témához.

Adele’s teary reunion with her inspirational English teacher is a sweet, hilarious watch

An important figure from Adele’s past surprised her during her television concert An Audience With Adele on 21 November, moving the British singer to tears.

The heartfelt reunion was kicked off by actor Dame Emma Thompson in the audience, who asked Adele if there was any figure in her life that supported and inspired her when she was younger. This prompted the singer to recall Miss McDonald, an English teacher at Chestnut Grove Academy, who left when Adele was in Year 8.

“She got me really into literature,” said Adele. I’ve always been obsessed with English, and obviously now I write lyrics… She was so bloody cool. So engaging. She really made us care and we knew that she cared about us.”

Adele’s memories of Miss McDonald seemed very fond, with the singer remembering how she used to do street dance and wear gold bracelets.

“I don’t know, she was just bloody cool, and so relatable and likable that I really looked forward to my English lessons,” said Adele.

Then, of course, it was revealed that Miss McDonald was in fact in the audience, joining a surprised and emotional Adele on the stage to give her a hug.

“Oh my god, I’m so proud of you,” the former teacher said.

“You really did change my life,” Adele told her, holding back tears. “Oh, and now I’ve got to get my whole face [of make-up] re-done.”

sources (article; video): Adele’s teary reunion with her inspirational English teacher is a sweet, hilarious watch, Mashable; Adele has an emotional reunion with her former English teacher Miss McDonald during ‘An Audience With Adele’ at The London Palladium., Day One Adele Fans, Facebook

Adele által használt kifejezéseken túl, összegyűjtöttünk nektek még néhány hasznos kifejezést, amit használni tudtok a kedvenc tanárotokról szóló téma kapcsán.

She/He teaches/taught us – ... tanít/tanított nekünk.
She/He is/was about ….. years of age – Körülbelül … éves volt
tall/short/of average heightmagas/alacsony/átlagos magasságú.
She/He is/was an experienced teacher.Tapasztalt tanár
She/He is/was very soft-spoken and yet strict in discipline.Halkszavú és mégis szigorú a fegyelmezésben
The best part of her/him is that she/he … – Benne az/volt a legjobb, hogy …
She/he has/had positive influence on usPozitív hatással van/volt ránk
She/He instilled in me the love of … Belém nevelte …valaminek a szeretetét
She/He has/had perfect/impressive command of …Tökéletes/lenyűgöző tudása van/volt…
She/He can/could impart her/his knowledge to usÁt tudja/tudta adni a tudását nekünk
I feel fortunate to be her/his student – Szerencsésnek érzem magma, hogy a diákja lehetek
She/He looks on us as her/his own childrenSaját gyerekeként tekint ránk
Under her/his guidance, many students have won many competitions …Irányítása alatt sok diák nyert versenyeket
She/He is an asset to the school.Az iskola értékes embere.
She/He is serious, yet she has a great sense of humour.Komoly, de nagyon jó humorérzéke van.
She/He sets clear rules but allows students to think for themselves.Egyértelmű szabályokat állít fel, de hagyja, hogy a diákok saját maguk alkothassanak véleményt és hozhassanak döntéseket.

Vocabulary

to move sy to tears könnyekig meghatni valakit
heartfelt reunion őszinte/bensőséges újbóli
találkozás
to kick off elkezdeni/megindítani
to support támogatni
to prompt buzdítani
to recall emlékezni/felidézni
to get sy into megkedveltetni valakivel valamit
to be obsessed with valaminek a megszállottja
obviously nyilvánvalóan
bloody cool átkozottul menő
engaging megnyerő/lebilincselő
fond gyengéd
relatable rokonszenves
likable szerethető/kedvelhető
to look forward to alig várni valamit
to reveal felfedni
to be proud of büszkének lenni
You did change my life Tényleg megváltoztatta az életemet
I’ve got to ( I have to) kell
to protect sy from megvédeni valakit valamitől
all the trials and tribulations of life az élet viszontagságai és hányattatásai/
keservei és nyomorúságai
to inspire sy to go on ösztönözni valakit a folytatásra
to be scared to join félni csatlakozni valamihez
sequins flitterek
bracelets karkötők
I dunno (don’t know) nem tudom
it was supposed to be a surprise meglepetésnek szánták
to look after gondoskodni valakiről

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!