A helyes kérd?szórend

Facebook Tweet
Sajnos az angol nyelvben egy sima kis kérd?jel odabiggyesztésével nem tudsz helyes kérdést feltenni angolul, mivel az angol nyelv a kérdésfeltevéshez kérd? szórendet is használ.

Ebb?l a leckéb?l ezt fogjuk megtanulni. (Ha még nem tetted, akkor légyszi' olvasd el a 'Hogyan tegyünk fel kérdéseket angolul' cím? fejezetet is!) 

Nézzük el?ször a 'to be'-t, azaz a létigét:

TO BE
Statement: You (subject) are (verb) here.
Kijelentés: Te (alany) vagy (ige) itt.
Question: Are (verb) you (subject) here?
Kérdés: Vagy (ige) te (alany) itt? (Magyarul inkább: Te itt vagy?)

Amint azt a fenti példából is láthatod: ha a f?ige a 'to be', akkor semmi más dolgod nincs, mint megcserélni az alanyt és az igét. Ha van kérd?szó is a mondatban, akkor a kérd?szó lesz az els?, aztán jön a többi elem, kérd? szórendben.

Pl.:

Where (question word) are (verb) you (subject) ?
Hol (kérd?szó) vagy (ige) te (alany)?

NOT TO BE :) - kérd?szórend a többi igével
Ha az mondat igéje nem a létige (to be), akkor a kérdésfeltevéshez, tehát a kérd? szórend kialakításához segédigét kell használnod.


A segédigéket két csoportra oszthatjuk:

- els?dleges segédigék (primary auxiliary verbs): BE, HAVE, DO
- módbeli segédigék (secondary auxiliary verbs): WILL, WOULD, CAN, COULD, MAY, MIGHT, SHALL, SHOULD, MUST, (OUGHT TO, USED TO)

A segédigéket (ahogy azt a nevük is mutatja) arra használjuk, hogy 'segítsenek nekünk' kérdéseket és tagadó mondatokat csinálni.

A segédigéknek három formája van: -s form (egyes szám harmadik személy), past tense (múlt id?) és past participle (ige harmadik alakja).

segédige -s form Past tense Past Participle
BE is, isn't was/were been
HAVE has, hasn't had had
DO does, doesn't did done


Ezzel szemben a módbeli segédigéknek csak egy formája van. Ugyanaz az alak egyes szám harmadik személyben is, nincs múlt idej? és harmadik alakjuk sem.

Kijelent? mondatokban nem használunk segédigét (egy-két speciális esett?l eltekintve). A tagadáshoz használunk segédigét, de a szórend ugyanaz, mint a kijelent? mondatokban.

Tehát az egyetlen bonyodalmat szórendügyileg a kérdés okozza. Nézzük is meg most már végre a kérd? mondatok szórendjét.

A 'to be', azaz a létige esetét már megtárgyaltuk a fejezet elején, most nézzük azokat az eseteket, amikor bármilyen más ige van a mondatunkban.(Ugyanis ezekben az esetekben kell segédigét használunk a tagadáshoz és a kérdésfeltevéshez.)

Pl.:

Present Simple Tense
Kijelentés: Mary likes dogs.
Segédige: DO
Kérdés: Does Mary like dogs?

Present Continuous Tense
Kijelentés: Herbie is sitting on the bed.
Segédige: BE -> IS
Kérdés: Is Herbie sitting on the bed?

Past Simple Tense
Kijelentés: Mary went to the Zoo.
Segédige: DO -> DID
Kérdés: Did Mary go to the Zoo.

Present Perfect Simple Tense
Kijelentés: Mary and John have seen a panda.
Segédige: HAVE
Kérdés: Have Mary and John seen a panda?

ZOO

 

A különböz? igeid?k segédigéit az egyes igeid?k tanulásakor érdemes megjegyezni. (Az egyes igeid?kr?l szóló fejezetekben találod meg ?ket az igeragozási táblázatokban!)

Ha nincs kérd?szó a kérdésben (emlékezz csak vissza, ezt neveztük 'yes-no question'-nek), akkor ez a sorrendje a szavaknak (mondatrészeknek) a mondatban:

Does Mary like dogs?

1. Does: SEGÉDIGE
2. Mary: ALANY
3. like: F?IGE
4. dogs: TÁRGY


Nézzünk egy másik példát is:

Is Herbie sitting on the bed?

1. Is: SEGÉDIGE
2. Herbie: ALANY
3. sitting: F?IGE
4. on the bed: HELYHATÁROZÓ


Na még egyet:

Have Mary and John seen a panda?

1. Have: SEGÉDIGE
2. Mary and John: ALANY
3. seen: F?IGE
4. a panda: HELYHATÁROZÓ


Amint az láthatod, a f?ige nem mindig az els? alakban van, hisz például a második példában '-inges' (sitting), a harmadik példában pedig harmadik alakban (seen) volt.

Egy egyszer? támpont ahhoz, hogy hogyan jegyezzük meg, hogy mikor milyen segédige és milyen igealak kell:

F?IGE:

  • Simple igeid?kben (Present Simple, Past Simple, Future Simple: els? alak
  • minden continuous igeid?kben (Present Continuous, Past Continuous, Future Continuous, Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous, Future Perfect Continuous): '-inges' alak
  • 'sima' Perfect igei?kben (Present Perfect Simple Tense, Past Perfect Simple Tense, Future Perfect Tense): harmadik alak

SEGÉDIGE:

  • Simple igeid?kben (Present Simple, Past Simple, Future Simple: DO
  • 'sima' Continuous igeid?kben (Present Continuous, Past Continuous, Future Continuous): ARE
  • minden Perfect igei?kben (Present Perfect Simple Tense, Past Perfect Simple Tense, Future Perfect Tense, Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous, Future Perfect Continuous): HAVE

Tehát a legfontosabb a szórend tekintetében:

Els? a segédige, majd jön az alany, a f?ige, és aztán a többi mondatrész!

Ha kérd?szó is van a kérdésünkben, akkor lesz az els? szó, majd jön a többi, az el?bb említett sorrendben:

Pl.:

Where (kérd?szó) did (segédige) Mary (alany) go (f?ige)?

Nehézségi szint:
Tetszett a lecke? Oszd meg barátaiddal is!
Kapcsolódó anyagok