5 words a day – B2 – Friends Verbs– szókincsfejlesztés

középfok
A következő ötös csokrunkban a barátság témakörében előforduló 5 érdekes igével fogunk foglalkozni. Megadjuk magyar jelentésüket és angol magyarázataikat is. Majd gyakoroljátok használatukat az interaktív tesztben.

1.to flatter sb hízelegni valakinek

to praise someone in order to make them feel attractive or important, sometimes in a way that is not sincere

2.to insult sb sértegetni

to act in a way or say something that is offensive or rude to someone

3.to nag at sb/sb about sg nyaggatni valakit/valami miatt

to criticize or complain often in an annoying way, especially in order to try and make someone do something

4.to praise sb dicsérni/magasztalni

to express admiration or approval of the achievements or characteristics of a person or thing

5.to warn sb to/not to do sg figyelmeztetni valakit, hogy valamit tegyen/ne tegyen meg

to make someone realize a possible danger or problem, especially one in the future

source: Cambridge Dictionary

Válaszd ki a helyes megoldást!

Vocabulary

attractive vonzó
sincere őszinte/becsületes/hűséges
offensive sértő/támadó
rude durva/faragatlan/udvariatlan
to complain panaszkodni/panaszt tenni
in order to azért, hogy
approval elismerés
achievements eredmények/teljesítmények

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!