Phone-vocab 2021 – szókincs, interaktív kvíz

minden
Összegyűjtöttünk 20 érdekes kifejezést a telefonálás témakörében, és magyarázatukat is megadtuk angolul. Jó szórakozást és tanulást!

 

1.butt-dial/pocket dial
to call someone’s phone unintentionally by sitting or pressing on your phone while it is in your pocket

2.cold call
to call or visit a possible customer to try to sell them something without being asked by the customer to do so:

3.give sb a buzz
to phone someone

4.crank caller
someone who makes unpleasant phone calls to people they do not know

5.prank caller
someone who makes a telephone call pretending to be someone they are not, or saying something that is not true, usually as a joke

6.off the hook
If you leave the phone off the hook, you do not put it back correctly and it will not ring.

7.collect call
When you call collect or make a collect phone call, the person you call pays for the call:

8.robocall
a telephone call made automatically by a computer, giving a recorded message, or the system of using such calls:

9.telephony
the activity or process of communicating by phone

10.to roam
to connect to a mobile phone service that is not the one that you normally use, for example if you are in another country

11.to patch sb through
to connect someone to a phone number or network

12.ICE number
in case of emergency number: the phone number of a friend or family member that should be told if you suddenly become ill or are involved in an accident

13.ex-directory
used to refer to a phone number that is not made public by the phone company:

14.to autodial
to automatically call a telephone number or make a connection with a computer:

15.drunk dial
a phone call that someone makes when they are drunk:

16.nomophobia
fear or worry at the idea of being without your mobile phone or unable to use it:

17.0898 number
in the UK, an expensive phone number that begins with 0898 that is provided by companies offering services such as chatlines

18.0800 number
in the UK, a free phone number that begins with 0800, provided by companies or other organizations offering advice or information

19.900 number
in the US, an expensive phone number that begins with 900, provided by companies offering services such as chatlines

20.cell tower
a structure with devices for sending and receiving mobile phone signals:

source: Cambridge Dictionary

A következő mondatoknál válaszd ki melyik opcióval válik értelmessé a mondat.

Vocabulary

butt-dial/pocket dial véletlen benyomódásból
kialakult hívás
cold call bejelentés nélküli hívás,
eladási céllal
give sb a buzz felhívni valakit
crank caller beteges telefonálgató
prank caller telefonbetyár
off the hook mellé van téve a telefon
collect call telefonhívás, amikor a hívott fél
vállalja a hívás költségeit
robocall robothívások olyan telefonhívások,
amelyek számítógépes, automatizált tárcsázóval előre rögzített
üzeneteket küldenek
telephony telefonálás/távhívás
to roam

 

barangolás (más mobil
szolgáltató
használata felárért)
to patch somebody through kapcsolni valakit
ICE number vészhelyzet esetére
megadott telefonszám
ex-directory

 

titkosított szám/telefonkönyvben
nem szerepeltetett telefonszám
to autodial automatikusan tárcsázni
drunk dial részeg hívás
nomophobia mobiltelefon hiánytól való
rettegés
cell tower adótorony

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!