SZÓKINCSFEJLESZTÉS: 1 szó 5 jelentés – SPARE

középfok
Mai sokoldalú szavunk a ‘spare’. Nézzük meg, mi mindent jelenthet.

“Daughter: Dad, I have a flat tire.

Dad: Can’t you call your husband?

Daughter: I tried; he didn’t answer.

Dad: Do you have a spare?

Daughter: He didn’t answer, either.”

source: Silver Elephant

1.spare – extra; held for emergency use plusz, pót
If something is spare, it is available to use because it is extra
Do you know where my spare glasses are? –Tudod, hol van a tartalék szemüvegem?
“Do you want this cake?” “Yes, if it’s going spare. (if no one else wants it).” – Kéred ezt a sütit?” “Igen, ha marad még. (ha senki más nem akarja).

2.spare – not decoratedtakarékos (berendezés)
The interior is spare, almost minimalist. – A belső tér takarékos, szinte minimalista.
spare – healthily lean, tall and thinsovány, szikár
He had the spare build of a runner. – Futókhoz méltó szikár testalkata volt.

3.to spare –to avoidelkerülni
to prevent someone from having to experience something unpleasant
It was a nasty accident – but I’ll spare you (= I won’t tell you) the gruesome details. – Csúnya baleset volt – de megkíméllek (= nem mondom el) a hátborzongató részleteket.

4.spare – try hardpénzt/energiát nem kímélve megpróbálni
to use a lot of effort, expense, etc. to do something
We will spare no effort to find out who did this. – Nem sajnáljuk a fáradságot, hogy kiderítsük, ki tette ezt.

5.to spareto giveadni
to give time, money, or space to someone, especially when it is difficult for you
If you could spare a cup of sugar, it would save me a trip to the store. – Ha tudna nélkülözni egy csésze cukrot, megspórolna nekem egy utat a boltba.

5.+to spare – to savemegspórolni (fájdalmat)/megkímélni
to not hurt or destroy something or someone
I could have spared myself the trouble. – Megspórolhattam volna magamnak a fáradságot.

sources: Cambridge Dictionary; Collins Dictionary; Merriam-Webster Dictionary

Válaszd ki, melyik kifejezés helyettesíthetné a mondatban a ’spare’ szót a megadott opciók közül.

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!