Akció! Időtartama: -tól - -ig

INTENZÍV – Teljesen kezdő angol videókurzus – újrakezdő szinttől alapfokú nyelvvizsga szintre

22,900Ft

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist

Teljesen kezdő szintről alapfokú nyelvvizsga szintre rövid idő alatt szuperhatékonyan. 

Leírás

UNIT 1 – Introduce yourself!                                                                  

Nyelvtan: to be, personal pronouns (személyes névmások)
Szókincs: countries (országok), nationalities (nemzetiségek), languages (nyelvek), ABC
Nyelvhasználat: Greetings (köszönések és üdvözlési formák), Talking about how you feel (érdeklődés hogylét felől)

UNIT 2 – Your friend is very nice!                                                

Nyelvtan: adjectives (melléknevek), numbers (számok)
Szókincs: talking about people (külső és belső tulajdonságok)
Nyelvhasználat: Personal data (személyes adatok közlése), Filling a form (űrlapok kitöltése)

UNIT 3 – What is this?                                                                           

Nyelvtan: there is/there are, prepositions of place (helyhatározók), this/that
Szókincs: parts of a house (ház/lakás részei), furniture (bútorok), colours (színek)
Nyelvhasználat:Talking about your home (lakóhelyünk bemutatása)

UNIT 4 – My family                                                                                             

Nyelvtan: to have/to have got
Szókincs: family members (családtagok), pets (házi kedvencek), animals (állatok)
Nyelvhasználat:Talking about your family (családunk bemutatása)

UNIT 5 – What’s the time?                                                                                              

Nyelvtan: prepositions of time (időhatározók)
Szókincs: calendar (naptár), seasons (évszakok), months (hónapok), days (napok), time (idő), festivals (ünnepek)
Nyelvhasználat: Talking about time (idő kifejezése)

UNIT 6 – Everyday routine                                                                                              

Nyelvtan: Present Simple Tense (Egyszerű jelen idő) statements (kijelentés), felszólítás (imperatives)
Szókincs: everyday routine – verbs (napi tevékenységekkel kapcsolatos igék), breakfast (reggeli ételek és italok
Nyelvhasználat: Talking about your everyday routine (mindennapi tevékenységeink bemutatása)

UNIT 7 –  What do you do in your free time?                                                       

Nyelvtan: Present Simple Tense (Egyszerű jelen idő) questions and negatives (kérdés és tagadás), like doing sth
Szókincs: freetime (szabadidős tevékenységek), hobby
Nyelvhasználat: Talking about your free-time and hobbies (szabadidős tevékenységeink, kedvteléseink bemutatása)

UNIT 8 –  Can you start next week?                                                        

Nyelvtan: can, need         
Szókincs: housework and mending (házimunka és javítási munkák)
Nyelvhasználat: Talking about housework (házimunka), At the petrol-station (benzinkúton), Can you give me …? (Tudsz adni nekem …?), Can you pass me …? (Ide tudod adni nekem …?), Can you lend me …? (Kölcsön tudsz adni …?), Asking for information (információkérés)

UNIT 9 –  Is there a post office near here?                                                          

Nyelvtan: Imperatives (felszólítás és tiltás)
Szókincs: places (helyek), shops (üzletek), buildings (épületek), transportation (közlekedés), traffic signs and markings (közlekedési táblák)
Nyelvhasználat: Asking for directions (útbaigazítás kérése), Giving directions (útbaigazítás adása), Help me I’m lost (Segítség, eltévedtem!), Can I park here? (Parkolhatok itt?)

UNIT 10 –  Let’s cook together!                                                  

Nyelvtan: let’s, countable and uncountable nouns (megszámlálható és nem megszámlálható főnevek)
Szókincs: food (ételek), shopping for food (élelmiszervásárlás), things we need in the kitchen (konyhai eszközök)
Nyelvhasználat:            Recipes (ételreceptek)

UNIT 11 – At a restaurant                                                                                     

Nyelvtan: would like         
Szókincs: restaurant (étterem), menu (étlap)
Nyelvhasználat: At a restaurant (étteremben), Ordering food on the phone(ételrendelés telefonon), Booking a table (asztalfoglalás), Would you like some tea? (Kérsz egy kis teát? – kínálás)

UNIT 12 – At the doctor’s                                                                                     

Nyelvtan: have to/must, should    
Szókincs: parts of the body (testrészek), health and illnesses (egészség és betegségek), medicine (gyógyszerek)
Nyelvhasználat: At the doctor’s (orvosnál), At the dentist’s (fogorvosnál), At the chemist’s (gyógyszertárban), At the vet’s (állatorvosnál)

UNIT 13 – What is she doing?                                                                              

Nyelvtan: Present Continuous Tense (Folyamatban lévő jelen idő), fit and suit        
Szókincs: clothing (ruházkodás), appearance (külső megjelenés)
Nyelvhasználat: Talking about people’s appearance (Emberek külső megjelenésének leírása), Changing something (áru kicserélése), Buying shoes (cipővásárlás)

UNIT 14 – What are your plans for your summer holiday?                                                  

Nyelvtan: going to           
Szókincs: weather (időjrás), travelling (utazás), holidays (szünidő, nyaralás, üdülés)
Nyelvhasználat:            Talking about the weather (időjárás), Talking about future plans (jövőbeli tervek bemutatása), Talking about holidays (szabadság), At the customs (vámnál), At the check-in desk (reptéri bejelentkezés), Buying a train ticket (vonatjegy vásárlás), At a hotel (szállodában)

UNIT 15 – What was the title of the film?                                                               

Nyelvtan: was/were         
Szókincs: entertainment and arts (szórakozás/szórakoztatás és művészetek), movie genres (mozifilm fajták), musical instruments (hangszerek)
Nyelvhasználat: Talking about movies/books (mozifilmek/könyvek bemutatása), Booking a cinema ticket (mozijegyfoglalás), Going to the theatre (színházba járás), Listening to music (zenehallgatás)

UNIT 16 – A job interview                                                                                                      

Nyelvtan: Past Simple Tense (Egyszerű múlt idő) 
Szókincs: jobs and occupations (állás), CV (életrajz), office objects (irodában található eszközök), school subjects (iskolai tantárgyak), education (oktatás)
Nyelvhasználat: Talking about your work (munka bemutatása), Describing a job (egy állás leírása), Work history (korábbi munkahelyek), Talking about education (oktatás bemutatása)

NYELVTAN

– a/an (határozatlan névlők)
– all, all of, every, each
– birtokos névmás
– birtokos szerkezet
– can
– could
– felszólítás
– few, little
– let’s
– many/much
– megszámlálható és nem megszámlálható főnevek
– megszámlálható és nem megszámlálható főnevek többes száma
– melléknév, határozó
– melléknév fokozás
– must és have to
– myself, yourself …
– need
– önálló birtokos névmás
– prepozíciók
– should
– some/any
– személyes névmás
– szórend: egyenes
– szórend: kérdő
– the (határozott névelő)
– the földrajzi nevekkel
– there is/there are
– this/that
– to be
– to have
– too/enough
– would

Tenses (Igeidők):

– Present Simple Tense (Egyszerű jelen idő)
– Present Continuous Tense (Folyamatban lévő jelen idő)
– Going to
– was/were
– Past Simple (Egyszerű múlt idő)
– List of irregular verbs (Rendhagyó igék listája)