Akció! Időtartama: -tól - -ig

LEVEL 2: Erős újrakezdő/gyenge középhaladó videó kurzus

13,900Ft

Készleten

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist

A 16 videós foglakozás (felvételről nézhetők, az órák NEM ÉLŐBEN zajlanak) során a tanulók nagyjából megközelítik a középfokú nyelvvizsga szintet.

A nyelvtani anyagok mellett a szókincset, a beszédszituációkat és a párbeszédeket úgy állítottam össze, hogy a legfontosabb hétköznapi témakörökben, és a nyelvvizsgán/érettségin is elvárt témakörökben minden témát átvegyünk a tanulókkal. ISBN 9789631205053

A tanfolyam az 5 Perc Angol Újrakezdőknek és Gyenge Középhaladóknak tankönyv tanmenetét követi, amelyet szintén meg lehet vásárolni webáruházunkban, de a kurzushoz nem feltétlenül szükséges.

Tankönyv: https://5percangol.hu/termek/ujrakezdoknek-es-kozephaladoknak/

Leírás

UNIT 1 – A day in a nurse’s life
Nyelvtan: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, rendhagyó igék
Szókincs: karrier, állások és munkahelyek, napi munkavégzés
Nyelvhasználat: beszélgetés munkáról, álláskeresés, munka bemutatása

UNIT 2 – How to find an apartment?
Nyelvtan: melléknevek és határozók
Szókincs: lakóhely, lakások, lakáskeresés
Nyelvhasználat: lakóhely bemutatása

UNIT 3 – Country life, city life
Nyelvtan: like/hate/enjoy, ugye kérdés
Szókincs: vidéki és városi élet, épületek és helyek
Nyelvhasználat: beszélgetés a vidéki és városi élet előnyeiről és hátrányairól

UNIT 4 – Guests
Nyelvtan: megszámlálható és nem megszámlálható főnevek, much/many/few/little/lo of/some/any, névelők
Szókincs: ételek, vendéglátás
Nyelvhasználat: vendégség szervezése, meghívók írása

UNIT 5 – Public transport
Nyelvtan: módbeli segédigék (can, could, should, ought to, may, might, need, have to, must)
Szókincs: tömegközlekedés, közlekedési eszközök
Nyelvhasználat: utazás tömegközlekedési eszközökön, jegyvásárlás

UNIT 6 – Martha did it!
Nyelvtan: used to
Szókincs: egészség és fitnesz, sport, fogyókúra, egészséges táplálkozás
Nyelvhasználat: beszélgetés az egészségről, fogyókúrázás, életmód, edzés

UNIT 7 – Reporting a crime
Nyelvtan: Past Continuous
Szókincs: bűntények és bűnesetek
Nyelvhasználat: beszélgetés bűnözésről, bűnesetek leírása, bűntény bejelentése

UNIT 8 – The signs of the Zodiac
Nyelvtan: Present tenses for the future (jelen idők jövő idejű használata)
Szókincs: jóslások, asztrológia, horoszkóp
Nyelvhasználat: jövőbe látás, jóslás, előrejelzések

UNIT 9 – Chatting about the weather
Nyelvtan: Future Simple, 1st Conditional
Szókincs: időjárási jelenségek, időjárás előrejelzés
Nyelvhasználat: beszélgetés az időjárásról, időjárás előrejelzések, Magyarország klímája

UNIT 10 – What do Hungarians do in their free time?
Nyelvtan: igeidők áttekintése
Szókincs: szabadidős tevékenységek és hobbik
Nyelvhasználat: beszélgetés a szabadidőről és a kedvtelésekről

UNIT 11 – All about money in Hungary
Nyelvtan: Present Simple Passive (jelen idejű szenvedő szerkezet)
Szókincs: pénzügyek, banki ügyintézés
Nyelvhasználat: beszélgetés pénzügyekről, bankszámlanyitás, pénzváltás

UNIT 12 – Talking about news
Nyelvtan: Past Simple Passive (múlt idejű szenvedő szerkezet)
Szókincs: hírek közlése, újságok és magazinok
Nyelvhasználat: beszélgetés hírekről, hírek közlése, riporter munkája

UNIT 13 – Famous Hungarian inventors and their creations
Nyelvtan: Past Simple Passive (múlt idejű szenvedő szerkezet)
Szókincs: tudomány és technika
Nyelvhasználat: beszélgetés tudományról, felfedezésekről, találmányokról

UNIT 14 – Travelling abroad
Nyelvtan: relative caluses (vonatkozói mellékmondatok)
Szókincs: szünidő, nyaralás
Nyelvhasználat: szállásfoglalás, repülőjegy foglalás, különböző nyaralás típusok

UNIT 15 – Going to the cinema, to the theatre, listening to music
Nyelvtan: Present Perfect Simple
Szókincs: szórakozás és művészetek, mozi, színház
Nyelvhasználat: beszélgetés szórakozásról és művészetekről, színház- és mozijegy vásárlás

UNIT 16 – The Windsor Castle fire – a news report from 1992
Nyelvtan: Present Perfect Simple
Szókincs: veszélyes helyzetek, vészhelyzetek, tűzeset
Nyelvhasználat: vészhelyzetek bejelentése, mentő, rendőrség, tűzoltóság hívása

Nyelvtan: 

 • A/an határozatlan névelő
 • Birtokos névmások/Birtokos szerkezet
 • Both/both of, neither/neither of, either/either of
 • Can/can’t
 • Could
 • Felszólítás és tiltás
 • (a) few/ (a) little
 • Főnevek az angol nyelvben
 • Főnevek többes száma
 • Going to
 • Let’s
 • Like vs. Would like
 • May, might
 • Melléknevek és határozók
 • Melléknévfokozás és összehasonlítás
 • Quantifiers – mennyiségjelzők
 • Módbeli segédigékről általában
 • Much/many, plenty of, a lot of, lots of
 • Must, have to, mustn’t, needn’t
 • Műveltetés (causation)
 • Myself, yourself (-self/-selves)
 • Need
 • A prepozíciókról általában
 • Should, shouldn’t/ought to, oughtn’t to
 • Some, any
 • Személyes névmások (personal pronouns)
 • Szenvedő szerkezet (passive voice)
 • Szórend (word order)
 • The – határozott névelő (definite article)
 • There is/there are
 • This/these, that/those
 • To be, a létige
 • To have/to have got
 • Too and enough
 • Tag questions azaz az ugye kérdés
 • Vonatkozói mellékmondatok (relative clauses)
 • Zero and first conditional – jelen idejű feltételes mód
 • Present simple tense – egyszerű jelen idő
 • Present continuous tense – folyamatban lévő jelen idő
 • Past simple tense – egyszerű múlt idő
 • Past continuous – folyamatban lévő múlt idő
 • Jelen idők használata jövő időként (present tenses for the future)
 • Future simple – egyszerű jövő idő.
 • Múlt idő egyéb kifejezésmódjai
 • Present perfect simple tense