Akció! Időtartama: -tól - -ig

Újrakezdőknek és Középhaladóknak

5,900Ft

Készleten

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist

A nagysikerű 5 Perc Angol Kezdőknek és Újrakezdőknek könyv folytatása, onnan folytatódik, ahol az első kötet véget ért. Ebben a könyvben már egy kicsit elvontabb és nehezebb témákkal is foglalkozunk, amelyek elsajátításával gyakorlatilag bármilyen helyzetben helyt tudsz majd állni angolul.

 

A könyvhöz  ingyenesen letölthető hanganyag is tartozik!
LINK: https://5percangol.hu/5-perc-angol-ujrakezdknek-es-kozephaladoknak/

– 350 oldal

– 16 lecke hétköznapi beszédtémákra építve

– komplett nyelvtan magyar nyelvű magyarázatokkal

– feladatsorok a szókincs és nyelvtan gyakorlására

– ingyenesen letölthető brit és amerikai hanganyag

– elegendő tudás akát középfokú nyelvvizsgára is

Leírás

Nyelvtan: Present Simple Present Continuous Past Simple  Past Continuous Preset Perfect Simple Present Tenses for the Future Future Simple going to  szórend kijelentő és kérdő mondatban  melléknevek és határozók melléknév fokozás és összehasonlítás too/enough like/hate/enjoy ugye kérdés megszámlálható és nem megszámlálható főnevek és azok többesszáma the/a – névelők használata much/many/(a) lot of/(a) few/(a) little all/all of/ every/ each módbeli segédigék: can, could, should, may, might, need, must (és have to), to be able to  used to  1st Conditional (feltételes mód jelen idő) Passzív szerkezet jelen időben és múlt időben Relative Clauses (vonatkozói mellékmondatok)

UNIT 1 – A day in a nurse’s life
Nyelvtan: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, rendhagyó igék
Szókincs: karrier, állások és munkahelyek, napi munkavégzés
Nyelvhasználat: beszélgetés munkáról, álláskeresés, munka bemutatása

UNIT 2 – How to find an apartment?
Nyelvtan: melléknevek és határozók
Szókincs: lakóhely, lakások, lakáskeresés
Nyelvhasználat: lakóhely bemutatása

UNIT 3 – Country life, city life
Nyelvtan: like/hate/enjoy, ugye kérdés
Szókincs: vidéki és városi élet, épületek és helyek
Nyelvhasználat: beszélgetés a vidéki és városi élet előnyeiről és hátrányairól

UNIT 4 – Guests
Nyelvtan: megszámlálható és nem megszámlálható főnevek, much/many/few/little/lo of/some/any, névelők
Szókincs: ételek, vendéglátás
Nyelvhasználat: vendégség szervezése, meghívók írása

UNIT 5 – Public transport
Nyelvtan: módbeli segédigék (can, could, should, ought to, may, might, need, have to, must)
Szókincs: tömegközlekedés, közlekedési eszközök
Nyelvhasználat: utazás tömegközlekedési eszközökön, jegyvásárlás

UNIT 6 – Martha did it!
Nyelvtan: used to
Szókincs: egészség és fitnesz, sport, fogyókúra, egészséges táplálkozás
Nyelvhasználat: beszélgetés az egészségről, fogyókúrázás, életmód, edzés

UNIT 7 – Reporting a crime
Nyelvtan: Past Continuous
Szókincs: bűntények és bűnesetek
Nyelvhasználat: beszélgetés bűnözésről, bűnesetek leírása, bűntény bejelentése

UNIT 8 – The signs of the Zodiac
Nyelvtan: Present tenses for the future (jelen idők jövő idejű használata)
Szókincs: jóslások, asztrológia, horoszkóp
Nyelvhasználat: jövőbe látás, jóslás, előrejelzések

UNIT 9 – Chatting about the weather
Nyelvtan: Future Simple, 1st Conditional
Szókincs: időjárási jelenségek, időjárás előrejelzés
Nyelvhasználat: beszélgetés az időjárásról, időjárás előrejelzések, Magyarország klímája

UNIT 10 – What do Hungarians do in their free time?
Nyelvtan: igeidők áttekintése
Szókincs: szabadidős tevékenységek és hobbik
Nyelvhasználat: beszélgetés a szabadidőről és a kedvtelésekről

UNIT 11 – All about money in Hungary
Nyelvtan: Present Simple Passive (jelen idejű szenvedő szerkezet)
Szókincs: pénzügyek, banki ügyintézés
Nyelvhasználat: beszélgetés pénzügyekről, bankszámlanyitás, pénzváltás

UNIT 12 – Talking about news
Nyelvtan: Past Simple Passive (múlt idejű szenvedő szerkezet)
Szókincs: hírek közlése, újságok és magazinok
Nyelvhasználat: beszélgetés hírekről, hírek közlése, riporter munkája

UNIT 13 – Famous Hungarian inventors and their creations
Nyelvtan: Past Simple Passive (múlt idejű szenvedő szerkezet)
Szókincs: tudomány és technika
Nyelvhasználat: beszélgetés tudományról, felfedezésekről, találmányokról

UNIT 14 – Travelling abroad
Nyelvtan: relative caluses (vonatkozói mellékmondatok)
Szókincs: szünidő, nyaralás
Nyelvhasználat: szállásfoglalás, repülőjegy foglalás, különböző nyaralás típusok

UNIT 15 – Going to the cinema, to the theatre, listening to music
Nyelvtan: Present Perfect Simple
Szókincs: szórakozás és művészetek, mozi, színház
Nyelvhasználat: beszélgetés szórakozásról és művészetekről, színház- és mozijegy vásárlás

UNIT 16 – The Windsor Castle fire – a news report from 1992
Nyelvtan: Present Perfect Simple
Szókincs: veszélyes helyzetek, vészhelyzetek, tűzeset
Nyelvhasználat: vészhelyzetek bejelentése, mentő, rendőrség, tűzoltóság hívása

Nyelvtan: 

 • A/an határozatlan névelő
 • Birtokos névmások/Birtokos szerkezet
 • Both/both of, neither/neither of, either/either of
 • Can/can’t
 • Could
 • Felszólítás és tiltás
 • (a) few/ (a) little
 • Főnevek az angol nyelvben
 • Főnevek többes száma
 • Going to
 • Let’s
 • Like vs. Would like
 • May, might
 • Melléknevek és határozók
 • Melléknévfokozás és összehasonlítás
 • Quantifiers – mennyiségjelzők
 • Módbeli segédigékről általában
 • Much/many, plenty of, a lot of, lots of
 • Must, have to, mustn’t, needn’t
 • Műveltetés (causation)
 • Myself, yourself (-self/-selves)
 • Need
 • A prepozíciókról általában
 • Should, shouldn’t/ought to, oughtn’t to
 • Some, any
 • Személyes névmások (personal pronouns)
 • Szenvedő szerkezet (passive voice)
 • Szórend (word order)
 • The – határozott névelő (definite article)
 • There is/there are
 • This/these, that/those
 • To be, a létige
 • To have/to have got
 • Too and enough
 • Tag questions azaz az ugye kérdés
 • Vonatkozói mellékmondatok (relative clauses)
 • Zero and first conditional – jelen idejű feltételes mód
 • Present simple tense – egyszerű jelen idő
 • Present continuous tense – folyamatban lévő jelen idő
 • Past simple tense – egyszerű múlt idő
 • Past continuous – folyamatban lévő múlt idő
 • Jelen idők használata jövő időként (present tenses for the future)
 • Future simple – egyszerű jövő idő.
 • Múlt idő egyéb kifejezésmódjai
 • Present perfect simple tense