L3U1 – Past Continuous/A folyamatban lévő múlt idő

KIJELENTÉS

I
WAS
WORKING
YOU
WERE
WORKING
HE/SHE/IT
WAS
WORKING
WE
WERE
WORKING
YOU
WERE
WORKING
THEY
WERE
WORKING

TAGADÁS

I
WAS NOT
vagy
I WASN’T
WORKING
YOU
WERE NOT
vagy
YOU WEREN’T
WORKING
HE/SHE/IT
WAS NOT
vagy
HE WASN’T
WORKING
WE
WERE NOT
vagy
WE WEREN’T
WORKING
YOU
WERE NOT
vagy
YOU WEREN’T
WORKING
THEY
WERE NOT
vagy
THEY WEREN’T
WORKING

KÉRDÉS

WAS
I
WORKING?
WERE
YOU
WORKING?
WAS
HE/SHE/IT
WORKING?
WERE
WE
WORKING?
WERE
YOU
WORKING?
WERE
THEY
WORKING?

TAGADVA KÉRDÉS

WASN’T
I
WORKING?
WEREN’T
YOU
WORKING?
WASN’T
HE/SHE/IT
WORKING?
WEREN’T
WE
WORKING?
WEREN’T
YOU
WORKING?
WEREN’T
THEY
WORKING?

Akkor kell Past Continuous-t használnod, amikor a múltban éppen történt valami, azaz akkor éppen folyamatban volt! Emlékezz csak, hogy mit mondtunk a Present Continuous-ról! Azt mondtuk, hogy a jelen egy adott pontján vagy szakaszában éppen folyamatban lévő cselekvésre használjuk. A Past Continuous-ra pontosan ugyanez igaz, azzal a különbséggel, hogy itt az állítás úgy hangzik, hogy „a múlt egy adott pillanatában vagy szakaszában éppen folyamatban lévő cselekvés leírására használjuk”.

Yesterday at 5 we were watching TV when the neighbour knocked on the door.Tegnap 5 órakor éppen tévét néztünk, amikor a szomszéd kopogott az ajtón.

A múlt egy adott pontja itt a tegnap öt óra, és azt mondom el, hogy akkor éppen mit csináltunk (milyen cselekvés volt folyamatban az adott időben). Nyugodtan tedd bele a magyar mondatodba azt, hogy „éppen”, és ha illik bele, akkor ez az igeidő lesz (többnyire)!

I was having a bath when the phone rang.Éppen fürödtem, amikor megszólalt a telefon.

Ebben a mondatban ugyanaz történik, mint az előbbiben: megjelölöm a múlt egy időpontját, ami nem más, mint az a pont, amikor a telefon megszólalt, és azt mondom meg, hogy abban a pillanatban milyen cselekvés volt éppen folyamatban.

A mondatokból láthatod, hogy a múlt egy adott pontját vagy szakaszát nem csak időhatározószóval fejezheted ki, hanem egy mellékmondattal is (pl. amikor a telefon megszólalt, amit egy when vezet be, és Past Simple igeidőben lesz az ige utána).

A Past Continuous másik, nagyon fontos használata az, amikor a Past Simple igeidővel együtt használva egy történetet mesélünk el. A Past Simple-t egy történet egymás után következő eseményei kifejezésére használjuk. Hogyan jön akkor a Past Continuous a történet mesélésbe?

A Past Continuous-t a Past Simple igeidővel együtt használva sokkal árnyaltabban tudunk történeteket elmesélni, ugyanis a Past Simple-ben lévő cselekvések adják a történet eseményeit, míg a Past Continuous-szal háttér-információkat, leírásokat, az egyes megtörtént események közben hosszabb ideig tartó eseményeket, párhuzamos szálakat tudunk a történethez adni.

I was walking my dog in the park when I saw my friend, Mark.Épp a kutyámat sétáltattam a parkban, amikor megláttam a barátomat, Markot.

Ebben a mondatban a „megláttam a barátomat, Markot” tagmondatban van az „esemény” (Past Simple), míg a „miközben sétáltattam a kutyámat” tagmondat tartalmazza az esemény körülményeit (Past Continuous).

Bob was painting the walls when he fell off the ladder. – Bob épp a falakat festette, amikor leesett a létráról.

Itt az „esemény” az, hogy „Bob leesett a létráról”, az „éppen festette a falakat” tagmondat pedig a háttér-információt adja.

… és, hogy még jobban megértsd a különbségeket, nézzünk meg egy „mini történetet”.

It was a chilly morning in December. It was snowing, and the wind was blowing sharply. I decided to visit my friend, Kate who was lying sick in bed. I got up, had breakfast, got dressed and called a taxi. While I was waiting for the taxi, I checked my e-mails from my smartphone. When the taxi arrived I got in quickly.

Ez már ugye egy picit bonyolultabb, ezért nézzük meg egyenként az összetevőket:

it was snowing
esett a hó
the wind was blowing
fújt a szél
I decided
eldöntöttem
who was lying sick
aki betegen feküdt
I got up
felkeltem
I had breakfast
megreggeliztem
I got dressed
felöltöztem
I called a taxi
hívtam egy taxit
I was waiting
vártam
I checked
megnéztem
the taxi arrived
a taxi megérkezett
I got in
beszálltam

 A Past Simple összetevők a történet vázát, azaz az egymás után történt eseményeket írják le, míg a Past Continuous-ban lévő mondatok, pedig a történet körülményeit, háttér-információit, a párhuzamosan folyó eseményeket mutatják be.

A harmadik eset az, amikor két vagy több esemény párhuzamosan van folyamatban. Ilyenkor mindegyik Past Continuous-ban lesz, mert egyik sem zárult le, hanem az adott időben éppen folyamatban voltak:

The mother was checking her e-mails, the father was watching the children and the children were having breakfast.Az anya az e-mailjeit nézte meg, az apa a gyerekekre figyelt,, a gyerekek pedig reggeliztek.

Családi csendélet: nem azt mondom meg, hogy ki mit csinált meg, hanem leírom, hogy akkor épp ki mit csinált!

Ide tartozik a while időhatározószó, ami után mindig Continuous-ban van a tagmondat. Ez általában Past Continuous, de lehet más Continuous is, például:

While I’m writing an article, you should do the cleaning.Amíg írom a cikket, neked ki kéne takarítanod.

Szóval, ez a while–os tagmondat nagyon gyakori a Past Continuous-ban, mint ahogy azt már mondtam, és gyakorlatilag két fajtáját szoktuk hallani:

While I was watching TV, my mother was reading a book.Miközben tévét néztem, az anyukám könyvet olvasott.

Itt ugye két párhuzamos cselekvésről van szó, azt nem tudjuk, hogy befejeződött-e (megnéztem a filmet vagy anyám kiolvasott egy könyvet), az a lényeg, hogy abban a pillanatban, amiről szó van, a cselekvések folyamatban voltak!

Nézzük ugyanezt a példát kicsit máshogy:

While I was watching TV, my mother read a book.Miközben tévét néztem, az anyukám elolvasott egy könyvet.

Itt az egyik cselekvés (természetesen a while-os) folyamatban van, míg a másik cselekvés ez alatt lezárult: elolvasta a könyvet.

A while-on kívül a Past Continuos-ban lehet használni, még a when-t is, de while értelemben:

When/While I was waiting for my friend, someone stole my phone. Amikor/Miközben vártam a barátomra, valaki ellopta a telefonomat.

Van egy nagyon egyszerű trükk a Past Simple és a Past Continuous megkülönböztetésére! A Past Simple-ben lévő igéket magyarul igekötősen fordítjuk le, mert a magyar az igekötővel tudja kifejezni ugyanazt a típusú befejezettséget illetve folyamatban levőséget, amit az angol a Past Simple és a Past Continuous igeidőkkel! Ez nem egy szabály, de az esetek 99, 9%-ban igaz. Ha nem sikerül így segítened magadon, akkor abba a tagmondatba, amit Past Continuous-nak vélsz, tegyél bele magyarul egy éppen szócskát, és ha oké bele, akkor Continuous lesz.

I was reading a book.
Olvastam a könyvet
I read a book.
Elolvastam egy könyvet
She was waiting for me.
Rám várt
She waited for me.
Megvárt engem
She was cooking dinner.
Vacsorát főzött
He cooked the dinner.
Megfőzte a vacsorát.

Tehát:

I called a taxi. – Hívtam egy taxit.

I was calling a taxi. – Taxit hívtam.

Nem nagyon látszik a különbség, de ha a Continuous-ba teszel magyarul egy éppen szócskát, akkor már árnyaltabb lesz a dolog!

I was calling a taxi …Épp egy taxit hívtam …

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!