L3U1 – Used to/Would/Was going to használata múlt idő kifejezésére

A múlt idő kifejezésére szolgáló 6 igeidőn kívül (Past Simple, Past Continuous, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, Past Perfect Simple, Past Perfect Continuous) a múlt idő egy-két speciális esetének leírására nem igeidőt, hanem két, egymáshoz nagyon hasonló kifejezést használnak. Ez a két kifejezés a used to és a would.

1.Nézzük először a ’USED TO’ –t:

My brother used to smoke, but he quit a month ago. – A testvérem dohányzott, de egy hónapja abbahagyta.
The school building used to be a hospital. – Az iskola épülete régen egy kórház volt.

Képzése a következőképpen alakul:

Kijelentés: ALANY + USED TO (minden számban és személyben) + IGE első alakja

Tagadás: ALANY + DIDN’T USE TO (minden számban és személyben) + IGE első alakja

Kérdés: DID + ALANY + USE TO + IGE első alakja

Láthatod, hogy tagadásban és kérdésben már csak use to van, mert pont úgy működik, mint a Past Simple kérdésben és tagadásban (mivel tulajdonképpen ez egy kifejezés, ami csak Past Simple-ben létezik), tehát a did segédige használatával. Ha meg a did segédigét használjuk, akkor magát az igét ugye már nem kell múlt időbe tenni, így a  used to-ból use to lesz.

Mikor használjuk a ’used to’-t?

Akkor használjuk, amikor olyan múltbeli szokásokról és állapotokról beszélünk, amelyek egy olyan múltbeli időszakhoz köthetőek, amelyek már befejeződtek (pl. gyerekkoromban – when I was a child, amikor iskolás voltam – when I was at school, stb. – ha ilyen jellegű időhatározó van a mondatban szinte tuti, hogy used to-t kell használni)

Most pedig nézzük meg, hogy mi a különbség a Past Simple és a used to között?

Past Simple: múltban (konkrétan ismert, vagy legalább nagyjából behatárolható időpontban) történt esemény, vagy események egymásutánja

Used to: múltbeli szokások, állapotok (tehát nem egy konkrét esemény) leírása

  1. a) múltbeli szokás:

I used to go swimming three times a week when I was at university. – Egyetemista koromban hetente háromszor jártam úszni.

  1. b) múltbeli állapot:

I used to have long hair when I was a little girl. – Kislánykoromban hosszú hajam volt.

2. WOULD használata múlt idő kifejezésére

A would-ot pedig múltbeli ismétlődő vagy rendszeres cselekvések, bizonyos múltbeli időszakhoz köthető jellemző tevékenységek leírására használjuk (időhatározók ugyanabba a kategóriába tartoznak, mint a used to-nál, de itt is igaz, hogy nem kötelező feltétlenül lennie időhatározónak a mondatban).

Múltban ismétlődő cselekvés:

I would go fishing every weekend with my grandfather when I was a child. Nowadays I go fishing alone. – Gyerekkoromban minden hétvégén horgászni jártam a nagyapámmal. Manapság egyedül járok horgászni.

Az every weekend miatt (meg a when I was a child miatt) ez egy múltbeli időszakban zajlott rendszeresen ismétlődő cselekvés.

Múltbeli időszakhoz köthető jellemző tevékenységek:

My mother would always make me scrambled eggs for breakfast. – Anyukám mindig rántottát csinált nekem (rántottát szokott csinálni nekem – már nem!) reggelire.

Granny would always make me hot chocolate for breakfast. – Nagyi mindig forró csokit (szokott volt) nekem csinálni reggelire.

Nem túl könnyű meghúzni a határvonalat a used to és a would között, mert tényleg sokszor a beszélőnek a  mondandóhoz való viszonya dönti el, hogy melyik a megfelelő. Összefoglalom még egyszer röviden a különbséget:

Used to VS. would

Tehát, végül is a used to-t és a would-ot is használhatod múltbeli ismétlődő cselekvésekre és eseményekre. Egyik sem egy konkrét cselekvésre, konkrét múltbeli időpontra vonatkozik, hanem egy egész múltbeli időszakra (pl. gyerekkoromban, régen, iskolás koromban, bezzeg az én időmben, stb. – ha ilyesmi időhatározó van a mondatban, akkor biztos, hogy used to vagy would szerkezet kell bele!) jellemző tevékenységre. Nagyon fontos viszont, hogy múltbéli – már nem létező – állapotok leírására csak a used to-t lehet használni!

My grandfather used to walk/would walk five kilometers every morning. – Nagyapám valaha öt km-t gyalogolt naponta.

He used to be a baker.
– Pék volt régen.
(Nem pedig He would be a baker, mert az, hogy pék volt, nem egy cselekvés vagy esemény, hanem egy állapot!)

I used to have a dog called Pedro. – Volt egy Pedro nevű kutyám.
(… és nem I would have a dog called Pedro, mert ez is egy állapot, és nem egy esemény!)

Szóval a used to-s mondatokban mindig benne van az is, hogy amire vonatkozik, annak már rég vége. Ha azt mondod, hogy I used to …, akkor abban az is mindig benne van, hogy már nem érvényes az a dolog, amiről szó van! 

… és még egy utolsó kifejezés múlt időre

A was going to-val olyan múltbeli cselekvéseket, terveket tudsz kifejezni, amelyek nem következtek be. Tehát ez nem más, mint a jövőbeli szándék, terv kifejezésére használatos going to a múltba helyezve.

Azaz, ha jobban belegondolunk, akkor olyan dolgokat tudsz kifejezni ezzel, amelyek akkoriban (a múltban) jövőbeli tervek voltak. (Ezért is használjuk az általában jövő kifejezésére használatos am/is/are going to-t múltba lecsúsztatva, amiből így was/were going to lesz.)

Például:

We were going to visit my cousins but they weren’t at home. – Úgy volt, hogy meglátogatjuk az unokatestvéreimet, de nem voltak otthon.

She was going to fly to London on Sunday but she couldn’t buy a ticket for that day. – Úgy volt, hogy Londonba repül vasárnap, de nem kapott jegyet aznapra.

I was going to wear my black dress at the party but unfortunately it was dirty. – Úgy volt, hogy a fekete rucimat veszem fel a partira, de sajna piszkos volt.

I was going to tell you the truth but I was too cowardly to do it. – Úgy volt, hogy elmondom neked az igazságot, de túl gyáva voltam, hogy megtegyem.

Láthatod a példamondatokban is, hogy magyarul az úgy volt, hogy …., de…. szerkezet tökéletesen megfelel a was/were going to … but …-nak, tehát ez kivételesen egy könnyen beazonosítható jelenség az angolban.

A going to a beszélt amerikai angolban gonna-ként szerepel leginkább, de annyira elterjedt már az egész világon, hogy hivatalosabb szituációktól eltekintve, nyugodtan használhatod! Ne felejtsd el a be-t betenni megfelelően ragozva a going to, vagy a gonna elé, mert be nélkül hibás a szerkezet! (Csak azért mondom, mert gyakori hiba!)

… és még egy utolsó kifejezés múlt időre

A was going to-val olyan múltbeli cselekvéseket, terveket tudsz kifejezni, amelyek nem következtek be. Tehát ez nem más, mint a jövőbeli szándék, terv kifejezésére használatos going to a múltba helyezve.

Azaz, ha jobban belegondolunk, akkor olyan dolgokat tudsz kifejezni ezzel, amelyek akkoriban (a múltban) jövőbeli tervek voltak. (Ezért is használjuk az általában jövő kifejezésére használatos am/is/are going to-t múltba lecsúsztatva, amiből így was/were going to lesz.)

We were going to visit my cousins but they weren’t at home.Úgy volt, hogy meglátogatjuk az unokatestvéreimet, de nem voltak otthon.

She was going to fly to London on Sunday but she couldn’t buy a ticket for that day.Úgy volt, hogy Londonba repül vasárnap, de nem kapott jegyet aznapra.

I was going to wear my black dress at the party but unfortunately it was dirty.Úgy volt, hogy a fekete rucimat veszem fel a partira, de sajna piszkos volt.

I was going to tell you the truth but I was too cowardly to do it. – Úgy volt, hogy elmondom neked az igazságot, de túl gyáva voltam, hogy megtegyem.

Láthatod a példamondatokban is, hogy magyarul az úgy volt, hogy …., de…. szerkezet tökéletesen megfelel a was/were going to … but …nak, tehát ez kivételesen egy könnyen beazonosítható jelenség az angolban.

A going to a beszélt amerikai angolban gonna-ként szerepel leginkább, de annyira elterjedt már az egész világon, hogy hivatalosabb szituációktól eltekintve, nyugodtan használhatod! Ne felejtsd el a be-t betenni megfelelően ragozva a going to, vagy a gonna elé, mert be nélkül hibás a szerkezet! (Csak azért mondom, mert gyakori hiba!)

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!