Surprise Idioms – Meglepetéssel kapcsolatos idiómák

középfok

Nézzünk meg 12, meglepetéssel kapcsolatos kifejezést és idiómát magyar jelentéssel és példamondatokkal együtt! 

out of the blue
meaning: to happen unexpectedly and cause a surprise
magyarul: hirtelen, váratlanul
example: I had nearly given up hope when out of the blue I was offered a job. – Már
majdnem feladtam a reményt, mikor váratlanul egy munkaajánlatot kaptam.

a bolt from the blue
meaning: 
a sudden, shocking surprise or turn of events.
magyarulderült égből villámcsapás
example: The news that they were getting a divorce struck all their friends as a bolt from the blue. – A válásuk híre mint derült égből villámcsapás érte
minden barátjukat.

to drop a bombshell
meaning: to make an unexpected announcement which will greatly change a situation
magyarul: váratlan, nagy horderejű bejelentést tesz, hírt bombaként robbant
example: The chairman dropped a bombshell when he announced the merger with the company’s biggest rival. – Bombaként robbant a hír, mikor a főnök bejelentette a legnagyobb rivális céggel való egyesülést.

your jaw drops
meaning: 
to show total amazement
magyarul: meghökken, leesik az álla
example: When the prize was announced, the winner’s jaw dropped.-
Leesett a győztes álla nyereménye hallatán.

to jump out of your skin
meaning
: to be extremely surprised or shocked
magyarulhalálra rémül, meglepődik
example: Jane nearly jumped out of her skin when the horse put its head through the kitchen window! – Jane halálra rémült,
amikor a ló bedugta a fejét a konyhaablakon!

to knock your socks off
meaning: 
to surprise someone thoroughly, to impress someone greatly
magyarul: hanyatt esik az örömtől vagy meglepetéstől
example: The magnitude of the project will knock the socks off everyone in the office. –  A
projekt mérete hallatán mindenki hanyatt fog esni a meglepetéstől.

Lo and behold!
meaning: 
used to express surprise, especially at a sudden or unexpected appearance.
magyarul: Ésláss csodát! Íme! Lám!
example: I was watering the flowers when, lo and behold, there was the watch I’d lost! – Épp a virágokat locsoltam, mikor, láss csodát, ott hevert a földön az óra, amit elveszítettem!

to raise eyebrows
meaning: to show surprise or disapproval  by the expression on your face
magyarul: csodálkozó pillantást
vetni, felvonni a szemöldökét
example: When the boss arrived in jeans, there were a lot of raised eyebrows. – Sok csodálkozó pillantást váltott
ki, amikor a főnök farmerben érkezett.

words fail me
meaning: 
to be shocked, surprised or touched so much that you do not know what to say
magyarul: nem találja a szavakat
example:“What do you think of Bob’s attitude?”  “Words fail me!” – „Mit gondolsz Bob hozzáállásáról?” „Nem találok rá szavakat!”

to do a double take
meaning: 
to have to look twice to make sure that you really saw correctly
magyarul: nem akar hinni a szemének 
exampleHe did a double take when he saw his wife in a restaurant with another man. – Nem akart hinni a szemének, amikor a feleségét más férfival látta egy étteremben.

to be rooted to the spot
meaning: 
when your reaction to something is so strong that you are unable to move
magyarulföldbe gyökerezik a lába
example: Jean
was completely rooted to the spot as the teacher announced her as the winner of the competition. – Jeannek földbe gyökerezett a lába, amikor a tanár bejelentette, hogy ő nyerte a versenyt.

nine-day wonder
meaning: 
An event that causes a short-lived surprise or amazement
magyarul: minden csoda három napig tart
example: The successful landing of the Space X rocket was hardly more than a nine-day wonder. – A Space X rakéta
sikeres landolása alig volt több, mint egy három napig tartó csoda.

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!