Britney Spears: Sometimes

Gyakoroljuk a "sometimes" kifejezést Britney Spears segítségével:) 

PRESENT SIMPLE TENSE – TIME EXPRESSIONS

Akkor kell használni, amikor a jelenben NEM ÉPPEN, hanem rendszeresen, szokásosan, ismétlődően történik a cselekvés, ha azt a bizonyos dolgot mindig visszatérően, szokásod szerint csinálod! Tehát soha nem egy aktuálisan, mondjuk egy alkalommal éppen történő dologról van szó!

I teach Maths. – Matekot tanítok.
Pamela drives to work. – Pamela kocsival jár dolgozni.
Do you live here? – Itt élsz?

Ebbe a kategóriába tartozik az is, amikor egy állandó állapotról beszélünk.

She works as a masseuse.– Masszőrként dolgozik.
I own a large farm. – Van egy nagy farmom.
Do you speak English? – Beszélsz angolul?

Van egy pár időhatározó amivel rendszerességet, ismétlődést, gyakoriságot fejezünk ki, és ami ha benne van a mondatban, akkor nagy segítséget nyújt nekünk, mert ezekben az esetekben Present Simple-t kell használnunk! (Hiszen az előbb már megbeszéltük, hogy a Present Simple-t pont olyan esetekben kell használni, amikor a cselekvés rendszeresen visszatér. Tehát ha még időhatározó is van a mondatban, akkor nagyon könnyen be tudjuk azonosítani, hogy milyen igeidőt is kell használni.)

Az ide – tehát a Present Simple igeidőhöz  – tartozó időhatározók a következők: never (soha), rarely/seldom (ritkán), sometimes (néha), often (gyakran), generally/usually (általában), normally (rendszerint), always (mindig)

Nagyon fontos, hogy ezek az időhatározók – a szabály szerint – az alany és az állítmány közé jönnek:

I never eat vanilla ice-cream. – Soha nem eszem vanília fagyit.
She normally goes home after school. – Suli után rendszerint haza megy.
We rarely take the dog for a walk. – Ritkán visszük a kutyát sétálni.

Persze a valóságban és az élőbeszédben előfordulnak a mondatban „egyéb” helyeken is, például a ’sometimes’ a mondat elején is: Sometimes I run, sometimes I hide. – Néha futok, néha elbújok.(by Britney Spears : )

További Present Simple-re jellemző időhatározók: every day (minden nap/naponta), every week (minden héten/hetente), every month (minden hónapban/havonta), every year (minden évben/évente)

Ezek az ’every’-s időhatározók a mondat végére szoktak kerülni. (Persze a beszélt nyelv ebben az esetben is lazábban veszi a szabályokat. Arra kérlek mindössze, hogy általánosságan – az egész könyvre értve – a szabályokról leírtakat, írásban – főleg vizsgákon, tesztekben – próbáld meg rendesen alkalmazni.)

I write some pages every day.– Minden nap írok pár oldalt.
She visits her grandma every week. – Meglátogatja minden héten a nagymamáját.

Végül itt vannak a gyakoriságot kifejező időhatározók: once a day (naponta egyszer), once a week (hetente egyszer), once a month (havonta egyszer), once a year (évente egyszer)

Jegyezd meg, hogy amint azt az utolsó négy időhatározónál is láthatod: a gyakoriságot kifejező időhatározók (bizonyos idő alatt valahányszor – pl. hetente háromszor) a következőképpen néznek ki:

hányszor + a + day/week/month/year
Nehogy kimaradjon az ’a’ határozatlan névelő!  Egy kis emlékeztető: once (egyszer), twice (kétszer)

Csak ez a kettő a rendhagyó, a többi szabályosan képződik: three times (háromszor), four times (négyszer), five times (ötször) … és így tovább: szám+times („számtimes” haha : )

A gyakoriságra vonatkozó kérdések pedig így hangzanak:

How often …? – Milyen gyakran …?
How often do you go swimming? – Milyen gyakran jársz úszni?
How many times a day/a week/a month/a year …? – Naponta/hetente/havonta/évente hányszor …?
How many times a year do you go on holiday? – Évente hányszor mész szabadságra?

Ha egy cselekvés rendszeressége egy bizonyos naphoz köthető, akkor azt kétféleképpen is kifejezhetjük: on Mondays (hétfőnként), on Tuesdays (keddenként) … és így tovább … (a nap neve többes számban van!) … vagy az ismétlődést kifejezheted úgy is csak, hogy on Monday, tehát többes szám nélkül. Nézd csak:

I play tennis on Monday. – Hétfőnként teniszezni szoktam.
I play tennis on Mondays. – Hétfőnként teniszezni szoktam.

Tehát választhatsz a kettő között, mert maga az igeidő (I play tennis) már kifejezi azt, hogy a cselekvés rendszeres, és nem csak egy bizonyos hétfőre vonatkozik!

Ugyanez a helyzet a napszakokkal is: in the morning (reggel), in the mornings (reggelente), in the afternoon (délután), in the afternoons (délutánonként), in the evening (este), in the evenings (esténként), at night (éjszaka), at nights (éjszakánként)

I take a shower in the morning. – Reggel zuhanyozni szoktam.
I take a shower in the mornings. – Reggelente zuhanyozni szoktam.

A mondatban természetesen nem kell mindig lennie időhatározónak. Ha van, akkor az nagy segítséget nyújt a megfelelő igeidő megtalálásában. Ez – tehát, hogy időhatározó-szó összeköthető egy igeidővel – egyébként minden igeidőre igaz lesz. Visszatérve a Present Simple-re, ha egy cselekvésről tudjuk, hogy az nem egy aktuális jelenbeli szituációra vonatkozik (pl. most, ebben a hónapban, ebben az évben), hanem rendszeres, állandó, szokásos, és nincs időhatározó a mondatban, akkor is tudnod kell, hogy ebben az esetben Present Simple-t kell használnod! Végül itt van még néhány példamondat a Present Simple-nek az egyes számú használatára:

I drink a cup of coffee every morning. – Minden reggel iszom egy csésze kávét. (Ez a szokásod!)
She always goes to school. – Mindig elmegy az iskolába. (rendszeres)
How often do you go to the cinema? – Milyen gyakran mész moziba? (gyakoriságra, rendszerességre kérdez)

TIPP: Magyarul nagyon sokszor benne van a „szoktam” szó a mondatban. Ilyenkor ezt nem kell lefordítani, hanem pontosan a „szoktam” szótól lesz az angol igeidő Present Simple. (Nyelvvizsgán fordításkor nagyon sokszor vannak olyan mondatok magyarul, hogy „valaki valamit szokott csinálni”. A legtöbb nyelvtanuló ilyenkor lázasan keresi a szótárban a „szokott” szót, holott ezt nem kell lefordítani, mert angolul ezt az igeidővel fejezzük ki!)

I don’t watch TV. – Nem szoktam tévézni. (ez egy állandó állapot/igazság)
Mary waters the plants. – Mary szokta megöntözni a növényeket. (ez egy ismétlődő cselekvés)
Do you play tennis? – Szoktál teniszezni? (szokás)

Tehát jól megfigyelhető, hogy a „szoktam” soha nem kerül lefordításra, viszont minden esetben Present Simple-t használunk!

————————————————-

You tell me you’re in love with me 
Like you can’t take your pretty eyes away from me 
It’s not that I don’t wanna stay 
But every time you come too close I move away 

I wanna believe in everything that you say 
‘Cause it sounds so good 
But if you really want me, move slow 
There’s things about me you just have to know 

Sometimes I run (sometimes)
Sometimes I hide 
Sometimes I’m scared of you 
But all I really want is to hold you tight 
Treat you right, be with you day and night 

Baby all I need is time 

I don’t wanna be so shy 
Every time that I’m alone I wonder why 
Hope that you will wait for me 
You’ll see that you’re the only one for me 

I wanna believe in everything that you say 
‘Cause it sounds so good 
But if you really want me, move slow 
There’s things about me you just have to know 

All I really want is to hold you tight 
Treat you right, be with you day and night 
Baby all I need is time

Just hang around and you’ll see 
There’s nowhere I’d rather be 
If you love me, trust in me 
The way that I trust in you 

All I really want is to hold you tight
Be with you day and night
Sometimes I run, (sometimes) sometimes I hide
Sometimes I’m scared of you
But all I really want is to hold you tight
Treat you right, be with you day and night

to believe in – hinni valamiben 
it sounds (so) good – (olyan) jól hangzik
to hide – elbújni
to be scared of – megijedni valamitől/valakitől
to hold somebody tight – szorosan ölelni valakit
to wonder – szeretne tudni valamit
to hang around – lógni valakivel (valahol), együtt lógni 
I’d rather + do something – inkább csinálnék valamit
to trust in somebody – bízni valaiben 


 

Kapcsolódó anyagok

Kezdőlap
Leckekereső
Napi leckék
Videokurzusok
Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!