L3U1 – Past Simple/Az egyszerű múlt idő

A Past Simple az elsőként megtanulandó, és egyben legfontosabb múlt idő. A képzése sem nehéz, viszont a nehézséget az okozza, hogy a leggyakoribb igék sajnos rendhagyó módon képződnek ebben az igeidőben, ezért nagyon fontos, hogy ezeket tanuld meg a rendhagyó igék táblázatából.

KIJELENTÉS

I
WORKED
WE
WORKED
YOU
WORKED
YOU
WORKED
HE/SHE/IT
WORKED
THEY
WORKED

TAGADÁS

I
DID NOT
vagy
 I DIDN’T
WORK
YOU
DID NOT
vagy
YOU DIDN’T
WORK
HE/SHE/IT
DID NOT
vagy
HE/SHE/IT DIDN’T
WORK
WE
DID NOT
vagy
WE DIDN’T
WORK
YOU
DID NOT
vagy
YOU DIDN’T
WORK
THEY
DID NOT
vagy
THEY DIDN’T
WORK

KÉRDÉS

DID
I
WORK?
DID
YOU
WORK?
DID
HE/SHE/IT
WORK?
DID
WE
WORK?
DID
YOU
WORK?
DID
THEY
WORK?

TAGADó KÉRDÉS

DIDN’T
I
WORK?
DIDN’T
YOU
WORK?
DIDN’T
HE/SHE/IT
WORK?
DIDN’T
WE
WORK?
DIDN’T
YOU
WORK?
DIDN’T
THEY
WORK?

Most pedig nézzük meg, hogy milyen esetekben kell ezt az igeidőt használni!

1.

Akkor használjuk, amikor a múltban valami megtörtént, azaz be is fejeződött, lezárult, és ehhez a jelennek semmi köze. Tudom azt is, hogy az, amiről szó van, a múltban mikor történt. Ezt vagy egy időhatározó szó fejezi ki, vagy a szövegkörnyezetben van benne valahol.

Mary spent her teenage years in a small town.Mary tinédzser éveit egy kisvárosban töltötte.

Ez egy hosszú időszakra vonatkozik, és nincs benne, hogy mikor, de mivel Mary már nem gyerek (ez a mondatból kiderül), a mondanivaló egy lezárt múltbeli időszakra vonatkozik. Akárcsak az összes többi igeidőnél, itt is vannak jellemző időhatározók, amelyek ha benne vannak a mondatban, akkor Simple Past-ot kell használni. Ezek a következők:

yesterday
tegnap
last week
múlt héten
last month
múlt hónapban
last year
múlt évben

Minden, ami last … az Past Simple lesz.

5 days ago5 nappal ezelőtt/5 napja

Minden, ami ’… ago’, az is Past Simple lesz.

in 19751975-ben

Az évszámokkal, pontos dátumokkal is Past Simple-t kell használni!

A mondatban nem kell feltétlenül és kötelezően időhatározónak lennie (tehát az említett időhatározók nem kötelezőek, hanem jellemzőek). A lényeg az, hogy aki beszél, és aki hallgatja (vagy aki olvassa a szöveget, és aki azt írta), mindannyian tudják, hogy amiről szó van, az a múltban mikor történt (ha nem is pontosan, de időhöz/időszakhoz tudják kötni).

Poe wrote this poem.  – Poe írta ezt a verset.

Ebben az esetben Past Simple igeidőt kell használni, mert nagyjából tudjuk, hogy mikor írhatta a verset, sőt azt is tudjuk, hogy már nem él, tehát többet nem is fog verset írni, így mindenképpen egy lezárt múltbeli cselekvésről van szó, aminek semmi köze nincs a jelenhez.

The ballpoint pen was invented in the 19th century. – A golyóstollat a 19. században találták fel.
The Egyptians used papyrus for writing. – Az egyiptomiak papiruszt használtak az íráshoz.

Ennek a két mondatnak sincs semmi kapcsolata a jelennel, tudjuk, hogy nagyon rég volt, és ez sem fog már többet még egyszer bekövetkezni (ilyen formában legalábbis). Nagyon fontos az is, hogy ha rákérdezünk, hogy valami mikor történt, akkor is Past Simple-t kell használnunk, hiszen ebben az esetben egy konkrét múltbeli időpontról beszélünk/kérdezősködünk:

When did you see this film? – Mikor láttad ezt a filmet?

2.

Történetek elmesélésénél, tehát amikor az egymást követő eseményeket meséljük el (kvázi felsoroljuk, hogy mi minden történt egymás után) Past Simple-t kell használni minden egyes lezárult cselekvésre.

I got up at 6 o’clock in the morning. I took a shower, I had breakfast, I got dressed and I left for work. Reggel 6 órakor keltem fel. Lezuhanyoztam, megreggeliztem, felöltöztem és elindultam munkába.

Van egy nagyon egyszerű trükk annak megállapítására, hogy mikor kell fordítás során a magyar múlt időt egyszerű múltnak fordítani. Ha a magyar mondatban az ige – ami múlt időben van – igekötős, akkor az esetek 99,9%-ban Past Simple-t kell használni. A magyar nyelv ugyanis az igekötő használatával tudja kifejezni egy adott cselekvés befejezettségét.

Ugye emlékszel arra, hogy mik is azok az igekötők?

le, be, ki, fel, meg, el, át, rá, szét, ide, oda, össze, vissza

Ahogy az a fenti példában is szerepelt: felkeltem, lezuhanyoztam, megreggeliztem, felöltöztem, elindultam

List of irregular verbs – Rendhagyó igék táblázata

INFINITIVE
PAST SIMPLE
PAST PARTICIPLE
JELENTÉS
be
was/were
been
lenni
beat
beat
beaten
1.legyőz

2.erősen megüt (általában többször egymás után)

3.ver (szív)

4.üt (óra)

5.felver (pl. tojást)

become
became
become
válik valamivé
begin
began
begun
1.elkezd

2.elkezdődik

bend
bent
bent
1.meghajlít   2.meghajlik
bet
bet
bet
fogad
bite
bit
bitten
1.megharap

2.megcsíp (rovar)

blow
blew
blown
fúj, megfúj, felfúj
break
broke
broken
1.eltör, tör, kitör

2.elromlik (gép)

3.rövid időre abbahagy

4.megszeg törvényt

bring
brought
brought
magával hoz valamit
broadcast
broadcast
broadcast
közvetít, sugároz (TV, rádió műsort)
build
built
built
épít
burst
burst
burst
1.kitör valami

2.valaki/valami kitör valamiben (pl. sírásban,nevetésben)

buy
bought
bought
megvesz, megvásárol
catch
caught
caught
1.elkap (valamit ami mozog, 2.betegséget, stb)

3.rajtakap valakit

4.elér egy járművet

choose
chose
chosen
választ, kiválaszt
come
came
come
1.jön

2.érkezik valahova

cost
cost
cost
valami kerül valamibe
creep
crept
crept
settenkedik, oson
cut
cut
cut
vág, elvág, levág
deal
dealt
dealt
1.kártyát oszt

2.üzletel, foglalkozik valamivel

3.illegális drogokat ad/vesz

dig
dug
dug
ás
do
did
done
csinál valamit
draw
drew
drawn
1.rajzol

2.valamit valamilyen irányba húz, elhúz, behúz

drink
drank
drunk
iszik
drive
drove
driven
1.vezet (járművet)

2.elvisz valakit kocsival valahova

eat
ate
eaten
eszik
fall
fell
fallen
1.esik, leesik

2.hullik

feed
fed
fed
etet, megetet
feel
felt
felt
1.érzi magát valahogy

2.érezni valamit

fight
fought
fought
harcol, küzd
find
found
found
talál, megtalál
flee
fled
fled
menekül/elmenekül valami elől
fly
flew
flown
1.repül

2.repülőt vezet

forbid
forbade
forbidden
megtilt, nem enged
forget
forgot
forgotten
elfelejt
forgive
forgave
forgiven
megbocsát
freeze
froze
frozen
megfagy, megfagyaszt, lefagyaszt
get
got
got
1.kap valamit

2.megszerez valamit

3.válik valamivé

give
gave
given
ad
go
went
gone
megy, elmegy
grow
grew
grown
1.nő

2.növeszt

3.termeszt (növényt)

hang
hung
hung
akaszt, felakaszt
have
had
had
birtokol valamit
hear
heard
heard
hall, meghall
hide
hid
hidden
1.elrejt, eldug

2.elrejtőzik, elbújik

hit
hit
hit
1.megüt, megütődik, nekiütődik

2.belecsapódik, nekicsapódik valami valaminek

hold
held
held
1.tart valamit (kézben)

2.megtart valamit valahol

3.megtartja a súlyát

4.tart egy eseményt valahol

hurt
hurt
hurt
1.fizikai, lelki sérülést okozni valakinek

2.fájdalmat érezni egy testrészben

keep
kept
kept
1.tart valamit valahol

2.tovább csinál, folytat valamit

3.megtart valamit

kneel
knelt
knelt
térdel
know
knew
known
tud, ismer valakit vagy valamit

lay
laid
laid
1.lefektet valamit valahova

2.előkészít valami valamire

3.tojást tojik (tyúk)

lead
led
led
1.vezet, elvezet valaki valahova

2.állatot (pl.. pórázon) vezet

leave
left
left
1.elmegy, elutazik, elindul valahova

2.otthagy, hagy valamit (valahol)

lend
lent
lent
kölcsön ad
let
let
let
hagy valakit csinálni valamit
lie
lay
lain
lefekszik
light
lit
lit
meggyújt, felgyújt
lose
lost
lost
1.elveszít valamit (versenyt is)

2.elhagy valamit

make
made
made
csinál, készít valamit
mean
meant
meant
1.valami jelent valamit

2.gondol, vél valamit

meet
met
met
találkozik
pay
paid
paid
fizet, kifizet
put
put
put
tesz valamit valahova
read
read
read
olvas
ride
rode
ridden
1.lovagol

2.motort, biciklit vezet

ring
rang
rung
1.csörög

2.csenget

3.felhív valakit telefonon

rise
rose
risen
1.emelkedik, felemelkedik

2.felkel  (Nap)

run
ran
run
fut
say
said
said
mond, elmond
see
saw
seen
lát, meglát
seek
sought
sought
keres, kutat
sell
sold
sold
elad, árul
send
sent
sent
küld, elküld
set
set
set
beállít valamit
sew
sewed
sewn/sewed
varr
shake
shook
shaken
ráz, megráz, megrázkódik
shine
shone
shone
ragyog, fénylik, süt (Nap)
show
showed
shown/showed
mutat, megmutat, bemutat
shrink
shrank
shrunk
összemegy, összezsugorodik
shut
shut
shut
becsuk, bezár, becsap (ajtót)
sing
sang
sung
énekel
sink
sank
sunk
süllyed, elsüllyed
sit
sat
sat
ül, leül
sleep
slept
slept
alszik
slide
slid
slid
csúszik, csúsztat
speak
spoke
spoken
beszél
spend
spent
spent
1.költ pénzt

2.tölt időt

spit
spat
spat
köp
split
split
split
oszt, megoszt, feloszt, részekre bont
spread
spread
spread
terjed, terjeszt
spring
sprang
sprung
ugrik, rugózik
stand
stood
stood
áll, megáll
steal
stole
stolen
lop, ellop
stick
stuck
stuck
1.beszúr valamit valahova

2.ragaszt, felragaszt, odaragaszt

3.ragad, beragad, ott ragad valahol

sting
stung
stung
megszúr, megbök
stink
stank
stunk
bűzlik
strike
struck
struck
1.megtámad, letámad

2.sztrájkol

3.elüt, üt

4.óra üt valamennyit

swear
swore
sworn
1.káromkodik

2.esküszik (valaki valamire)

sweep
swept
swept
söpör, összesöpör
swim
swam
swum
úszik
swing
swung
swung
1.himbálódzik

2.lóbál

2.hintázik

take
took
taken
visz, elvisz
teach
taught
taught
tanít
tear
tore
torn
szakít, szétszakít, széttép
tell
told
told
mesél, elmond
think
thought
thought
gondol, gondolkozik
throw
threw
thrown
dob, hajít
understand
understood
understood
ért, megért
wake
woke
woken
kel, felkel
wear
wore
worn
1.visel, hord

2.elhasznál, elhasználódik

weep
wept
wept
zokog, sír
win
won
won
nyer. megnyer
write
wrote
written
ír

 

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!