L3U1 – Present Continuous/A folyamatban lévő jelen idő

Mielőtt belevágnék a Present Continuous igeidő magyarázatába, el kell mondanom, hogy nagyon sok nyelvtankönyv hiányos ismereteket közöl erről az igeidőről, így rengeteg nyelvtanuló nem megfelelően tanulja meg ezt az igeidőt. A legnagyobb hiba az, hogy a legtöbben csak annyit tanulnak és tanítanak meg erről az igeidőről, hogy ezzel a beszéd, vagy írás pillanatában éppen történő cselekvést tudjuk kifejezni. Sajnos ez csak egy töredéke annak, amit erről az igeidőről tudni kell, úgyhogy az alábbiakban meg fogjuk tanulni az összeset! Javasolnék egy új magyar elnevezést is a Present Continuous-ra: hívjuk inkább „Folyamatban lévő jelennek, ugyanis ez sokkal egyértelműbben fejezi ki a Present Continuous jelentését, hiszen a cselekvésünk ebben az esetben nem folyamatos, hanem a jelen egy adott pillanatában vagy szakaszában éppen folyamatban van, vagy eltér a megszokott és rendszeres cselekvéstől.

KIJELENTÉS

I
AM
vagy
I’M
WORKING
YOU
ARE
vagy
YOU’RE
WORKING
HE/SHE/IT
IS
vagy
HE/SHE/IT’S
WORKING
WE
ARE
vagy
WE’RE
WORKING
YOU
ARE
vagy
YOU’RE
WORKING
THEY
ARE
vagy
THEY’RE
WORKING

TAGADÁS

I
AM NOT
vagy
I’M NOT
WORKING
YOU
ARE NOT
vagy
YOU AREN’T/

YOU’RE NOT

WORKING
HE/SHE/IT
IS NOT
vagy
HE/SHE/IT ISN’T/HE/SHE/IT IS NOT
WORKING
WE
ARE NOT
vagy
WE AREN’T/

WE’RE NOT

WORKING
YOU
ARE NOT
vagy
YOU AREN’T/

YOU’RE NOT

WORKING
THEY
ARE NOT
vagy
THEY AREN’T/

THEY’RE NOT

WORKING

KÉRDÉS

AM
I
WORKING?
ARE
YOU
WORKING?
IS
HE/SHE/IT
WORKING?
ARE
WE
WORKING?
ARE
YOU
WORKING?
ARE
THEY
WORKING?

TAGADÓ KÉRDÉS

AREN’T
I
WORKING?
AREN’T
YOU
WORKING?
ISN’T
HE/SHE/IT
WORKING?
AREN’T
WE
WORKING?
AREN’T
YOU
WORKING?
AREN’T
THEY
WORKING?

1.

Akkor használjuk, amikor a jelenben éppen történik valami. Azaz vagy pontosan a beszéd/írás pillanatában van folyamatban a cselekvés, vagy a jelen pillanathoz időben nagyon közel. Ide tartozó időhatározószavak: now (most), at the moment (pillanatnyilag), at present (jelenleg), nowadays (napjainkban), today (ma), tonight (ma este), still (még mindig/még most is).

I’m learning English (now). – Angolul tanulok (éppen).
She’s reading at the moment.Jelen pillanatban épp olvas.
She’s not working at present.Jelenleg nem dolgozik.

Természetesen megint igaz az, hogy nem feltétlenül kell időhatározónak lennie a mondatban, ha van benne, akkor az csak segít. 

2.

Az, hogy valami a jelenben éppen folyamatban van, nem feltétlenül jelenti azt, hogy a beszéd vagy az írás pillanatában történik éppen a cselekvés! Ez vonatkozhat a jelen egy adott szakaszára is. Röviden tehát bármi, ami a jelenben történik, és nem rendszeres, hanem egy aktuális és adott, éppen folyamatban lévő cselekvésre vonatkozik, az Present Continuous igeidőben lesz. A jelen egy adott szakasza lehet a today (a mai nap a jelen egy része), a this morning (a mai nap egy része), a this week, a this month, a this year, szóval a this … alakú időhatározók, mert azok mindig jelenre vonatkoznak.)

I’m staying at the Hotel Ritz.A Ritz Hotelben lakom.

(A Ritz Hotel természetesen nem az állandó lakhelyem, hanem a jelen adott pillanatában ott tartózkodom. Ez nem jelenti azt, hogy most is éppen ott vagyok, lehet, hogy éppen várost nézek.

3.

Ahogy azt már említettem, a Present Continuous a szokásodtól eltérő, aktuális dolgokra vonatkozik. Erre a „megszokott cselekvéstől eltérő” dologra a vizsgákon, és a feladatlapokban egy nagyon tipikus mondattípussal szoktak rákérdezni, ami a következő:

I generally wake up at 6, but this week I’m waking up at 5.Általában 6-kor kelek, de ezen a héten 5-kor kelek.

Természetesen nem kell minden esetben egy Present Simple-ben lévő körítést adnunk a Present Continuous-ban lévő mondathoz. Tehát ha csak annyit akarsz mondani, hogy „ezen a héten 6-kor kelek”, akkor az ’I am getting up at 6 o’clock this week’ lesz, és nem kell hozzátenni, hogy ’I generally get up at 5’ csak akkor, ha ezt az információt is közölni akarod!

4. 

Az always időhatározó leginkább Present Simple mondatokban szokott szerepelni, azonban az always-t egyetlen egy esetben lehet Continuous-ban is használni, ha az a cselekvés, amiről szó van „idegesítően sokszor” következik be.

Jim’s always sitting in front of the computer! No wonder he hasn’t found a wife yet. Jim állandóan a számítógép előtt ül! Nem csoda, hogy nem talált még feleséget magának.

5.

Amikor jelenben végbemenő változásokról, valaminek a folyamatban lévő fejlődéséről, vagy kialakulásáról beszélünk, akkor is Present Continuous-t kell használnunk:

The weather is getting warmer.Melegszik az idő.
It’s getting dark.Sötétedik.

6.

Ugyanúgy, mint a Present Simple-t, a Present Continuous-t is lehet jövő időként használni, mégpedig olyan cselekvéseknél, amiket meg is terveztél, és meg is szerveztél, fixáltad, beírtad a naptárba, megvan, hogy mikor fog bekövetkezni (van benne egy jövő időre utaló időhatározó), stb. Minden körülmény adott ahhoz, hogy ez ne csak egy terv, hanem egy biztosan bekövetkező esemény legyen. Kérdésnél is használhatod, ha arra vagy kíváncsi, hogy valaki a jövő egy adott pontján mit fog csinálni!

I’m working next week, I can’t go camping with you.Dolgozom jövő héten, nem tudok veletek kempingezni menni.
Are you working next week?Dolgozol jövő héten?

7.

Van néhány ige, amelyeket akkor sem lehet Continuous igeidőben használni, ha a szituáció egyébként megkívánná, ilyenkor ezeket az igéket Simple-ben kell használni! Ez nem csak a Present Continuous igeidőre vonatkozik, hanem az összes Continuous igeidőre.

 1. Érzelmeket, kívánságokat kifejező igék: to like, to dislike, to hate, to want, to need, to require, to wish, to doubt, to imagine, to deserve
 2. Véleményt kifejező igék: to suppose, to mean, to believe, to consider
 3. A következő igéket sem tesszük continuous-ba (főleg, ha egyes szám első személyben, és mondatbevezető helyzetben vannak): to promise, to suggest, to apologise, to advise, to agree, to, disagree, to refuse, to insist, to concern
 4. Egyéb ide tartozó (tehát Continuous igeidőbe nem tehető) igék: to know, to realise, to understand, to remember, to forget, to belong to, to contain, to consist of, to depend on, to seem/appear, to, cost, to forgive, to fit, to recognise

Az érzékelést jelentő igéknek megváltozik a jelentése, ha Continuous igeidőben használjuk őket.

to hear

a)     nem lehet Continuous igeidőben használni: hallani
b)     lehet Continuous igeidőben használni: kizárólag bíróságon, tárgyalásokon használatos jelentés, ami arra vonatkozik, hogy meghallgatni egy peres ügyet azért, hogy ítéletet, döntést tudjanak hozni

to see

a)     nem lehet Continuous igeidőben használni: látni
b)     lehet Continuous igeidőben használni: találkozója van valakivel

to taste

a)     nem lehet Continuous igeidőben használni: valaminek valamilyen íze van
b)     lehet Continuous igeidőben használni: megkóstolni, megízlelni valamit

to smell

a)     nem lehet Continuous igeidőben használni: valaminek valamilyen szaga/illata van
b)     lehet Continuous igeidőben használni: megszagolni, szaglászni valamit

Az előbb említett see, smell, taste igéken kívül van még egy pár ige, aminek más jelentése van Simpleben és Continuous-ban, ezeket is nézzük meg:

to think

 1. nem lehet Continuous igeidőben használni: gondolni
 2. lehet Continuous igeidőben: gondolkodni

to have

 1. nem lehet Continuous igeidőben használni: birtokolni valamit
 2. lehet Continuous igeidőben használni: ha egy összetett ige része, és nem birtoklást jelent (pl. to have a shower – zuhanyozni; to have dinner – vacsorázni; to have lunch – ebédelni; stb.), akkor bármilyen igeidőbe lehet tenni, így bármilyen continuous-ba is.

to love

 1. nem lehet Continuous igeidőben használni: szeret, kedvel
 2. lehet Continuous igeidőben használni: élvezni valamit (I’m lovin’ it!)

to come

 1. nem lehet Continuous igeidőben használni: valaki valahonnan származik
 2. lehet Continuous igeidőben használni: jönni

to look

 1. ha megmarad az alapjelentése a „nézni”, akkor lehet bármilyen igeidőben
 2. ha azt jelenti, hogy „valaki kinéz valahogy”, akkor – ha aktuális jelenről beszélünk – lehet Continuous-ba tenni, vagy Simple-be, nincs a jelentésben különbség.

to feel 

 1. Ha azt jelenti, hogy „valaki valahogy érzi magát”, akkor lehet Simple-ben és Continuous-ban is, a jelentések között nincs különbség.
 2. A feel azt is jelenti, hogy „valami valamilyen érzést/érzetet kelt” (például: This cloth feels like silk.). Ha ezt jelenti, akkor nem tehetjük Continuous igeidőbe.

to be   

 1. nem lehet Continuous igeidőben használni: lenni
 2. lehet Continuous igeidőben használni: valaki viselkedik valahogy
Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!