Level 2 – Mit fogunk megtanulni ezen a kurzuson?

A nyelvtani anyagok mellett a szókincset, a beszédszituációkat és a párbeszédeket úgy állítottam össze, hogy a legfontosabb hétköznapi témakörökben, és a nyelvvizsgán/érettségin is elvárt témakörökben minden témát átvegyünk a tanulókkal.

Nyelvtan: 

 • A/an határozatlan névelő
 • Birtokos névmások/Birtokos szerkezet
 • Both/both of, neither/neither of, either/either of
 • Can/can’t
 • Could
 • Felszólítás és tiltás
 • (a) few/ (a) little
 • Főnevek az angol nyelvben
 • Főnevek többes száma
 • Going to
 • Let’s
 • Like vs. Would like
 • May, might
 • Melléknevek és határozók
 • Melléknévfokozás és összehasonlítás
 • Quantifiers – mennyiségjelzők
 • Módbeli segédigékről általában
 • Much/many, plenty of, a lot of, lots of
 • Must, have to, mustn’t, needn’t
 • Műveltetés (causation)
 • Myself, yourself (-self/-selves)
 • Need
 • A prepozíciókról általában
 • Should, shouldn’t/ought to, oughtn’t to
 • Some, any
 • Személyes névmások (personal pronouns)
 • Szenvedő szerkezet (passive voice)
 • Szórend (word order)
 • The – határozott névelő (definite article)
 • There is/there are
 • This/these, that/those
 • To be, a létige
 • To have/to have got
 • Too and enough
 • Tag questions azaz az ugye kérdés
 • Vonatkozói mellékmondatok (relative clauses)
 • Zero and first conditional – jelen idejű feltételes mód

Tenses (Igeidők): 

 • Present simple tense – egyszerű jelen idő
 • Present continuous tense – folyamatban lévő jelen idő
 • Past simple tense – egyszerű múlt idő
 • Past continuous – folyamatban lévő múlt idő
 • Jelen idők használata jövő időként (present tenses for the future)
 • Future simple – egyszerű jövő idő.
 • Múlt idő egyéb kifejezésmódjai
 • Present perfect simple tense
Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!