5 Perc Angol: Kötőszavak 2. – quiz magyarázatokkal

alapfok
A következő interaktív kvíz segítségével a kötőszavakat tudjátok gyakorolni, a végén található nyelvtani összefoglalóval felfrissíthetitek tudásotokat.

Válaszd ki a helyes megoldást!

 

Magyarázat:

A kölcsönös viszonyban álló kötőszavak mindig párban állnak – tehát két alkotóelemük van – és mindig hasonló típusú szavakat, mondatrészeket és mondatokat kötnek össze.

BOTH … AND – mind … mind …/is … is …

felsorolásként két azonos értelmű mondatot

She is both pretty and clever. – Csinos is és okos is.

NOT ONLY … BUT ALSO – nemcsak … de…/ hanem … is …

felsorolásként két azonos értelmű mondatot

She is not only pretty but also clever. – Nemcsak csinos, hanem/de okos is.

EITHER … OR – … is … is/ vagy … vagy …

felsorolásként két választási lehetőséget

We’ll either go to a club or watch a film together. – Vagy elmegyünk egy szórakozóhelyre, vagy megnézünk együtt egy filmet.

NEITHER … NOR … – … sem … sem/ se nem … se nem …

felsorolásként két negatív értelmű gondolatot

He’s neither rich nor handsome. I don’t know what she likes about him so much. –

Se nem gazdag, se nem jóképű. Nem tudom mi tetszik rajta neki.

WHETHER … OR … – vagy … vagy …

felsorolásként két választási lehetőséget

Have you decided whether to go to Italy or to Spain? – Eldöntötted már, hogy Olaszországba vagy Spanyolországba mész?

HARDLY … WHEN … – épphogy csak … amikor …

két, időben egymást nagyon gyorsan követő eseményt

We’ve hardly moved into our new house, when we had to rebuild the bathroom. – Épphogy csak beköltöztünk az új házunkba, amikor újjá kellett építenünk a fürdőszobát.

IF … THEN … – ha … akkor …

két gondolatot, ahol az elsőből következik a második

If it’s true, then I agree to work together with them. – Ha ez igaz, akkor egyetértek abban, hogy együtt dolgozzunk velük.

NO SOONER … THAN … – aminthogy … amikor …/ aminthogy … máris …

két, időben egymást nagyon gyorsan követő eseményt

No sooner had we arrived at the cinema than the film began. – Aminthogy megérkeztünk a moziba, a film máris elkezdődött.

RATHER … THAN … – inkább … minthogy …

két lehetőséget, amelyből az egyiket előnyben részesítjük

I’d rather go home now than working here all day. – Inkább hazamennék most, minthogy itt dolgozzak egész nap.

SCARCELY … WHEN … – aminthogy … amikor …/ alighogy … máris …

két, időben egymást nagyon gyorsan követő eseményt

Scarcely had we arrived at the cinema when the film began. – Alighogy megérkeztünk a moziba, a film máris elkezdődött.

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!