Feleletválasztós nyelvtani teszt (magyarázatokkal) – (magazin 42-43. oldal)

Az alábbi teszt hasonló a középfokú nyelvvizsgák nyelvtani tesztjéhez.

1.     She won’t give up ………. she gets an answer to her question.

a)     while                                  c)         till

b)    during                                d)         until

Hát, itt eredetileg a D válaszban az until két –l betűvel volt írva (untill), de a helyesírás ellenőrző kijavította:- ) Így C és a D válasz is helyes! A while jelentése miközben, mialatt, a during jelentése … alatt, de a … helyére csak főnév jöhet, míg a till és az until jelentése amíg, ameddig, így ezért ez a helyes megoldás.

2.     That woman looks ………. Madonna.

a)     as                                     c)         like

b)    as if                                  d)         than

Ha valaki úgy néz ki, mint valami, vagy valaki más, akkor a LOOK LIKE … kifejezést kell használni.

3.     Did you find any shoes worth ………. at the sales?

a)     to buy                               c)         buying

b)    to be bought                      d)         being bought

WORTH+ ing-es alak (tehát gerund): jelentése érdemes csinálni valamit. Itt: érdemes megvásárolni. Ha csak annyit jegyzel meg, hogy WORTH után –inges jön, már az is elég a sikeres ikszeléshez:- )

4.     Peter has the most beautiful motorbike ………. I have ever seen.

a)     that                                    c)         what

b)    which                                 d)         whom

Erről bővebben itt: /tananyagok/nyelvtan/914.html

5.     Water will boil if you ……… it.

a)     are heating                         c)         heat

b)    will have heated                 d)         will heat

Először is azt kell a mondatról beazonosítanunk, hogy ez egy feltételes mondat. Ez nem nehéz, mert van benne egy if. Ez után azt kell megjegyeznünk, hogy az if után nem szokás jövő időt használni, így kiesik a B és a D válasz. Mivel ez egy általános érvényű mondat (A víz felforr, ha melegítjük.), a helyes válasz a C lesz.

6.     You must be leaving soon or you’ll never ……… to the airport in time.

a)     go                                     c)         get

b)    reach                                 d)         arrive

Először fordítsuk le a mondatot: El kell indulnod hamarosan, vagy soha nem fogsz időben a reptérre érni. Mivel itt olyan igét keresünk, ami azt jelenti, hogy odaérni, érkezni, így kiesik az A válasz. A maradék három közül úgy tudjuk kiválasztani a helyeset, ha tudjuk, hogy melyiknek mi a vonzata:- ) Tehát: get to, reach sth (tárgyesetet vonz, nincs utána semmi!), arrive at/in (at „normális” esetben, in ha város/ország). Ebből kifolyólag a helyes megoldás a C.

7.     ……… fire, ring the fire alarm.

a)     In case                              c)         In any case

b)    In case of                         d)         In that case

Semmi, extra: jegyezd meg, hogy IN CASE OF …, és azt jelenti, hogy … esetén (tehát: IN CASE OF FIRE – tűz esetén). Ja, és a … helyére főnév jön. Az sem mindegy ám. Helyes megoldás a B.

 

8.     My mother often has a bad earache. She must ……….. .

a)     have examined her ears      c)         make her ears examined

b)    have her ears examined    d)         get her ears examine

Műveltetés esete forog fenn. A legjobb, ha megtanulod a műveltetést, de ha mégsem megy, akkor azt jegyezd meg, hogy HAVE STH DONE, tehát HAVE+amin végrehajtják+ige 3. alakja. Minden tesztben benne van. Így a helyes megoldás a B. A műveltetésről bővebben itt: /archivum/976.html

9.     Brad Pitt ………. to be interested in architecture.

a)     knows                               c)         knew

b)    is knowing                         d)         is known

Na most mi is van Brad Pitt-tel? Ő tudja, vagy róla tudják. Igen, jól érzed, hogy ez utóbbi, tehát szenvedő szerkezet kell, ezért a helyes megoldás a D.

10.   “Are you afraid … dogs?” “Oh yes, they freak me out!”

a)     of                                      c)         for

b)    from                                  d) –

Jegyezd meg: TO BE AFRAID OF … és kész:- ) (… helyére főnév jön). Szóval a helyes megoldás az A.

11.   Mariah Carey has about 1000 pairs of shoes. They must have cost ………. pounds. 

a)     thousands                          c)         more thousand

b)    thousands of                     d)         thousand

Mit is jelent a második mondat? Több ezer fontba kellett, hogy kerüljenek. De nem úgy több, hogy több, mint…, így kiesik a C. A D válasz kiesik az egyes szám miatt (pounds van utána), marad az A meg a B. Ha valamiből van valamennyi, akkor kell az of, tehát a helyes megoldás a B.

12.   “Can you repair my cell phone by Wednesday?” “No, I’ll need to keep it ……… Friday.”

a)     by                                     c)         until

b)    to                                      d)         as long as

Itt ha tudjuk a szavak jelentését, máris ki tudjuk választani a helyes megoldást. BY …: …-ra/re (by Friday – péntekre), TO …: …ig (helyhatározó!), UNTIL …: …ig, AS LONG AS: feltéve ha. Tehát a jó megoldás a C.

13.   Snow White  ……….   there asleep, when the prince arrived on the back of a white horse.

a)     was still lying                    c)         was still laying

b)    has still been lying             d)         had still been laying

Első tisztázandó: a LIE és a LAY ige jelentései, és ezek alakjai, ha ez meg van, akkor már könnyű lesz.
TO LIE:  fekszik, alakjai: lie, lay (past tense), lain (past participle), lying (present participle)
TO LAY: lefektet vmit  vhova, megterít (asztalt), tojást tojik (tyúk), alakjai: lay, laid (past tense), laid (past participle), laying (present participle)

Mivel kicsi a valószínűsége, hogy  Hófehérke kotlott a tojásokon, így legyen inkább az hogy feküdt és közben aludt: -) Mivel nyelvtanilag egy klasszikus Past Simple+Past Continuous keverék: miközben valaki csinált valamit, a másik valaki megcsinált valamit… Itt: Hófehérke még mindig aludt (ugyebár ez lesz folyamatban), amikor a herceg megérkezett a fehér ló hátán. Szóval a helyes megoldás az A.

 

14.   “I have been to Italy several times.” “And when ……… there?”

a)     have you last been             c)         did you last go

b)    have you last gone             d)         had you last been

Klasszikus nyelvvizsga tesztes mondat, arra kíváncsi, hogy tudsz-e alapvető különbséget tenni a Present Perfect (múlt, amiről NEM tudjuk, hogy mikor törtét meg) és a Past Simple (múlt, amiről TUDJUK, hogy mikor történt meg). Az első mondatban Present Perfect van, mert csak annyit mond, hogy volt ott, de nem mondja, hogy mikor. A másodikban pedig arra kérdez, hogy MIKOR VOLT UTOLJÁRA, tehát itt a konkrét idő az UTOLJÁRA + benne van a LAST, ami MINDIG Past Simple-t vonz magával! Tehát a helyes megoldás a C.

15.   Thank God, my grandma is in ……… health.

a)     a good                              c)         the best of

b)    a poor                               d)         the good

Ez egy kifejezés kérem, és meg kell jegyezni! to be int he best of health – ragyogó egészségnek örvendeni. Megoldás: C.

16.   The electrician checked all the bulbs. ………. was broken.

a)     All                                     c)         Every

b)    They each                          d)         Every one

Nézzük sorban. ALL: utána kellene, hogy mire vonatkozik (of-fal vagy anélkül), ráadásul többes szám is kellene (were). THEY EACH: they miatt szintén többes szám kellene (were), EVERY: itt is kéne, hogy mire vonatkozik, EVERY ONE: ez már okés. Helyes megoldás: D.

17.   If Mike ……… so quickly, the might have had a nasty accident.

a)     shouldn’t react                   c)         wouldn’t react

b)    hadn’t reacted                    d)         wouldn’t have reacted

Klasszikus feltételes mód: mi lett volna, ha …, tehát 3rd conditional. Megoldás: D

18.   I spend ………… holidays in Poland.

a)     most my                            c)         most of my

b)    my most                            d)         the most of my

Itt tudni kell egyrészt, hogy a MOST után mi van, illetve a helyes szórendet. Ugyebár annak keressük az angol megfelelőjét, hogy „szabadidőm legnagyobb részét”. Ha azt akarjuk mondani, hogy valaminek a legnagyobb része, akkor mindenképpen kell az OF, szóval A és B kiesik. I spend most of my holidays in Poland. – A szünidőim nagy részét (az összes szünidőm) Lengyelországban töltöm. I spend the most of my holidays in Poland. – A szünidőim nagy részét (az egyes szünidőim nagy részét) Lengyelországban töltöm. helyes: C.

19.   Several passerby ……… injured in the explosion.

a)     have                                  c)        

b)    have been                         d)         had

Nagyon fontos megjegyezni való ebből: passerby jelentése járókelő, és a többes száma rendhagyó, az is járókelő, de nem azért mert nem megszámlálható (mert igenis megszámlálható), hanem azért mert rendhagyó. Szóval 1 passyerby was going, 2 passerby were going, stb. Mondjuk ez a kérdés szempontjából egyébként irreleváns volt:- ) A kérdés itt, hogy a járókelők megsérültek, vagy ők sértettek meg valakit. Nyilván az első, tehát meg lettek sérülve szépen magyarul, ebből kifolyólag szenvedő szerkezet kell, szóval a megoldás B. (Ha valakit érdekel a nyelvészet, akkor az injure ige lehet transitive és intransitive ige is. És, hogy mi a különbség? Transitive igék után áll egy tárgy (direct object), az intransitive igék után pedig nem. A megsebesül jelentés ebben az esetben az INTRANSITIVE, a megsebesít (vkit) pedig a TRANSITIVE.)

20.   ……… my favourite fruit.

a)     This orange is                    c)         The oranges are

b)    An orange is                      d)         Oranges are

Az A és a B válasz rögtön kiesik, mert nem egy konkrét narancsról van szó, hanem általánosságban mondom, hogy a kedvenc gyümölcsöm a narancs. Pont az általánosság miatt nem kell a THE határozott névelőt sem használni, tehát a helyes megoldás a D.

 

 

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!