2011 április – nyelvtani teszt megoldásai

A 2011 áprilisi szám 60. oldalán található nyelvtani teszt megoldásait, és azok magyarázatait találod meg itt.

1)      d) mert a ’tell’ ’elmondani’ igét használjuk útbaigazítás kérésekor és tárgyat vonzva kell hozzá a ’me’

2)      c)azóta tanulok, amióta… jellegzetesen Present Perfect Continuous igeidő, hogy kifejezzük az egy ideje folyamatban levő cselekményt

3)      c)More beautiful than lenne a helyes középfokú fokozás, as beautiful as összehasonlítás helyesen

4)      a)Past Simple kérdő módban did+ ragtalan ige

5)      b)Előrelátható jövő idő kifejezésére a ’be going to’kifejezése használatos.

6)      a)Jelenre vonatkozóan az ’all day, all morning, all afternoon, stb’ időhatározó kifejezésekkel a Present Perfect Continuous igeidőt használjuk.

7)      c)A következő hónapban már két éve lesz annak, hogy itt él. A jövőre nézve, ha hangsúlyozzuk, hogy valamennyi ideje lesz már annak, hogy valami tart, a Future Perfect Continuos igeidőt használjuk.

8)      a)Felszólitó mód visszakérdező szócskája a ’will’, ha tagadó alakban volt a főmondat

9)      d)Present Perfect igeidőt használunk tagadó alakban ’yet’-tel a mondat végén, ha azt akarjuk kifejezni, hogy még nem történt meg valami

10)  d)’break into’ jelentése ’betörni’

11)  b)Kizárás kifejezésére a ’can’t be’ (= nem lehet) módhatározó segédigét használjuk

12)  a)Szenvedő szerkezet folyamatos jelen igeidőben = Éppen renoválják a hotelt (am/is/are being ’Past Participle)

13)  c)Bárcsak kifejezésére, a múltra nézve = if only – úgy funkcionál, mint az ’if’ tagmondat a feltételes mód 1. és 2-ben, követi egy Past Perfect alakú ige (bárcsak vettek volna…)

14)  c)Melléknév középfokú fokozása = nicer than

15)  c)Conditional 3 ’if’ tagmondatába Past Perfect alakú ige kerül

16)  c)Habár kifejezésére ’although’, követi alany és állítmány (however-azonban, despite-vmi ellenére, in spite of the fact that – annak ellenére, hogy…)

17)  a)Függő kérés – ask somebody to do smth

18)  b)Jártál-e valaha…? Present Perfect Simple

19)  b)’arrive’ igét ’in’ követi, ha városba, országba érkezést fejezzünk ki, és ’at’, ha helyszínre (pl. reptérre, szállodába)

20)  d)Visszakérdezünk a főmondat állítmányára, ebben az esetben a ’told’ kijelentő mód múlt idejű igéjére, tagadó alakú segédigével.

 

Answers:

1)d, 2)c, 3)c, 4)a, 5)b, 6)a, 7)c, 8)a, 9)d, 10)d, 11)b, 12)a, 13)c, 14)c, 15)c, 16)c, 17)a, 18)b, 19)b, 20)d

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!