2012 szeptember – nyelvtani tesz megoldásai

A 2012 szeptemberi szám 39. oldalán található nyelvtani teszt helyes megoldásainak magyarázatát találod meg itt.

 

1.      

A) did use to

B) used to               Helyes USED TO + Verb = régebb szokásom volt/régebb rendszeresen csináltam valamit

C) use to

D) used

 

2.      

A) accommodations

B) an accommodation

C) the accommodation                   HELYES: accommodation – megszámlálhatatlan főnév

D) the accommodations

 

3.      

A) for

B) at                      Helyes: AT a profit = nyereséggel (kifejezés)

C) with

D) on

 

4.

A) are married

B) will be married                Helyes: Idén lesznek 30 éves házasok.

C) were married

D) have married                  “have been married” lenne a helyes alak = idén voltak…

 

5.

A) escaped             Helyes: két egymást követő múltbeli történés, Past Simple az “elmesélő” igeidő

B) has escaped

C) is escaping

D) escapes

 

6.

A) nor

B) neither               Nem használható a kettős tagadás miatt.

C) either                 Helyes: kettő közül az egyik sem a jelentése, tagadó főmondattal.

D) some

 

7.

A) in

B) under                 HELYES: kifejezés ‘ura vagyok a helyzetnek’

C) with

D) over

 

8.

A) never as good as

B) not as good

C) just as good

D) just as good as             Helyes: ‘as good as’ = olyan jó mint

 

9.

A) to not hand in

B) to hand not in

C) not to hand in                Helyes: szórend to DECIDE not to do something

D) to handing in

 

10.

A) will we

B) let’s we

C) would we

D) shall we                         Helyes: ‘Let us’ esetén a tag question ‘shall we’

 

11.  

A) ‘Not now.’

B) ‘Not already.’

C) ‘Not yet.’                         Helyes: ‘még nem’ a kérdés Present Perfect igeidejéből következik

D) ‘Not again.’

 

12.

A) see you

B) to see you                     Helyes: HOPE TO + ige első alakja

C) seeing you

D) to see with you

 

13.

A) must have worked                      Helyes: ‘biztos nagyon sokat készült rá’

B) likes to work

C) must work

D) must be working

 

14.

A) while

B) when

C) which

D) that                   Helyes: ‘so + ADJECTIVE + that’ = olyan + MELLÉKNÉV + hogy

 

15.

A) next

B) at                      Helyes: ‘AT the end’ = a végén

C) close

D) in                      ‘IN the end’ = végül

 

16.

A) hurries

B) had hurried

C) hurried               Helyes: 2nd conditional, Ha sietnénk, elérhetnénk a vonatot.

D) have hurried

 

17.

A) I need to change

B) I can change                   Helyes: mivel a kérdés a tagmondatban van, nem használunk kérdő szórendet. A főmondat ‘Can you tell me…’ marad kérdő szórendben.

C) can I change

D) to changing

 

18.

A) expect

B) approve

C) appreciate                     Helyes: I appreciate it. = Értékelem.

D) accept

 

19.

A) by chance                      = véletlenül

B) by mistake                     = tévedésből

C) by surprise                    Helyes: ‘take by surprise’ = meglepetésként ér vmi

D) by myself                      = egyedül

 

20.

A) I am opening

B) opened

C) I open                 Helyes: ‘Do you mind if…’ = Zavarja ha… udvarias kérdés, az if miatt nem állhat would utána

D) I would open

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!