Simple and basic expressions of agreement and disagreement

Nézzünk meg néhány hasznos és alapkifejezést az egyetértés és egyet nem értés kifejezésére. 

Simple and basic expressions of agreement and disagreement

Agreement

Yes, I agree completely.– Igen, teljesen egyetértek.
That’s exactly what I think. – Én is pont így gondolom.
In my opinion, you are right/correct. – Véleményem szerint igaza(d) van.
You can say that again! – Az már egyszer biztos!/Így van!
I couldn’t agree more. – Nem is egyezhetnék ezzel jobban.
There’s no doubt about it. – Nincs kétségem efelől.

Disagreement

I disagree with what you’re saying. – Nem értek egyet azzal, amit mond(asz).
I don’t agree with you./I don’t think so./I don’t see it like that. – Nem értek veled/Önnel egyet./Nem úgy gondolom. /Nem úgy látom.
I couldn’t disagree more./I couldn’t agree less. – Nem egyezhetnék kevésbé veled/Önnel.
You’ve got to be kidding/joking! – Ugye most viccelsz?
You can’t be serious! – Ezt nem gondolhatod/gondolhatja komolyan!

Polite expressions of disagreement                                                                        

I understand what you’re saying but… – Értem, amit mondasz, de…
I’m not sure I can agree with what you’re saying… – Nem biztos, hogy egyet tudok érteni azzal amit, mondasz…
You could also be right, but… – Lehet, hogy neked van igazad, de…
Everybody has a right to his or her opinion but I think… – Mindenkinek joga van a saját véleményéhez, de én úgy gondolom, hogy…
Yes, but … – Igen, de…

Polite expressions of agreement with a negative opinion

I have to agree with you on that. – Egyet kell, hogy értsek.
Unfortunately, I also have to say that… – Sajnos nekem is azt kell mondanom, hogy …
I must say I also think/thought so. – Azt kell, hogy mondjam, hogy én is így gondolom/gondoltam.
Yes, I’m afraid it is/was … – Igen, attól tartok, hogy …

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!