Rövidítések és betűszavak az angol nyelvben

Mindennapi életünk és napi nyelvhasználatunk tele van rövidítésekkel és betűszavakkal. Honnan erednek? Mit jelentenek?

Mindennapi életünk és napi nyelvhasználatunk tele van rövidítésekkel és betűszavakkal. Néhányat közülük már úgy megszoktunk, hogy nem is rövidítésként, hanem önálló szóként gondolunk rájuk. Legtöbb esetben már talán nem is tudnánk megmondani, bizonyos gyakran használt betűkapcsolatok mely szavak, kifejezések rövidítései. Fedjük fel a titkaikat!

Klasszikus, gyakran használt rövidítések:

abbr. – abbreviation – rövidítés
acr. – acronym – betűszó
a.m. ante meridiem, before noon – délelőtt
p.m. post meridiem, afternoon – délután
B.C. – before Christ – Krisztus előtt
A.D. anno Domini – Krisztus után
b. – born- született
d. – died – meghalt
B.A. – Bachelor of Arts – alapképzést befejező diplomás
M.A. – Master of Arts – mesterképzést befejező diplomás
Ph.D. – Doctor of Philosophy – doktori cím, tudományos fokozat
M.D. – Doctor of Medicine – orvos
G.P. – General Practitioner – háziorvos, körzeti orvos
C.V. Curriculum Vitae, résumé – önéletrajz
c., ca – circa, about, approximately – körülbelül
ch.,chap. – chapter – fejezet
Co. – company – társaság, vállalat
dept. – department – osztály, részleg
E., Eng. – English – angol
e. g. – for example – például
E.F.L. – English as a foreign language – angol, mint idegen nyelv
e-mail – electronic mail
esp. – especially – különösképpen, főleg
etc. et cetera, and so forth – satöbbi
ex. – example – példa
i.e. id est, that is – például
Jr. – junior – ifjabb
Sr. – senior – idősebb
lang. – language – nyelv
Ltd. – limited liability company – KFT, korlátolt felelősségű társaság
MP – Member of Parliament – parlamenti képviselő
mph – miles per hour – mérföld per óra
no. – number – szám
p., pp. – page – oldal
par. – paragraph – bekezdés
St. – Saint – szent
SOS – Save Our Souls – Help!
RSVP – Répondez S’il Vous Plaît, Please, respond. – Választ várok, kérem, válaszoljon.
AWOL – Absent Without Official Leave – engedély nélkül távol (katonaságnál)
AIDS – Acquired Immune Deficiency Syndrome – szerzett immunhiányos tünetegyüttes
HIV – Human Immunodeficiency Virus –  emberi immunhiány vírusa
HR– Human Resources – emberi erőforrás
UFO – Unidentified Flying Object – azonosítatlan repülő tárgy
ATM – Automated Teller Machine – pénzfelvevő automata
AKA – also known as – úgy is, mint
B&B – Bed and Breakfast – szállás és reggeli
GMO – Genetically Modified – génmódosított
IQ – Intelligence Quotient – intelligencia hányados
ISBN – International Standard Book Number – nemzetközi könyvazonosító kód
PC – politically correct – politikailag korrekt
PC – personal computer – személyi számítógép
PC – police constable – közrendőr
PIN – Personal Identification Number – személyi azonosító szám
P.S. – Postscript – utóirat
PR – Public Relations – közönségkapcsolat, PR
RAM – Random Access Memory – azonnali, közvetlen hozzáférésű memória
RIP– Rest in Peace – nyugodjék békében
VIP – Very Important Person – nagyon fontos személy
CEO –  Chief Executive Officer – vezérigazgató, egy cég első embere
SUV– sport utility vehicle – szabadidőautó, utcai terepjáró
VAT – value added tax – általános forgalmi adó, ÁFA

Szervezetek:

UN – United Nations – Egyesült Nemzetek Szervezete, ENSZ
UNICEF – United Nations International Children’s Emergency Fund – Egyesült Nemzetek Nemzetközi Gyermek Gyorssegély Alap
WHO – World Health Organization – Egészségügyi Világszervezet
NASA – National Aeronautics and Space Administration – az USA Űrkutatási Szervezete
NATO – North Atlantic Treaty Organization – Észak-atlanti Szerződés
CIA – Central Intelligence Agency – Központi Hírszerző Ügynökség
FBI – Federal Bureau of Investigation – Szövetségi Nyomozóiroda

Égtájak:

E. – East – kelet
W. – West – nyugat
N. – North – észak
S. – South – dél

Megszólítások:

Mr. – Mister – Úr
Mrs. – Mistress – férjezett hölgy
Ms. – Miss or Mrs. – hölgy, ha a családi állapotát nem akarjuk hangsúlyozni
Miss – kisasszony, férjezetlen hölgy

Katonai rangok:

Serg. – Sergeant – őrmester
Maj. – Major – őrnagy
Col. – Colonel – ezredes
Capt. – Captain – kapitány
Pvt. – Private – közkatona, közlegény
Corp. – Corporal – tizedes
Lieut. – Lieutenant – hadnagy

Földrajzi nevek:

St. – Street – utca
Ave. – Avenue – sugárút
Rd. – Road – út
Sq. – Square – tér
Bldg. – building – épület
Flt. –  flat – lakás
Fl. – floor – emelet

Mértékek:

in. – inch – hüvelyk
ft. – foot – láb
yd. – yard
mi. – mile – mérföld
oz. – ounce – uncia
lb. – pound – font
tsp. – teaspoon- teáskanál
tbs., tbsp. – tablespoon – evőkanál
c. – cup – csésze
pt. – pint
qt. – quart
gal. – gallon

SMS-ben és Facebookon használt rövidítések és betűszavak:

SMS – Short Message Service – rövid üzenet, SMS
LOL – laughing out loud – hangosan nevetek
ROFL – rolling on the floor laughing – a földön fetrengek a nevetéstől
OMG – Oh, My God – Ó, Istenem
’CUZ – because – mert
10Q – Thank You – köszönöm
– to
2b – to be – lenni
2MORO – tomorrow – holnap
2NIGHT – tonight – ma este
– for
4U – for you – neked
AAMOF – as a matter of fact – ami azt illeti
ASAP – as soon as possible – a lehető leghamarabb
B4 – before – előtt
BF – Best Friends – legjobb barátok
BFF – Best Friends Forever – legjobb barátok örökre
BTDT – Been There, Done That – ott voltam, megcsináltam
BRB – Be right back – mindjárt visszajövök
BTW – by the way – apropó
CU L8R – See you later – Viszontlátásra később.
CYA – See you – Viszlát, szia.
EZ – easy – könnyű
FYI – for your information – a tájékoztatásodra
G2CU – glad to see you – örülök, hogy látlak
GBU – God bless you – Isten áldjon meg.
GR8 – great – nagyszerű
HOW R U? – How are you? – Hogy vagy?
ILU2 – I love you too. – Én is szeretlek.
IMO – in my opinion
MSG – message – üzenet
MYOB – Mind Your Own Business – Törődj a magad dolgával!
NUZ – news – hírek
OIC – Oh, I see – Ó, értem.
OSM – awesome – lenyűgöző
OXOXO – hugs and kisses – puszi és ölelés
PLS – please – kérlek
RU/18 – Are you over 18? – Elmúltál 18?
RUOK? – Are you OK? – Jól vagy?
UOK – Are you OK? – Jól vagy?
SHIP – relationship – kapcsolat
SIS – sister – lánytestvér
BRO – brother – fiútestvér
SPST – Same place, same time – ugyanott, ugyanakkor
T2UL8R – Talk to you later – Később majd beszélünk.
TGIFF – Thanks God it’s finally Friday – Hála Istennek, végre péntek van.
THX – thanks – köszönöm
TL;DR – Too long, didn’t read – túl hosszú, nem olvastam el
TYT – Take your time – Ne siess, csináld nyugodtan.
WYWH – Wish you were here – Bárcsak itt lennél!

Meg tudod fejteni az alábbi üzenetet?

4U

HOW R U? RUOK? FYI ILU. WYWH, ’CUZ UR OSM. TGIFF. G2CU 2NIGHT. SPST. BTW BTDT. CU L8R. T2UL8R.

BFF. OXOXO.

SIS

Kezdőlap
Leckekereső
Napi leckék
Videokurzusok
Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!