CONDITIONALS 2. – FELTÉTELES MÓD 2.

If I won the lottery I would buy you a big house.  Ha megnyerném a lottó f?nyereményt, vennék neked egy nagy házat.    A mondat fordításában is jól láthatod, hogy a magyarban is megváltozik a mondat módja : kijelent?b?l feltételes lesz:    1. Ha megnyerem … – kijelent? mód jelen id?  Ez angolul sem volt
If I won the lottery I would buy you a big house.
 Ha megnyerném a lottó f?nyereményt, vennék neked egy nagy házat.
 
 A mondat fordításában is jól láthatod, hogy a magyarban is megváltozik a mondat módja : kijelent?b?l feltételes lesz:
 
 1. Ha megnyerem … – kijelent? mód jelen id?
 Ez angolul sem volt máshogy : If I win – ugyanúgy kijelent? mód jelen id?t használtunk (Present Simple)
 
 2. Ha megnyerném …- feltétles mód jelen id?
 Angolul itt jön a kis trükk, a feltételes mód jelen id?t az "if"-es tagmondatban az angol PAST SIMPLE-lel fejezi ki!
 
 A különbség itt az, hogy bár ugyanúgy jelen id?ben van, mint a "zero" és a "1st", itt a szituáció nem "real", vagyis nem reális tényeken alapuló, hanem "immaginary", azaz a szituáció elképzelt, amely bekövetkezésének kicsi az esélye, nem valószín?. (A korábban többször is emlegetett lottós példamondat ezért jobb "2nd Conditional"-ban, mint "1st"- ben…)
 
island_732452457.gif
Begging_911613545.gif
belly_393945746.gif
What would you do if you were stuck on desert island?
Mit csinálnál, ha ott ragadnál egy lakatlan szigeten?
I should buy some food and warm clothes if I found some money.
Vennem kéne ennivalót és meleg ruhát, ha találnék egy kis pénzt.
If you ate less and took more exercises you could put on your pants!
Ha kevesebbet ennél és többet tornáznál, fel tudnád venni a gyatyád!

 

A példákban szerepl? szituációk mind "immaginary" azaz elképzelt esetek, hiszen:
 
 Nem ragadtam a képen látható szigeten (sajnos), tehát, hogy mit csinálnék, azt csak elképzelni tudom. A hajléktalan sem fog ennivalót és ruhát venni, mert nem talált pénzt, csak elképzelte, hogy mi lenne, ha … Az utolsó képen szerepl? kissé túlsúlyos fiatalember sem fogja a gatyát egyhamar felhúzni, hacsak nem kezd el kevesebbet enni, és tornázni…
 
 A példákban azt is jól megfigyelheted azt, amit az el?bb mondtam: angolul a jelen id? feltételes módot az "if" után PAST SIMPLE- fejezi ki:
 
 If I spoke English … Ha beszélnék angolul …
 If we had some free time … Ha lenne egy kis szabadid?nk …
 If she worked harder … Ha keményebben dolgozna …
 
 Persze a mondat nem csak kijelent? lehet, hanem tagadó is:
 
 If she wasn’t so busy … Ha nem lenne olyan elfoglalt …
 If my dog didn’t sleep on the bed … Ha a kutyám nem aludna az ágyon …
 If you didn’t watch TV all the time … Ha nem tévéznél állandóan …
 
 Persze ilyenkor a "did’n’t"-et kell használnod, mint a PAST SIMPLE tagadó formáját, mivel PAST SIMPLE-t kell egyébként használnod, és ebb?l a szempontból teljesen mindegy, hogy a mondat éppen kijelent? vagy tagadó-e.
 
 Jól van. Eddig megnéztük, hogy milyen szerkezetet használunk az "if"-es tagmondatban, most nézzük meg, hogy közelebbr?l a másik tagmondatot is!
 
 Lapozz vissza egyet oda, ahol a három példamonat van a képekkel, és nézd meg, hogy mit használnak a nem "if"-es mondatban:
 
 What would you do if you were stuck on desert island?
 – I should buy some food and warm clothes if I found some money.
 – If you ate less and took more exercises, you could put on your pants!
 – If you climbed up that tree you might fall off.
 
 A négy lehetséges variáció:
 – would
 – should
 – could
 – might
 
 (nagyon-nagyon "tudományos" megfogalmazásban: midegyik "-ould" vég? segédige…)
 
 Messze a leggyakoribb a "would", de inkább vizsgáljuk meg, hogy mi is a különbség köztük!
 
 Ha a mondat (és a fent említett három módbeli segédige) értlemét nézzük, akkor nagyon könny? lesz.
 
 should
 A "should", mint módbeli segédige azt jelenti, hogy "kellene/kéne", és utána az ige simán jön (se "-ing", se "to"). Pl: I should go – mennem kéne, you shouldn’t eat that chocolate bar – nem kéne megenned azt a csokit, stb.
 Na hát itt sincs ez máshogy: ugyanezt jelenti. (Big surprise.) Tehát, ha a feltételes mondatunk nem "if" es felébe olyanokat akarunk mondani, hogy valakinek kéne valamit csinálni, akkor csak simán jöhet a "should":
 
 A már említett példa megint:
 I should buy some food and warm clothes if I found some money.
 Vennem kéne ennivalót meg meleg ruhákat, ha találnék egy is pénzt.
 If you had some time, you should really watch this movie.
 Ha lenne egy kis id?d, tényleg meg kéne nézned ezt a filmet.
 
 (Egy kis intermezzo:
 
 A 1st Conditional-nál nem akartam bezavarni ezzel a "should"- os játékkal, de gondolom észrevetted, hogy a fenti két példa 1st Conditional-lal is teljesen korrekt lenne, s?t…
 
 Take a look:
 
 I should buy some food and warm clothes if I find some money.
 Kéne vennem egy kis kaját meg meleg cuccot, ha találok egy kis pénzt.
 If you have some time, you should really watch this movie.
 Ha van egy kis id?d, tényleg meg kéne nézned ezt a filmet.
 
 Szóval csak nyugodtan tedd bele a "should"-ot 1st Conditional-ba is, ha a helyzet azt kívánja! Zárójel bezárva.)
 
 Well, vessünk egy pillantást a következ?re:
 
 could
 Itt is csak annyit tudok mondani, mint az el?bb: ha a mondat értelme ezt kívánja, csak nyugodtan:
 
 If you bought my book, you could learn all the English grammar. (Ez itt a reklám helye:-).
 Ha megvennéd ezt a könyvet, meg tudnád tanulni az egész angol nyelvtant.
 
 Szóval a "could"-ot olyankor kell használni, amikor valaki meg tudna csinálni valamit.
 
 would
 Ez a leggyakoribb a nem "if"-es tagmondat, és akkor kell használni, amikor magyarul is jelen idej? feltételes módban lév? igét használnál:
 
 I would have some coffee … Innék egy kávét …
 She would go on holiday … Elmenne nyaralni …
 We would take part in this course … Részt vennénk a tanfolyamon …
 
És a másik tagmondat pedig lesz az "if …". Arra még ugye emlékszel, hogy a tagmondatok sorrendje az mindegy, csak a tagmondatokon belül nem lehet kavarni. Vessz? pedig csak akkor kell a két tagmondat közé, ha aaz "if"-es van elöl.
 

FIDDLER ON THE ROOF: IF I WERE A RICH MAN
 


 
 [TEVYE]
 "Dear God, you made many, many poor people.
 I realize, of course, that it’s no shame to be poor.
 But it’s no great honor either!
 So, what would have been so terrible if I had a small fortune?"
 
 If I were a rich man,
 Ya ha deedle deedle, bubba bubba deedle deedle dum.
 All day long I’d biddy biddy bum.
 If I were a wealthy man.
 I wouldn’t have to work hard.
 Ya ha deedle deedle, bubba bubba deedle deedle dum.
 If I were a biddy biddy rich,
 Yidle-diddle-didle-didle man.
 
 I’d build a big tall house with rooms by the dozen,
 Right in the middle of the town.
 A fine tin roof with real wooden floors below.
 There would be one long staircase just going up,
 And one even longer coming down,
 And one more leading nowhere, just for show.
 
 I’d fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks
 For the town to see and hear.
 (Insert)Squawking just as noisily as they can. (End Insert)
 And each loud "cheep" and "swaqwk" and "honk" and "quack"
 Would land like a trumpet on the ear,
 As if to say "Here lives a wealthy man."
 
 If I were a rich man,
 Ya ha deedle deedle, bubba bubba deedle deedle dum.
 All day long I’d biddy biddy bum.
 If I were a wealthy man.
 I wouldn’t have to work hard.
 Ya ha deedle deedle, bubba bubba deedle deedle dum.
 If I were a biddy biddy rich,
 Yidle-diddle-didle-didle man.
 
 I see my wife, my Golde, looking like a rich man’s wife
 With a proper double-chin.
 Supervising meals to her heart’s delight.
 I see her putting on airs and strutting like a peacock.
 Oy, what a happy mood she’s in.
 Screaming at the servants, day and night.
 
 The most important men in town would come to fawn on me!
 They would ask me to advise them,
 Like a Solomon the Wise.
 "If you please, Reb Tevye…"
 "Pardon me, Reb Tevye…"
 Posing problems that would cross a rabbi’s eyes!
 And it won’t make one bit of difference if i answer right or wrong.
 When you’re rich, they think you really know! If I Were a Rich Man
 
 If I were rich, I’d have the time that I lack
 To sit in the synagogue and pray.
 And maybe have a seat by the Eastern wall.
 And I’d discuss the holy books with the learned men, several hours every day.
 That would be the sweetest thing of all.
 
 If I were a rich man,
 Ya ha deedle deedle, bubba bubba deedle deedle dum.
 All day long I’d biddy biddy bum.
 If I were a wealthy man.
 I wouldn’t have to work hard.
 Ya ha deedle deedle, bubba bubba deedle deedle dum.
 (Delete)If I were a biddy biddy rich,
 Yidle-diddle-didle-didle man. (End Delete)
 (Insert) Lord who mad ethe lion and the lamb,
 You decreed I should be what I am.
 Would it spoil some vast eternal plan?
 If I were a wealthy man. (End Insert, End Song)
 
 Ugyanez magyarul:-)
 G. Dénes György , Reményi Gyenes István
 
 Tevje:
 Édes jó istenkém te, aki annyi szegény embert teremtettél. Te aztán tudod. A szegénység nem szégyen, de nem is dics?ség. Akkora kunszt lenne, hogy ide pöttyentenél egy kis vagyonkát. Egy csodával több vagy kevesebb gondold meg. Az isten is teveled.
 
 Ha én gazdag lennék,
 jaha diha dajdl diga diga diha dajdl dum.
 Éjjel-nappal, diga diga daj,
 Tartana a nagy daj-daj.
 Temetném a munkát,
 jaha diha dajdl diga diga diha dajdl dum.
 Dolgom, gondom másokra hagyom,
 Jaj, ha egyszer meggazdagodom.
 
 Építnék házat, benne öt szoba lenne,
 Hozzá egy fürd?kamarám,
 És fürd?kádban lábamat áztatnám.
 Nagy, széles márványlépcs?: egy, ami felvisz,
 És még egy – mert lefele is kell.
 És kell még egy, hogy bámulják csupán.
 Lenne sok pulyka, réce, kappan a háznál,
 Kis csibe, rántani való, fokhagymásan illata bódító.
 De addig – vákk-vákk, háp-háp, kotkoda, gágá,
 Hangjukat elviszi a szél,
 Hogy hirdessék, itt gazdag ember él.
 
 Lenne teli bukszám, jaha diha dajdl diga diga diha dajdl dum.
 Éjjel-nappal, diga diga daj,
 Tartana a nagy daj-daj.
 Temetném a munkát,
 jaha diha dajdl diga diga diha dajdl dum.
 Dolgom, gondom másokra hagyom,
 Jaj, ha egyszer megtollasodom.
 
 Látom már tollal, tüllel pici feleségem,
 Ó, az a moszkvai sikk.
 Illeg-billeg, libben a szoknya rajt.
 Bársonyban térül-fordul, úgy süti nékem
 A töltött libanyakat majd.
 S képzeljék: ? fogyókúrát tart.
 
 A község úri népe hajbókolna mind nekem.
 Mind a tanácsomat lesnék, mint egy bölcs Salamonét.
 "Csak egy szót, Reb Tevje, Megbocsáss, Reb Tevje"
 Bölcsebb vagy a híres csodarabbinál.
 Áj-áj-áj-áj-áj-áj-áj.
 
 Mindegy lenne, bármit is mondok,
 Úgyis helyesel a nép.
 Ha gazdag lennék, rögtön bölcs lennék.
 Lennék én gazdag, mindig templomban ülnék,
 És nem a kocsi tetején.
 A tejfelt, túrót hordja helyettem más.
 Szétosztok finom májat, jó puha barcheszt,
 Mindig az ünnep idején.
 Jöjjetek csak, nyitva lesz a ház.
 
 Lenne teli bukszám, jaha diha dajdl diga diga diha dajdl dum.
 Éjjel-nappal, diga diga daj,
 Tartana a nagy daj-daj.
 Temetném a munkát,
 jaha diha dajdl diga diga diha dajdl dum.
 Egyezzünk meg, Istenem, Uram,
 Osztozzunk meg azon, ami van.
 Száz dics?ség néked odafenn!
 S nékem egy kis pénz itt lenn!

 

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!