ALL / EVERY / NONE – szókincsbővítés és egy kis mini nyelvtan

középfok
A mai bölcs mondatainkból az all, every és a none használata mellett néhány hasznos kifejezést is megtanulhattok. Vágjunk is bele!  

We all have pasts. We all made choices that maybe weren’t the best ones.

None of us is absolutely innocent but we all get a fresh start every day to be better people than we were yesterday.

source: Life Mello

all: összes/minden/egész

all+ többes számban a főnév + többes számú az igeragozás is

We all love your dog.Mi mindannyian szeretjük a kutyádat.

all of us/you/them + többes számú az igeragozás

All of us love your dog.Mindannyian szeretjük a kutyádat.

every: mind/összes

every+ egyes számú főnév + egyes számú az igeragozás

Every person loves dogs.Mindenki szereti a kutyákat.

I go for a walk with my dog every day.Minden nap elmegyek sétálni a kutyámmal.

none: egy sem – semmi/egyik sem

none – amikor a jelentése semmi/nothing akkor egyes számú ragozású lesz az őt követő ige

I ate it all, and now none is left.Mindet megettem és semmi sem maradt.

none of + them/us/you/the students + egyes számú ragozás (hivatalos stílusban)/ többes számú ragozás (hétköznapi stílusban)

None of his novels is well-written.Egyik regénye sincs jól megírva.

None of my close friends are going to the party. – Egyik közeli barátom sem fog menni a partira.

De ha csak két dologra/személyre utalunk, akkor a none of helyett a neither of-t használjuk:

I sat down at a table. There were only two people sitting there. Neither of them said anything.Leültem egy asztalhoz. Két ember ült ott. Egyikük sem mondott semmit.

A következő mondatokat egészítsétek ki egy szóval (all/every/none) az előzőekben tanultak alapján.

1.The building was damaged in that terrible explosion. ___ the windows were broken.

2.Sue went to the theatre by herself. ____ of her friends wanted to go.

3.____ child loves ice-cream.

4.You invented the whole story from the beginning to the end. ____ of it was true.

5.They all got wet in the torrential rain because ____ of them had an umbrella.

keys/megoldások:

1.All; 2.None; 3. Every; 4. None; 5. none

Vocabulary

past múlt
to make choices döntéseket hozni
innocent ártatlan
fresh start új kezdet
explosion robbanás
torrential rain szakadó/ömlő eső

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!