CONDITIONALS 1. – FELTÉTELES MÓD 1.

A feltétleles mondatoknak három fajtája van, ezeket leggyakrabban "1st, 2nd és 3rd Conditional"-két szokták emlegetni. Úgy gondolom, az lenne a legjobb, ha mindegyiket egyszerre néznénk át, mert nagyon logikusan átlátható, hogyan "alakul át" az egyik "conditional" egy másikká. Egyes nyelvtankönyvekben találhatsz egy negyedik "conditional"-t is, az úgynevezett "zero conditional"-t. A "zero conditional" tulajdonképpen a "1st

A feltétleles mondatoknak három fajtája van, ezeket leggyakrabban "1st, 2nd és 3rd Conditional"-két szokták emlegetni. Úgy gondolom, az lenne a legjobb, ha mindegyiket egyszerre néznénk át, mert nagyon logikusan átlátható, hogyan "alakul át" az egyik "conditional" egy másikká.

Egyes nyelvtankönyvekben találhatsz egy negyedik "conditional"-t is, az úgynevezett "zero conditional"-t. A "zero conditional" tulajdonképpen a "1st conditional" egyik fajtája. Például:

In this country if/when it rains, people stay indoors.
Ebben az országban ha/amikor esik, az emberek a fedett helyen maradnak.
If you heat water, it boils.
Ha melegíted, a víz felforr.

A példamondatokban is láthatod, hogy ebben a típusban mind az "if"-es tagmondatban, mind a f?mondatban Present Tense van (jelen id?), és általában általános igazságot fejez ki, tehát nem egy adott esetre vonatkozik. Szóval ez a "Zero Conditional". Vess még egy pillantást az els? példamondatra: látod, hogy ez is általános esetre vonatkozik. Ha adott szituáció lenne, akkor mondjuk így nézne ki:

If it rains, we will stay indoors. – Ha esik, bent maradunk majd.

Tehát az "if"-es tagmondat Present lenne, a f?mondat pedig Future Simple. Ez lesz majd a klasszikusan "1st Conditional" használata. Mi itt nem fogjuk külön taglalni a "Zero Conditional"-t.

Miel?tt belemerülnénk, annyit jegyezz meg rögtön az elején, hogy a tagmondatok sorrendje lényegtelen bármelyik típusról is legyen szó, tehát tök mindegy (bocs’ teljesen mindegy), hogy az "if"-es mondattal kezdesz, vagy a másikkal. Nézd:

If I won the lottery, I would buy a new car. = I would buy a new car if I won the lottery.

A lényeg az, hogy csak a tagmondatok sorrendje mindegy, egyéb módon nem lehet variálni, kombinálni a szavakat a mondaton belül.

A helyesírást illet?leg pedig csak annyi a lényeg, hogy csak akkor kell vessz? a két tagmondat közé, ha az "if"-es az els? (lásd fenn a két mondatot)!

Itt egy kis el?zetes összefoglaló táblázat a 3 "conditional"-ra:

 
if-es tagmondat
f?mondat
használat
1st Conditional
If+bármilyen jelen id? (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect)
-Future
-Imperative
-can/may/might/must/should+ige els? alakja
-Present Simple (általános igazságok esetében Zero Conditional)
"real", azaz valós jelen kifejezése: valószín?síthet?, hogy a jelenben vagy a jöv?ben bekövetkezik
2nd Conditional
If+ Past Simple vagy Past Continuous
would/could/should/might +ige els? alakja

"unreal/immaginary", azaz nem valós, elképzelt, kívánt jelen kifejezése:
valószín?tlen, hogy bekövetkezik a jelenben vagy a jöv?ben. Használják még elképzelt események, kívánságok kifejezésére, és tanácsadáskor is.

 

3rd Conditional If+ Past Perfect vagy Past perfect Continuous would/could/should/might +have+ige harmadik alakja

"unreal/immaginary", azaz nem valós, elképzelt esemény a kifejezése a múltban. Használják még sajnálkozás, és kritika kifejezésére is.

 

Na kezdjük!

1st Conditional – real present

A "1st Conditional" is jelen id?t fejez ki, éppúgy, mint a "2nd Conditional". A különbség a kett? között az lesz, hogy – a fenti táblázatban is láthattad – hogy a "1st" real , azaz valóságos, a "2nd" pedig unreal/immaginary, tehát nem valós/elképzelt jelenre vonatkozik.

Nézd meg ezt is:  3rd or immaginary past conditional - múlt beli feltételes mód

If I win the lottery I will buy you a big house.
Ha megnyerem a lottó f?nyereményt, venni fogok neked egy nagy házat.

Nézzünk inkább meg, hogy a fent említett legklasszikusabb példa (if+present simple+will/won’t – 1. pont az alábbi táblázatban) mellett milyen egyéb szerkezeteket használhatunk még a 1st Conditional-ban:

if-es tagmondat
f?mondat
példamondat
jelentése
Present Simple
Present Simple
If you heat water it boils.
Ha melegíted a vizet, felforr.
Present Simple
Future Simple
If you leave now, you won’t be late.
Ha most elindulsz, nem fogsz elkésni.
Present Simple
Imperative (felszólítás)
If you are hungray, go and eat something.
Ha éhes vagy, menj és egyél valamit.
Present Simple
can
If we finish work early we can go to the park.
Ha befejezzük a munkát, elmehetünk parkba.
Present Simple
might
If you climb up there, you might fall down and hurt yourself.
Ha felmászol oda, leeshetsz.
Present Simple
must
If she fails the exam, she must learn in summer.
Ha megbukik a vizsgán, nyáron is tanulnia kell.
Present Simple
should
If she comes earlier, you should entertain her.
Ha korábban jön, szórakoztatnod kellene.
Present Perfect Simple
can
If you have finished your work, we can go to the park.
Ha befejezted a munkád, elmehetünk a parkba.

Nézzük meg, hogy melyiket mikor használhatjuk:

1.
Ezt a szerkezetet ("if" után Present Simple" a másik tagmondatban pedig will/won’t) akkor kell használni, amikor az adott szituáció abszolút reális, nincs benne semmit elképzelt, ha a feltételként megadott cselekvés (‘"if" után) teljesül (végbemegy, megtörténik, stb), akkor a másik tagmondatban lév? cselekvés be fog következni/nem fog bekövetkezni.

Példa:
If you pass the exam, I’ll take you to London.
Ha átmész a vizsgán, el foglak vinni Londonba.

If you watch TV instead of learning, you won’t pass the exam.
Ha TV-t nézel tanulás helyett, nem fogsz átmenni a vizsgán.

2.
Ebben az esetben mindkét tagmondatban Present Simple van, és ezt szokták "Zero Conditional"-nak hívni. A különbség az el?z? szerkezet és ez között az, hogy míg az egyes számú egy adott, konkrét szituációra vonatkozik (ezért van benne jöv? id?), addig ez általánosságot fejez ki, és minden esetben igaz. (Ismer?s ez a "…bla bla általánosságot fejez ki, tehát Present Simple. Párszor már hallottuk …bla bla.) Na nézzünk példát:

Attack2_224265032.gif
If/When I eat too much, I get fat. – Ha túl sokat eszem, elhízok.

Amint azt a példából is láthatjuk, itt nem egy egyszeri esetr?l van szó (megeszem EZT a fánkot, aztán jó nagy fenekem lesz rögtön utána…szóval nem csak arról az egy fánkról van szó), hanem ÁLTALÁNOSSÁGRÓL.
A példában szintén kiemeltem, hogy ebben az esetben az "if" helyett lehet "when"-t is használni, de csak EBBEN az esetben.
Nézzünk még példát:
If/When you switch that button, the door opens automatically.
Ha megnyomod azt a gombot, az ajtó automatikusan kinyílik.

 

Nézd meg ezt is:  2009.08.18. - Olimpiai játékok

3.
A harmadik fajta pedig az, amikor felszólító módot kombinálunk a Present Simple-val.
Példa:

Ez az eset is nagyon könny?: azt fejezi ki, hogy az adott esetben (Ha …) mit kell csinálni.
Másik példa:
If it rains, take your umbrella, too.
Ha esik, vidd az erny?d is.

If you feel tired, go to bed early.Ha fáradt vagy, feküldj le korán.

exhausted_244543389.gif

… és akkor jöjjön Elvis és Celine, hogy gyakoroljunk is egy kicsit!

ELVIS PRESLEY: IF I CAN DREAM

There must be lights burning brighter somewhere
Got to be birds flying higher in a sky more blue
If I can dream of a better land
Where all my brothers walk hand in hand
Tell me why, oh why, oh why can’t my dream come true

There must be peace and understanding sometime
Strong winds of promise that will blow away
All the doubt and fear
If I can dream of a warmer sun
Where hope keeps shining on everyone
Tell me why, oh why, oh why won’t that sun appear

We’re lost in a cloud
With too much rain
We’re trapped in a world
Thats troubled with pain
But as long as a man
Has the strength to dream
He can redeem his soul and fly

Deep in my heart there’s a trembling question
Still I am sure that the answer gonna come somehow
Out there in the dark, there’s a beckoning candle
And while I can think, while I can talk
While I can stand, while I can walk
While I can dream, please let my dream
Come true, right now
Let it come true right now
Oh yeah

 
 

as long as

amíg, feltéve ha

bright

fényes, ragyogó

candle

gyertya

cloud

felh?

doubt

kétség

fear

félelem

hand in hand

kéz a kézben

light

fény

pain

fájdalom

peace

béke

rain

es?

soul

lélek

strenght

er?

to appear

megjelenik

to be trapped

csapdában lenni

to beckon

bólint, odahív

to blow away

itt: elröppen, elszáll

to burn

ég, lángol

to promise

megígér

to redeem

visszaszerez, megvált, kiszabadít

to shine

ragyog

to tremble

remeg, reszket, didereg

troubled

zavart, zaklatott, zavarodott

understanding

megérté

 

Kezdőlap
Leckekereső
Napi leckék
Videokurzusok
Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!