Need

Ebben a leckében a NEED módbeli segédige használatával ismerkedhetsz meg.

NEED

A NEED egy igen fura szerzet! Az a helyzet vele, hogy lehet sima, normális ige, és módbeli segédige is, ráadásul a jelentése gyakorlatilag mindkét esetben tökugyanaz.

1.
Nézzük el?ször azt az esetet, amikor a NEED sima f?ige, tehát például olyan, mint a WANT vagy a LIKE:

I need water!
I need to drink water!

Láthatod, hogy ebben az esetben a NEED után használhatsz f?nevet, – tehát elmondod, hogy mire van szükség – vagy igét is. Ez utóbbi esetben infinitive alakot (f?névi igenév) kell használnod, tehát az ige elé kell tenned egy ’to”-t.

drought_511507793.jpg

YOU DON’T NEED TO WORRY ABOUT IT! I’LL TAKE CARE OF EVERYTHING.

Nem kell aggódnod emiatt! Majd én gondoskodom mindenr?l!

Ilyenkor, tehát amikor a NEED úgy viselkedik, mint egy sima ige, akkor természetesen kérdezni és tagadni is ugyanúgy kell, mint bármilyen más ige esetében, tehát a megfelel? segédige (do, did) használatával. Nézzünk erre is példákat:

I don’t need your help. I can do it alone!
Nincs szükségem a segítségedre. Meg tudom csinálni egyedül.
Sheila doesn’t need to take part in the exam.
Sheilának nem kell részt vennie a vizsgán.
You need to learn more if you want to pass the exam.
Többet kell tanulnod, ha át akarsz menni a vizsgán.

Ha már a NEED-r?l tanulunk, akkor érdemes egy igen gyakori és hasznos kifejezést is megtanulnunk most rögtön!

My car needs mending.
A kocsit meg kéne javítani.

The windows need cleaning.
Ráférne egy mosás az ablakokra.

NEED(S) + IGE + ING

A példákból láthatod, hogy ezt a szerkezet akkor használjuk, ha azt akarjuk kifejezni, hogy valamire „ráférne” valami (tehát szükséges, hogy meg legyen csinálva):

My closet needs cleaning.
Ráférne a szekrényemre egy takarítás.

closet2_458757622.jpg

2.
Most pedig nézzük azt az esetet, amikor a NEED nem normál igeként, hanem módbeli segédigeként viselkedik. Miel?tt nekiállnék ennek az esetnek a taglalásának, el kell mondanom, hogy ez a használat f?ként Nagy Britanniára jellemz?, de már itt is egyre ritkább. (Tehát elég, ha a NEED-et tudod f?igeként használni… persze, ezért olvasd el ezt is, mert feladatokban és tesztekben azért el?fordulhat!) Leginkább a negatív formájával lehet találkozni, ami így néz ki (az 1. pont mondatát használva):

YOU NEEDN’T WORRY ABOUT IT! I’LL TAKE CARE OF EVERYTHING.

Nem kell aggódnod emiatt! Majd én gondoskodom midenr?l!

Nagyjából ennyit kell tudnod a NEED-r?l. Zárásképpen azért még megjegyeznék egy-két fontos dolgot:

A MUST módbeli segédigének a tagadása is a NEEDN’T és nem a MUSTN’T! Err?l b?vebben majd a MUST segédige taglalásakor szólok.

A NEED-nek kétféleképpen lehet a múltidejét is képezni, igazodva ahhoz, hogy a NEED lehet f?ige és módbeli segédige is.:

a) Ha a NEED sima f?ige, akkor a múlt ideje így néz ki:

You didn’t need to prepare lunch for me.

Nem volt szükséges ebédet f?znöd nekem./Nem kellett volna ebédet f?znöd nekem.

Tehát a használt szerkezet a sima Past Simple.

b) Ha a NEED módbeli segédige, akkor pedig így:

You needen’t have prepared lunch for me.

Nem volt szükséges ebédet f?znöd nekem.

Ebben az esetben a használt szerkezet a NEED(N’T) + HAVE + ige 3. alakja.

Amint a példákból is láthatod a két múlt idej? mondat jelentése gyakorlatilag ugyanaz, azonban van egy árnyalatnyi különbség a kett? között: a ’You didn’t need to prepare lunch for me.’ Mondatban az is benne van, hogy te ennek ellenére csináltál nekem ebédet. Mindemellett a NEED(N’T) HAVE + ige 3. alakja szerkezet nagyon ritka a mai beszélt angol nyelvben.

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!