Present Simple Tense 1. – Az egyszerű jelen idő 1.

Ebben a leckéből megtanulhatod az első és legfontosabb igeidő, a Present Simple (Egyszerű jelen) használatát. A leckének ez az első része, ne felejtsd el elolvasni a második részt sem!
 

 

TELJES FORMA

RÖVID FORMA

STATEMENT/KIJELENTÉS

 

 

 

I WORK

 

YOU WORK

 

HE/SHE/IT WORKS

 

WE WORK

 

YOU WORK

 

THEY WORK

NEGATIVES/TAGADÁS

 

 

 

I DO NOT WORK

I DON’T WORK

 

YOU DO NOT WORK

YOU DON’T WORK

 

HE/SHE/IT DOES NOT WORK

HE/SHE/IT DOESN’T WORK

 

WE DO NOT WORK

WE DON’T WORK

 

YOU DO NOT WORK

YOU DON’T WORK

 

THEY DO NOT WORK

THEY DON’T WORK

 

 

TAGADVA KÉRDÉS

QUESTIONS/KÉRDÉS

DO I WORK ?

DON’T I WORK ?

 

DO YOU WORK ?

DON’T YOU WORK ?

 

DOES HE/SHE/IT WORK ?

DOESN’T HE/SHE/IT WORK ?

 

DO WE WORK ?

DON’T WE WORK?

 

DO YOU WORK ?

DON’T YOU WORK?

 

DO THEY WORK?

DON’T THEY WORK?

 

 
inspiration2_647211033.jpg


A Present Simple Tense az első igeidő, amit meg kell tanulni. Nagyon fontos, hogy a továbbiakban -az összes igeidőre értve- a sorszámozva jelölt pontok NEM FONTOSSÁGI SORRENDBEN vannak! Mindegyik ugyanolyan fontos az adott igeidőre vonatkozólag, és mindegyiket ugyanolyan komolyan kell venni, és kell megtanulni használni!

TIPP:
Kezdjük rögtön egy apró dologgal, ami a Present Simple segédigéjére, a do/does -ra vonatkozik. Ha egy kijelentést nyomatékosabbá szeretnél tenni, akkor a segédigét használhatod kivételesen kijelentő mondatban is:

You never arrive on time!

Soha nem érkezel időben!

Yes, I do arriveon time every single morning.

De igenis időben érkezem minden áldott reggel!

1.
Akkor kell használni, amikor a jelenben NEM ÉPPEN, hanem rendszeresen, szokásosan, ismétlődően történik a cselekvés, ha azt a bizonyos dolgot mindig visszatérően, szokásod szerint csinálod! Tehát soha nem egy aktuálisan, mondjuk egy alkalommal éppen történő dologról van szó!

 

I teach Maths.

Matekot tanítok.

Pamela drives to work.

Pamela kocsival jár dolgozni.

Do you live here?

Itt élsz

Ebbe a kategóriába tartozik az is, amikor egy állandó állapotról beszélünk.

 

 

scarecrow_747910226.jpg

 

 

massage_767169054.jpg

 

She works as a masseause.

Masszőrként dolgozik.

I own a large farm.

Van egy nagy farmom.

Do you speak English?

Beszélsz angolul?


Van egy pár időhatározó amivel rendszerességet, ismétlődést, gyakoriságot fejezünk ki, és ami ha benne van a mondatban, akkor nagy segítséget nyújt nekünk, mert ezekben az esetekben Present Simple-t kell használnunk! (Hiszen az előbb már megbeszéltük, hogy a Present Simple-t pont olyan esetekben kell használni, amikor a cselekvés rendszeresen visszatér. Tehát ha még időhatározó is van a mondatban, akkor nagyon könnyen be tudjuk azonosítani, hogy milyen igeidőt is kell használni.)

Az ide – tehát a Present Simple igeidőhöz – tartozó időhatározók a következők:

 

never

soha

rarely/seldom

ritkán

sometimes

néha

often

gyakran

generally/usually

általában

normally

rendszerint

always

mindig

Nagyon fontos, hogy ezek az időhatározók – a szabály szerint – az alany és az állítmány közé jönnek:

 

Inever eat vanilla ice-cream.

Soha nem eszem vanília fagyit.

Shenormally goes home after school.

Suli után rendszerint haza megy.

Werarelytake the dog for a walk.

Ritkán visszük a kutyát sétálni

Perszea valóságban és az élőbeszédben előfordulnak a mondatban „egyéb” helyeken is, például a ’sometimes’ a mondat elején is:

 

Sometimes I run,sometimes I hide.

Néha futok, néha elbújok. :) by Britney Spears

További Present Simple-re jellemző időhatározók:

 

every day

minden nap/naponta

every week

minden héten/hetente

every month

minden hónapban/havonta

every year

minden évben/évente


Ezek az ’every’-s időhatározók a mondat végére szoktak kerülni. (Persze a beszélt nyelv ebben az esetben is lazábban veszi a szabályokat. Arra kérlek mindössze, hogy általánosságan – az egész könyvre értve – a szabályokról leírtakat, írásban – főleg vizsgákon, tesztekben – próbáld meg rendesen alkalmazni.)

I write some pages every day.

Minden nap írok pár oldalt.

She visits her grandma every week.

Meglátogatja minden héten a nagymamáját.

Végül itt vannak a gyakoriságot kifejező időhatározók:

once a day

naponta egyszer

once a week

hetente egyszer

once a month

havonta egyszer

once a year

évente egyszer

Jegyezd meg, hogy amint azt az utolsó négy időhatározónál is láthatod: a gyakoriságot kifejező időhatározók (bizonyos idő alatt valahányszor – pl. hetente háromszor) a következőképpen néznek ki:
hányszor + a + day/week/month/year

Nehogy kimaradjon az ’a’ határozatlan névelő! Egy kis emlékeztető:

once

egyszer

twice

kétszer

Csak ez a kettő a rendhagyó, a többi szabályosan képződik:

three times

háromszor

four times

négyszer

five times

ötször


… és így tovább: szám+times („számtimes” hahaJ)A gyakoriságra vonatkozó kérdések pedig így hangzanak:

How often …?

Milyen gyakran …?

How often do you go swimming?

Milyen gyakran jársz úszni?

How many times a day/a week/a month/a year …?

Naponta/hetente/havonta/évente hányszor …?

How many times a year do you go on holiday?

Évente hányszor mész szabadságra?

Ha egycselekvés rendszeressége egy bizonyos naphoz köthető, akkor azt kétféleképpen is kifejezhetjük:

on Mondays

hétfőnként

on Tuesdays

keddenkén

és így tovább … (a nap neve többes számban van!) … vagy az ismétlődést kifejezheted úgy is csak, hogy on Monday, tehát többes szám nélkül. Nézd csak:

I play tennis on Monday.
Hétfőnként teniszezni szoktam.
I play tennis on Mondays.
Hétfőnként teniszezni szoktam.

Tehát választhatsz a kettő között, mert maga az igeidő (I play tennis) már kifejezi azt, hogy a cselekvés rendszeres, és nem csak egy bizonyos hétfőre vonatkozik!

tennisman_437880122.jpg

Ugyanez a helyzet a napszakokkal is:

in the morning

reggel

in the mornings

reggelente

in the afternoon

délután

in the afternoons

délutánonként

in the evening

este

in the evenings

esténként

at night

éjszaka

at nights

éjszakánként

I take a shower in the morning.

Reggel zuhanyozni szoktam.

I take a shower in the mornings.

Reggelente zuhanyozni szoktam.

 

A mondatban természetesen nem kell mindig lennie időhatározónak. Ha van, akkor az nagy segítséget nyújt a megfelelő igeidő megtalálásában. Ez – tehát, hogy időhatározó-szó összeköthető egy igeidővel – egyébként minden igeidőre igaz lesz. Visszatérve a Present Simple-re, ha egy cselekvésről tudjuk, hogy az nem egy aktuális jelenbeli szituációra vonatkozik (pl. most, ebben a hónapban, ebben az évben), hanem rendszeres, állandó, szokásos, és nincs időhatározó a mondatban, akkor is tudnod kell, hogy ebben az esetben Present Simple-t kell használnod!

Végül itt van még néhány példamondat a Present Simple-nek az egyes számú használatára:

I drink a cup of coffee every morning.

Minden reggel iszom egy csésze kávét. (Ez a szokásod!)

She always goes to school.

Mindig elmegy az iskolába. (rendszeres)

How often do you go to the cinema?

Milyen gyakran mész moziba? (gyakoriságra, rendszerességre kérdez

 

inspiration2_647211033.jpg

TIPP:
Magyarul nagyon sokszor benne van a „szoktam” szó a mondatban. Ilyenkor ezt nem kell lefordítani, hanem pontosan a „szoktam” szótól lesz az angol igeidő Present Simple. (Nyelvvizsgán fordításkor nagyon sokszor vannak olyan mondatok magyarul, hogy „valaki valamit szokott csinálni”. A legtöbb nyelvtanuló ilyenkor lázasan keresi a szótárban a „szokott” szót, holott ezt nem kell lefordítani, mert angolul ezt az igeidővel fejezzük ki!)

I don’t watch TV.

Nem szoktam tévézni. (ez egy állandó állapot/igazság)

Mary waters the plants.

 

Mary szokta megöntözni a növényeket. (ez egy ismétlődő cselekvés)

Do you play tennis?

Szoktál teniszezni? (szokás)

Tehát jól megfigyelhető, hogy a „szoktam” soha nem kerül lefordításra, viszont minden esetben Present Simple-t használunk!

Kezdőlap
Leckekereső
Napi leckék
Videokurzusok
Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!