21 Ways to Call Someone Stupid in English

középfok

Így nevezzünk valakit huszonegyféleképpen idiótának angolul :) 

This English lesson gives you 21 ways to call someone stupid in English. These are commonly used expressions.

Blockhead – tökfej

A block is a solid piece of wood often used as a base for chopping things. A man with a similarly dense head would thus be known as a blockhead.

-What a blockhead! – Micsoda tökfej!

Bonkers – bolond, furcsa, lökött

Bonkers means not right in the head.

-With all the medical evidence against it, anyone who smokes must be completely bonkers! – Ha valaki annak ellenére is dohányzik, hogy ismeri az ellene szóló bizonyított egészségügyi kockázatokat, az teljesen lökött.

Clod – ostoba, nehézkes

A clod is a dense and heavy lump of earth. A stupid person might be considered to have a similar dense lump instead of a brain.

-The man’s a clod! – A fickó teljesen ostoba!

Clot – ostoba, hülye

A clot is a variation on the word clod. Blood will form a blood clot. Anyone who has a brain similar to a blood clot is going to be stupid.

-You clot! – Te hülye!

Crackers – (tiszta) hülye

-You just know by looking at what some people do that they are completely crackers. – Ha megnézed, hogy emberek mi mindent csinálnak, egyértelmű, hogy tiszta hülyék.

-I love white water but most people think I’m crackers. – Imádom a vadvízi evezést, de a legtöbb ember hülyének néz ezért.

Cretin – kretén, őrült

Whenever you cross the road, know that behind the steering wheel of every car there lurks a cretin whose sole purpose in life is to end yours.

-Only a complete cretin drives a car while drunk. – Csak komplett őrültek vezetnek részegen!

Daft – ostoba

A person who is daft is thought to be wanting in intellect.

-You must be daft standing on the edge of that cliff. – Ostoba vagy, hogy ott állsz a szikla peremén.

Dolt – buta, mafla, nehézfejű, ostoba

Dolt derives from the word dull, which means not bright. A dolt is thus a dull or stupid person.

-He fell for it? He actually believed me? What a dolt! – Bevette? Tényleg hitt nekem? Milyen ostoba!

Duffer – lúzer

A duffer is a person who lacks ability or efficiency in business or occupation. It also refers generally to stupid or foolish people.

-I’ve just lost millions because I’m a complete and utter duffer! – Milliókat veszítettem, mert egy javíthatatlan lúzer vagyok!

Dullard – tökfej

Derived from the word dull, which means not bright, a dullard is a dull or stupid person.

-What kind of dullard forgets to book the return flights? – Ki olyan tökfej, hogy visszaútra nem foglal repülőjegyet?

Dunce – begyepesedett, ostoba

This word derives from the name of John Duns Scotus, a theologian of the 12th century. When his ideas were rejected in the 16th century, his supporters refused to accept the “new learning”. They became known as Dun’s men, or Dunses.

So the word dunce which means a person too stupid to learn anything new.

-Come on, John, you’re not a dunce. – Gyerünk, John, nem lehetsz ennyire begyepesedett!

Imbecile – gyengeelméjű

A person judged to be mentally weak or feeble minded, basically stupid, can be called an imbecile.

-Come on Susan, you’re better off without that imbecile! – Ugyan már, Susan, jobban jársz anélkül a gyengeelméjű nélkül!

Moron – idióta, hülye

The word moron was used in the early 20th century to describe an adult with a mental age between eight and twelve. Taken from the Greek word meaning stupid, it is now used to describe stupid people.

-How could you throw out my handbags, you moron? – Hogy dobhattad ki a táskáimat, te idióta?

Nincompoop – együgyű, szamár

This fun word dates back at least to the 17th century and means a fool, blockhead or simpleton.

-What kind of nincompoop wrote this report? – Miféle együgyű írta ezt a jelentést?

Ninny – bárgyú, mulya, ostoba

Another word with a long history, since the 16th century, ninny has meant a simpleton or fool.

-Don’t be such a ninny. Just do it again. – Ne légy már olyan mulya! Kezdd el újra!

Nitwit – tökfilkó, hólyag, hülye

A nitwit is a stupid person, or a person of little intellect.

-Watch that glass! Oh, you nitwit! – Vigyázz azzal a pohárra! Ó, te tökfilkó!

Numskull – ütődött

Numb means without sensation and skull is the bone surrounding your brain. It’s easy to see where this word originated. As the word numb has a silent letter b, so the word numskull lost the b in spelling.

-I’m telling you, numskull, you’re digging up the wrong street. – Mondom neked, te ütődött, hogy rossz utcában ásol!

Pudding-head – üresfejű, tökfej

A pudding is a thick and dense mixture of ingredients. Thick and dense are adjectives used to denote stupidity and you can see that a head filled with pudding would be somewhat intellectually challenged.

-Listen, you pudding-head, I told you to sell not buy! – Figyelj csak, te tökfej, azt mondtam neked, hogy adj el, nem pedig azt, hogy vásárolj!

Simpleton – együgyű, buta, korlátolt

Simple means not very complicated, and a simple person is one incapable of understanding complex things. Thus simpleton means a stupid person.

-I’m not the simpleton, you are. When I said meet me at eight, I meant in the evening not the morning. – Nem én vagyok a korlátolt, hanem te! Este nyolcra gondoltam, amikor azt mondtam, hogy nyolckor találkozzunk, nem pedig reggel nyolcra!

Thickie – nehézfejű, ostoba

The adjective thick is used to mean stupid. A thickie is therefore a stupid person.

-Listen, you thickie! If you don’t sort this out, you’re fired. – Figyelj, te ostoba! Ha nem bogozod ki ezt a problémát, ki foglak rúgni!

Twit – béna, balfék, seggfej

Birds twitter incessantly, but their song makes no sense to our ears. Thus a stupid person who talks nonsensically but constantly is deemed to be a twit.

-Many twits have twittered on Twitter twitterings which even twits wouldn’t fain to tweet. – Sokan olyasmit irkálnak a Twitteren, amit még egy abszolút seggfej se rakna ki szívesen.

source: Linguaspectrum

Vocabulary

wood

fa

to chop

aprítani, darabolni

dense

sűrű, tömör

evidence

bizonyíték

lump

rög

blood clot

vérrög

to lurk

ólálkodni, settenkedni

sole

egyetlen

purpose

cél

to be wanting

híján van valaminek

ability

képesség

efficiency

hatékonyság

to reject

visszautasítani, nem elfogadni

supporter

követő, támogató

mentally weak

gyengeelméjű

feeble minded

gyengeelméjű

numb

érzéketlen, zsibbadt

skull

koponya

ingredient

hozzávaló

to denote

kifejez, mutat

intellectually challenged

buta

to be incapable of

képtelen valamire

to twitter

csicseregni

incessantly

szünet nélkül

nonsensically

értelmetlenül

to deem

tekint valamilyennek

to fain

hajlandó

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!