Telephone English – Hasznos mondatok telefonáláshoz

alapfok

Hasznos mondatok és kifejezések telefonáláshoz egy kis interaktív leckével és hanganyaggal. 

TELEPHONE ENGLISH

interaktív lecke indítása: ITT

Ebből a gyűjteményből hasznos mondatokat és kifejezéseket tanulhatsz meg telefonálással kapcsolatban.

Answering the phone – Amikor felvesszük a telefont

Hello. – Halló!
Thank you for calling Millennium Centre. – Köszöntjük, hogy a Millennium Központot hívta!
Barbara speaking. How can I help you? – Itt Barbara beszél. Miben segíthetek?
Doctor’s office. – Orvosi rendelő.

Introducing yourself – Bemutatkozunk

Hey George. It’s Lisa calling. – Szia Geoge. Itt Lisa beszél.
Hello, this is Julie Smith calling. – Halló, itt Julie Smith beszél.
Hello, it’s Barbara from the language centre here. – Halló. Itt Barbara beszél a nyelviskolából.
Speaking. – Ezt akkor mondjuk, ha minket keresnek és mi vesszük fel a telefont.

Asking to speak with someone – Ha valakivel beszélni szeretnénk

Is Fred in? – Bent van Fred?
Is Jackson there, please? – Ott van Jackson, kérem?
Can I talk to your brother? – Beszélhetnék a testvéreddel?
May I speak with Mr Green, please? – Beszélhetnénk Green úrral, kérem?
Would the doctor be available? – Elérhető a doktor úr?

Connecting someone – Kapcsolunk valakit

Just a sec. I’ll get him. – Egy perc, és előkerítem!
Hang on a second! – Tartsd egy percet!
Please hold on, and I’ll put you through! – Tartsa kérem, és kapcsolom.    
All of our operators are busy at this time. – Minden munkatársunk foglalt.
Please hold for the next available person. – Kérem tartsa a kezelő jelentkezéséig.

Making special requests – Különleges kérések

Could you please repeat that? – Meg tudná ezt ismételni?
Would you mind spelling that for me? – Betűzné nekem ezt legyen szíves?
Could you speak up a little please? – Tudna egy kicsit hangosabban beszélni?
Can you speak a little slower? – Tudna egy kicsit lassabban beszélni?
Can you call me back? – Vissza tudna hívni?
I think we have a bad connection. – Azt hiszem, hogy rossz a vonal.
Can you please hold for a minute? – Tudná tartani egy percre?
I have another call. – Van egy másik hívásom.

Taking a message for someone – Üzenetet felveszünk valakinek

Sammy is not in. Who is this? – Sammy nincs bent. Ki keresi?
I’m sorry. Lisa is not here at the moment. – Sajnálom, de Lisa nincsen itt éppen.
Can I ask who is calling? – Megkérdezhetem, hogy ki keresi?
I’m afraid he’s stepped out. – Sajnálom, de éppen most ment ki.
Would you like to leave a message? – Szeretne neki valami üzenetet hagyni?
He’s busy right now. Can you call later again? – Most nagyon elfoglalt. Vissza tudná hívni később?
I’ll let him know you called. – Megmondom neki, hogy kereste.
I’ll make sure she gets the message. – Biztos lehet benne, hogy meg fogja kapni az üzenetet.

Leaving a message with someone – Üzenetet hagyunk valakinek

Would you like to leave a message? – Szeretne üzenetet hagyni?
Yes, you can tell him his wife called. – Igen, átadná neki, hogy a felesége hívta?
No, that’s OK. I’ll call back later. – Nem, köszönöm. Majd később visszahívom.
Yes, it’s Barbara from Millennium Centre. – Igen. Barbara vagyok a Millennium Központból.
When do you expect her back in the office? – Mikor lehet számítani arra, hogy visszajön?
Thanks, could you ask him to call Brian when she gets in? – Köszönöm. Meg tudná kérni, hogy hívja vissza Briant, amikor beérkezett?

Confirming information – Információ visszaigazolása

Okay, I’ve got it all down. – Rendben van. Leírtam mindent.
Let me repeat just to make sure. – Hadd ismételjem meg a biztonság kedvéért.
You said your name was John, right? – Azt mondta, hogy John-nak hívják, ugye?

Listening to an answering machine – Üzenetrögzítő meghallgatása

Hello. You have reached 222-6789. – Halló. Ön a 222-6789-et hívta.
Please leave a detailed message after the beep. – Kérem hagyjon üzenetet a sípszó után.
Hi, this is Elisabeth. – Szia, itt Elisabeth.    
I’m sorry I’m not available to take your call this time. – Sajnos nem vagyok elérhető.
Leave me a message and I’ll get back to you as soon as I can. – Kérlek, hagyj üzenetet és amint tudlak visszahívlak.
Thank you for calling Dr Smith’s office. – Köszönjük hívását. Dr Smith rendelője.    
Our hours are 9am-5pm, Monday to Friday. – Rendelési időnk reggel 9-től 5-ig, hétfőtől péntekig tart.
Please call back during these hours, or leave a message after the tone. – Kérem, hogy ebben az időszakban hívjon minket, vagy hagyjon üzenetet a sípszó után.
If this is an emergency please call the hospital at 333-7896. – Vészhelyzet esetén hívja a kórházat a 333-7896-os telefonszámon.

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!