2011 december – nyelvtani teszt megoldása

A 2011 decemberi szám 39. oldalán található nyelvtani teszt megoldásainak kifejtését találod meg itt.

1.  helyes: D – az ‘any’-t kizárhatjuk, hiszen ezt kérdésben és tagadásban használjuk, a ‘quite a many’ kifejezés után nincs ‘of’, a ‘the most’ kifejezést felsőfokú összehasonlítás esetén használjuk, így marad a ‘most’ amely mennyiségjelzőként használatos,plane, ha ‘of’ van utána

2.     helyes: a – a mondat értelme alapján (számtalanszor figyelmeztettem) kell kiválasztanunk a helyes választ. A ’b’ nem jó, hiszen itt a ’time’ szó nem alkalmat, hanem időt jelent (ezért is van mellette a ’much’ a ’many’ helyett), az ’occasion’ szót ilyen értelemben nem használjuk, az ’enough often’, mint ’elég gyakran’ helyesen ’quite often’ lenne

3.   helyes: c – amikor egy cselekvés/esemény/történés elkezdődött és még mindig tart, akkor Present Perfect igeidőt kell használni, erre jellemző időhatározó a „last few …” (pl. last few days – az utóbbi pár napban)

4.     helyes: d – mivel a blokk nem tud semmit csinálni, csak mi tudunk vele csinálni valamit, ezért mindenképpen szenvedő szerkezetet kell használni, tehát kell bele „be”, ez pedig csak a ’d’ válaszban van

5.     helyes: c – az ’a’ válaszhoz kellene egy ’to’, a ’b’ válasz nyelvtanilag teljesen helytelen, a ’d’ pedig ebben az értelemben (nem hagyhatjuk) nem használható (képességre vonatkozna)

6.     helyes: a – Ez itt Samuel, akinek a lánya … akinek = whose, a többinem semmi értelme

7.     helyes: a – Az ’ugye’ kérdésnél a szabály az, ha a főmondat tagadó, akkor az ugye kérdés állító, és fordítva. Mivel itt a főmondatban ’didn’t van, így a visszakérdezés csak ’did’ lehet.

8.    helyes: c – mivel ez egy klasszikus jelenbeli feltételes (2nd conditional mondat), így az ’if’-es tagmondatban Simple Past-ot kell használni, ha a másik oldalon ’would’ van.

9.    helyes: a – mindkét lány a saját dolgával volt elfoglalva. Mivel az ’each’ esetében egyes számot kell használni (was) a birtokos névmás is az lesz, tehát ’her’.

10.  helyes: a – a ’most’ szót kétféleképpen lehet használni 1) most + többesszám vagy 2) most of the + többesszám. Az első esetet akkor használjuk, ha általánosságban beszélünk, a másodikat pedig akkor, ha a ’most’ egy konkrét csoportra vonatkozik (most of the Americans, who …)

11.  helyes: a – Mivel Simple Past-tal kérdezünk, válaszolni is azzal kell értelemszerűen.

12.  helyes: d – „még ébren leszel vagy alszol már”, a ’még’ szó pedig nem lehet más, mint a ’still’

13. helyes: c – megint egy jelenbeli feltételes mondatról van szó (2nd conditional), tehát az egyik oldal ’would’ a másik pedig Simple Past

14.  helyes: b – a) nem lehet, mivel nem helyhatározóról van szó c) ide legalább kéne egy ’is’, tehát ’én is úgy gondolom’ d) helyesen: No, I don’t think so.

15.  helyes: d – Nem minden svájci beszél németül./Általánosságban beszélek, tehát nem azt akarom mondani, hogy nem minden egyes német.

16.  helyes: a – napozni = sit int he sun

17.  helyes: a – a b) válaszhoz kellene egy alany, a c) és a d) értelmetlen a) jelentése: kinyitván

18.  helyes: b – műveltetés ’make’ igével, ebben az esetben a szerkezet ’make somebody do something’

19.  helyes: c – következtetésről van szó „minden bizonnyal dolgozik”, ezért a ’must’-ot kell használni

20.  helyes: a – aggódni valami miatt = worry about something

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!