2012 április – Nyelvtani teszt megoldásai

A 2012 áprilisi szám 41. oldalán található nyelvtani teszt megoldásainak magyarázatát találod meg itt.

a) go

b) to go – Ez csak akkor helyes, ha az “it is time TO” + infinitive szerkezetet használjuk.

c) went  – Ez a helyes megoldás, mert az „it is time” + személy szerkezet után az ige past simple alakban áll.

d) will go

 

a) might Ez a helyes megoldás, mert a mondat értelméből következik, hogy nem biztos a találkozó.

b) will Nem biztos, hogy találkozhatnak, ezért nem használható itt.

c) would like Helytelen, mert hiányzik a TO, ami  “would like to + ige” szerkezetnek a része.

d) can A “can” és a “be able to” egymást kizárja.

 

a) was

b) would

c) am

d) were   Ez a helyes megoldás, mert a feltételes szerkezetben a “helyedben” jelentésben az “If I were…” kifejezést, és nem a Past Simple alakot használjuk.

 

a) haven’t been  Ez a helyes megoldás értelemszerűen, mivel most van először Görögországban. Ha arról beszélünk, hogy még életünkben sohasem csináltunk valamit, akkor a Present Perfect igeidőre van szükség.

b) wasn’t 

c) didn’t go

d) have been

 

a) had Ez az alak helyes lenne, ha a “bárcsak lenne” szerkezet illene a mondatba.

b) was having

c) had had  Ez a helyes megoldás, mert a “Bárcsak” szerkezet után itt értelemszerűen a feltételes mondatok IF + Past Perfect igeidőre van szükség: “lett volna”

d) had been

 

a) give

b) make Ez a helyes megoldás, mert a “MAKE sy laugh” kifejezés = megnevettet

c) do

d) get

 

a) for Ez a helyes megoldás, APPLY FOR = jelentkezni vmire

b) to

c) with

d) get

 

a) planted

b) was planting Ez a helyes megoldás, mert egy hosszabb ideig tartó múltbeli cselekvés közben egy másik, rövid ideig tartó cselekvés történik. WHILE = miközben

c) have planted

d) am planting

 

a) in

b) since

c) while

d) for Ez a helyes megoldás, FOR + időtartam (két hónapja), a SINCE + konkrét múltbeli időpont (since 1999 = 1999 óta)

 

a) needn’t be

b) must be

c) can’t be Ez a helyes megoldás: CAN’T + BE = nem lehet a munkahelyén

d) isn’t

 

a) do Ez a helyes, mert DO A FAVOUR = szívességet tenni

b) get

c) make

d) pass

 

a) still

b) but

c) yet Ez a helyes megoldás, mert a Present Perfect + YET szerkezettel fejezzük ki, hogy még nem történt meg vmi.

d) now

 

a) to go

b) going Ez a helyes megoldás, mert a SUGGEST + goING = “azt javasolom, hogy menjünk” Más alakban nem állhat utána ige.

c) go

d) will go

 

a) over

b) together

c) down

d) up Ez a helyes megoldás: a TIDY UP kifejezés magyar megfelelője az összepakol, feltakarít, rendet rak

 

a) for Ez a helyes megoldás, az ARREST ige vonzata a FOR – letartóztat vmiért.

b) to

c) by

d) no

 

a) by

b) when

c) why

d) that Értelemszerűen ez illik a mondatba: “nem lep meg az, HOGY”

 

a) I’m afraid of

b) I hope

c) I’m afraid Ez a helyes megoldás: itt kifejezés = attól tartok, sajnos nem tudok segíteni. I’m afraid of sg or sy = félek vmitől vagy vkitől

d) I’m tired

 

a) will checked

b) are checked Ez a helyes megoldás, mert passzív szerkezet (TO BE + PAST PARTICIPLE = ige harmadik alakja) fejezi ki az általános alanyt: a biztonsági öveket felszállás előtt ellenőrzik.

c) check

d) need check

 

a) out

b) up

c) down Ez a helyes megoldás, mert LET SY DOWN = valakinek csalódást okoz

d) go

 

a) should have told Ez a helyes megoldás SHOULD HAVE + PAST PARTICIPLE (ige harmadik alakja) = kellett volna vmit csinálni

b) should had

c) should be telling

d) should have tell

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!