2012 február – nyelvtani teszt megoldásai

A 2012 februári számban található nyelvtani teszt helyes megoldásainak kifejtését olvashatod el itt.

1)    
helyes válasz: D. Az I wish szerkezet után vagy múlt időt használunk (was lenne itt), de mivel itt nincs, ezért lehet még would-ot is használni. A múlt idő és a would között árnyalatnyi különbség van: a would-nál kicsi az esély (vagy semennyi), hogy be fog a dolgo következni, míg a múlt időnél valószínűleg be fog, cssk ezt sürgetni szeretnénk.
2)    
helyes válasz: C. Provided jelentése: feltéve, ha utána ige első alakját használjuk.
3)    
helyes válasz: B. A ’would rather’ szerkezet után mindig az ige 2. alakját, tehát Simple Past-ot kell használni.
4)    
helyes válasz: A. Mivel mindenképpen passzív, azaz szenvedő szerkezetet kell használni, így a b és a c válasz eleve kiesik, marad az a és a d. A jelentésből adódóan, az a a helyes válasz „ragaszkodom hozzá, hogy le legyen fordítva”.
5)    
helyes válasz: A. A suggest ige után főnév vagy –ing végződésű forma, azaz gerund jön.
6)    
helyes válasz: D. Mivel itt egy kérdő mondatba ágyazott másik kérdésről van szó, ebben az esetben a második (tehát a beágyazott) kérdés szórendje nem kérdő, hanem kijelentő, és egyeztetni kell az időket is.
7)    
helyes válasz: A. A szabály ugyanaz, mint a 6. kérdés esetén.
8)    
helyes válasz: C. A C válasz helytelen mivel a no szócska önmagában nem szokott állni, az A és a D után e segédige után kellene, hogy ott legyen az ige is megfelelő alakban, így a helyes a C.
9)    
helyes válasz: B. Mivel itt a ’sem … sem …’ kifejezésről van szó, ami úgy hangzik, hogy ’ not …. either …’ ezért a B válasz a helyes.
10)    
helyes válasz: D. Felnézni valakire = look up to somebody
11)    
helyes válasz: A. Jól kijönni valakivel = get along well
12)    
helyes válasz: A. Aggódni valami miatt = worry about
13)    
helyes válasz: A. Gondolj csak a „what makes you think” azaz miből gondolod kifejezésre (szó szerint „mi gondoltatja veled” – itt is arról van szó, hogy valami valakit valamire késztetett, és ebben az esetben „make”-es műveltetést használnunk.
14)    
helyes válasz: B. A legegyszerűbben úgy tudod megjegyezni, hogy mikor kell which/that és what szavakat használni a vonatkozói mellékmondatokban, hogy amikor a kipontozott részre behelyettesíthető az, hogy „the thing(s) that”, akkor „what”-ot kell használni.
15)    
helyes válasz: A. A next után van to, az in front után of, a beneath kifejezésnek nem lenne értelme, tehát marad a near.
16)    
helyes válasz: D. Ahogy azt már korábban is megnéztük, amennyiben egy kérdés van egy főmondatba ágyazva, úgy a kérdő szórend helyett egyenes szórendet használunk (alany+állítmány+tárgy+bővítmények), ilyen pedig csak egy van itt, a d.
17)    
helyes válasz: D. Először is azt kell megjegyezned, hogy a „someone” után egyes szám harmadik személyt kell használni, ami azt jeleni, hogy a b válasznak has to-nak kellene lennie, a c válasznak needs-nek, míg az a válaszból hiányzik egy has, így marad a d.
18)    
helyes válasz: C. Az első és legfontosabb az, hogy tisztázzuk, hogy a szőnyeg csinál-e valamit, vagy a szőnyeggel kell-e valamit csinálni. Ez nagyon egyszerű: a szőnyeggel kell csinálni valamit, tehát mivel a mondatban a szőnyeg az alany, így passzív, azaz szenvedő szerkezetet kell használni, ilyen pedig csak egy van, a c.
19)    
helyes válasz: C. Az első és legfontosabb az, hogy tudjuk, hogy a plans többes számban van, és megszámlálható, így a much rögtön ki is esik, mivel az nem megszámlálható dolgokra vonatkozik. Az a lot után kell of, a lot of pedig lots of formában lenne helyes, így marad a many.
20)    
helyes válasz: A. Mivel a used to szerkezet után mindig az ige első alakja áll, így egyszerű kiválasztanunk a helyes megoldást, ami az a.

Kezdőlap
Leckekereső
Napi leckék
Videokurzusok
Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!