Whatever, whoever, wherever … és társaik

A következő rövid összefoglalóból a “whatever, whoever, whenever, wherever, however, whichever” szavak helyes használatát tanulhatod meg. 

Ezeknek a szavaknak nagyon könnyű a használata, igazából csak a jelentésüket kell megtanulnod, és azt, hogy utánuk egyenes szórend következik (tehát ALANY+ÁLLÍTMÁNY+TÁRGY+TÖBBI MONDATRÉSZ).

Nézzük sorban a jelentéseket:

WHATEVER: bármi(k), bármi(k) is, akármi(k), akármi(k) is, bármi(ke)t, bármi(ke)t is, akármi(ke)t, akármi(ke)t is
WHOEVER: bárki(k), bárki(k) is, akárki(k), akárki(k) is, bárki(ke)t, bárki(ke)t is, akárki(ke)t, akárki(ke)t is
WHEREVER: bárhol bárhol is, akárhol, akárhol is
WHENEVER: bármikor, bármikor is, akármikor, akármikor is
WHICHEVER: bármelyik (is), bármelyiket (is), akármelyik (is), akármelyiket (is)
HOWEVER: bárhogy, bárhogyan is, akárhogyan, akárhogyan is, bármennyire, bármennyire is

Nézzünk egy-két példát:A ’whatever’ ezen kívül még azt is jelenti, hogy „mindegy”.

You can drink whatever you want. – Ihatsz bármit, amit akarsz.
Do’t let in whoever it is. – Ne engedd be, bárki is legyen az.
Wherever you go, I’ll go with you. – Bárhova is mész, én megyek veled.
Whenever you arrive, you’ll be welcome. – Bármikor is jössz, szívesen látunk.
You can choose whichever you like. – Választhatod bármelyiket, amelyik tetszik.
She’ll never finish it however hard she’s trying. – Soha nem fogja befejezni, bármennyire is keményen próbálkozik. 

Feladat:

1.  What would you like for dinner? The fridge is full, you can have ………. you want. 
2.  Please answer the door for me. I don’t want to see ………. it is. 
3.  That’s just not true! ……… said that was lying.
4.  The holiday was great! The people in Italy were nice ……… we went.
5.  It’s our business. We can employ ………. we like.
6.  She is so lucky, she never puts on weight. She can eat ………. she wants.
7.  Come round and see us ………. you have time.
8.  Unfortunately I can’t go to the cinema with you. Give me ticket to ………. wants to see the film. 
9.  ………. the principal visits our class, everyone is very nervous. 
10.”Do you want tee or coffee?””………………..”
11. You can either have the double room or the family room, ………. you want.
12. ………. hard I try, I can never seem to learn vocabulary.

Megoldások:
1-whatever, 2-whoever, 3-whatever, 4-wherever, 5-whoever, 6-whatever, 7-whenever, 8-whoever, 9-whenever, 10-whatever, 11-whichever, 12-however

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!