Fordítási gyakorlatok 11. A család I.

alapfok
A gyakorlat első részében egy párbeszéd 6 mondatát kell lefordítanotok angolról magyarra, fókuszban a rokonsági fokokkal.

1. Do you have grandparents?
2. Yes, but I only have a grandfather and a grandmother.
3. What are their names?
4. They are Paul and Clarice.
5. How many cousins do you have?
6. I have three cousins.

Megoldások:
1. Vannak nagyszüleid?
2. Igen, de csak egy nagypapám és egy nagymamám van.
3. Hogy hívják őket?
4. Paul és Clarice.
5. Hány unokatestvéred van?
6. Három unokatestvérem van.

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!