TO BE – azaz a létige az angolban

kezdő

A TO BE az első, és legfontosabb ige az angolban, nem csak főigeként, de segédigeként is használjuk, szóval nem is húzzuk az időt, nézzük is mikor, és hogyan kell használni.  

A to be, azaz a lenni az első, és legfontosabb ige az angolban. Miért is? Hát először is, mert ha tudod a to be -t akkor például el tudsz magadról mondani mindent, és másoktól is meg tudsz kérdezni személyükre vonatkozó információkat, el tudod mondani, hogy mi milyen. A jelentésén kívül a másik nagyon fontos dolog, amit a to be -ről tudni kell az az, hogy nem csak mint jelentést hordozó főige szerepelhet, hanem mint segédige is, amely segítségével igeidőket tudunk képezni.

Ahogy azt már az előbb mondtam, az igeragozáshoz nekünk minden esetben ki kell tenni az alanyt, tehát azt, hogy ki végzi a cselekvést, mert az igealakok ugyanazok, vagy hasonlóak egyszerre több számban és személyben is.

Lássuk hát a ragozást egyszerű jelen időben, kijelentő módban:

 

KIJELENTÉS

RÖVID FORMA

MAGYARUL

I

am

I’m

én vagyok

you

are

you’re

te vagy

he/she/it

is

he/she/it’s

ő van

we

are

we’re

mi vagyunk

you

are

you’re

ti vagytok

they

are

they’re

ők vannak


Nézzünk példákat is. Például nézzük a nemzetiségeket, vagy bármilyen más melléknevet:

I’m beautiful.

You’re Japanese.

She’s Italian.

He’s overweight.

It’s easy.

Szép vagyok.

Japán vagy.

Ő (nő) olasz.

Ő (férfi) túlsúlyos.

Ez könnyű.

Maria’s ill.

Peter’s tired.

We’re angry.

They’re sporty.

The children are happy.

Mária beteg.

Péter fáradt.

Mérgesek vagyunk.

Ők sportosak.

A gyerekek boldogok.


Láthatod, hogy magyarul nem kell mindig kitenni a személyes névmást, angolul viszont igen, mert például az are -t is több személyben kell használnod, és különben nem tudnád, hogy kire vonatkozik.

A másik nagyon fontos dolog: a Maria is ill., azaz Mária beteg. mondatban láthatod, hogy a magyar mondatban nincs ige, az angolban pedig van létige. Nagyon fontos megjegyezned, hogy az angol mondatban mindig kell, hogy legyen ige! Amikor azt akarod elmondani, hogy valaki valamilyen, akkor a létigét kell használnod! Ez leginkább az egyes és többes szám harmadik személyre vonatkozik, például:

Maria is ill.Mária beteg. (Nem pedig „Mária van olasz” vagy „Mária lenni olasz”)

The children are happy. –  A gyerekek boldogok.

Emlékezz! A kijelentő mondat szórendje:

alany (Maria) – állítmány (is ill) – tárgy, ha van(itt nincs) – többi mondatrész(itt nincs

Most, hogy kijelentő mondatokat tudsz csinálni a to be-vel tanuljuk meg a tagadást! A tagadás az angolban szintén nagyon könnyű: a not szócskát kell a mondatban megfelelő helyre betenni. A megfelelő hely azt jelenti, hogy ha csak létige van a mondatban, akkor közvetlenül a létige után, vagy azzal egybeírva (lásd később), ha pedig más ige is van, akkor mindig az aktuális segédige után vagy azzal egybeírva. Na de ne szaladjunk előre, most elég nekünk csak a létige, azaz a to be tagadása egyszerű jelen időben, kijelentő módban:

 

TAGADÁS

RÖVID FORMA 1

RÖVID FORMA 2

MAGYARUL

I

am not

I’m not

én nem vagyok

you

are not

you’re not

you aren’t

te nem vagy

he/she/it

is not

he/she/it’s not

he/she/it isn’t

ő nem

we

are not

we’re not

we aren’t

mi nem vagyunk

you

are not

you’re not

you aren’t

ti nem vagytok

they

are not

they’re not

they aren’t

ők nem


I am not Hungarian.Nem vagyok magyar.

You are not happy.Nem vagy boldog.

She is not beautiful.Ő nem szép (nő).

We are not here.Nem vagyunk itt.

You are not there.Nem vagytok ott.

They are not nice.Ők nem kedvesek.

Ez nem volt valami bonyolult. Nézzük a kérdéseket!

Angolban a kérdésnek külön szórendje van, tehát amit eddig szórend ügyben megbeszéltünk, az csak a kijelentő és tagadó mondatokra vonatkozik A kérdő mondat mindig kérdő szórendben van, ami a létige esetén abból áll, hogy az ige és az alany helyet cserélnek a mondatban. Tehát míg a kijelentő mondat így nézett ki:

KIJELENTÉS

KÉRDÉS

You are happy.

Are you happy?

Ennyi az egész. Nézzünk még egy-két további példát:

KIJELENTÉS

KÉRDÉS

She is beautiful.

Is she beautiful?

Peter is good-looking.

Is Peter good-looking?

They are here.

Are they here?

It is easy.

Is it easy?

 

 

KÉRDÉS

RÖVID FORMA

Am

I?

Are

you?

Is

he/she/it?

Are

we?

Are

you?

Are

they?

Ha van kérdőszó is a mondatban, akkor az lesz az első, de az előbbiekben megbeszélt kérdő szórend megmarad:

Where (kérdőszó) + are (to be) + the children (tárgy)?

Where are you?Hol vagy?

Who is she?Ki ő? (nőnemű)

When is it?Mikor van (az)?

How are you?Hogy vagy?/ Hogy vagytok?

Még egy utolsó, de nagyon fontos dolog. Angolban mindig mindent, amit csak lehet, rövidítenek írásban és szóban is (rövid forma, pl: I’m az I am helyett). Ez alól egy eset a kivétel: a hivatalos stílus. Ilyenkor nem vonnak össze és rövidítenek semmit, főleg nem írásban!

Természetesen tagadva is lehet kérdezni, de ilyenkor is a kérdő szórend érvényesül:

Aren’t you hungry? – Nem vagy éhes?

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!