2006.05.30 – PRESENT PERFECT SIMPLE TENSE

  5 perc Angol online magazin   2006. május 30. Szia! Remélem, kellemesen telt a hétvégéd! Nekünk elég sok tennivalónk akadt, csinosítgattuk az új iskolát! Ahogy azt a tegnapi levelemben is említettem, 2006. június 1-től, tehát csütörtöktől nyelviskolánk központja elköltözik a Szemere u. 21. alól a VI. kerület Vörösmarty és Aradi utca sarkára, tehát csütörtörtök
 
5 perc Angol online magazin   2006. május 30.

Szia!

Remélem, kellemesen telt a hétvégéd! Nekünk elég sok tennivalónk akadt, csinosítgattuk az új iskolát! Ahogy azt a tegnapi levelemben is említettem, 2006. június 1-től, tehát csütörtöktől nyelviskolánk központja elköltözik a Szemere u. 21. alól a VI. kerület Vörösmarty és Aradi utca sarkára, tehát csütörtörtök után ezen az új címen leszünk megtalálhatóak és elérhetőek. Telefonszámaink maradnak, az átkötés miatt lehet egy kis fennakadás, ezért ha ilyet tapasztalsz, kérlek, hogy a központi mobilszámon keresd a tanfolyamszervezést és információt.

A héten nyelvtannal foglalkozunk, mégpedig az igeidőkkel. Az 5 perc angol weboldalon megtalálod a Present Simple, Present Continuous, Past Simple és Past Continuous igeidők leírását, ma pedig a Present Perfect Simple-ról való tudnivalók első részét küldöm!

Ha van időd, látogass meg minket az új iskolában!

Jó tanulást!

Üdv,
Nóri

www.5percangol.hu

PRESENT PERFECT SIMPLE TENSE – (DIREKT NEM ADOK NEKI MAGYAR NEVET!)


KIJELENTÉS

I HAVE VAGY I’VE WORKED
YOU HAVE VAGY YOU’VE WORKED
HE / SHE / IT HAS VAGY HE’S WORKED
WE HAVE VAGY WE’VE WORKED
YOU HAVE VAGY YOU’VE WORKED
THEY HAVE VAGY THEY’VE WORKED

TAGADÁS

I HAVE NOT VAGY I HAVEN’T WORKED
YOU HAVE NOT VAGY YOU HAVEN’T WORKED
HE / SHE / IT HAS NOT VAGY HE HASN’T WORKED
WE HAVE NOT VAGY WE HAVEN’T WORKED
YOU HAVE NOT VAGY YOU HAVEN’T WORKED
THEY HAVE NOT VAGY THEY HAVEN’T WORKED

KÉRDÉS

HAVE I WORKED
HAVE YOU WORKED
HAS HE / SHE / IT WORKED
HAVE WE WORKED
HAVE YOU WORKED
HAVE THEY WORKED

TAGADÓ KÉRDÉS

HAVEN’T I WORKED
HAVEN’T YOU WORKED
HASN’T HE / SHE / IT WORKED
HAVEN’T WE WORKED
HAVEN’T YOU WORKED
HAVEN’T THEY WORKED

A Present Perfect Simple az az igeidő, ami általában a legnagyobb gondot szokta okozni a magyar nyelvtanulóknak. Mi is ez valójában? Jelen vagy múlt? A Present Perfect megértésében az okozza, hogy ezt az angol nyelv jelennek (present) értelmezi, a magyar meg múltnak fordítja A válasz sem egyszerű: egy kicsit jelen, egy kicsit múlt. Ettől aztán gondolom, nem világosult meg minden a Present Perfect-tel kapcsolatban, úgyhogy menjünk sorba azokon az eseteken, amelyekben Present Perfect Simple-t kell használni.

Mielőtt belemélyednénk a Present Perfect Simple használatba, nézzők meg közelebbről, hogy mibő is áll egy Present Perfect !

Egy Present Perfect (és minden más Perfect igeidő) áll egy ‘to have’ igéből, amit megfelelően ragozunk, illetve az ige Past Participle alakjából. Emlékszel, még hogy melyik is az?

A Past Participle az ige 3. alakja, például:

 • to work, worked, worked
 • to sleep, slept, slept
 • to drink, drank, drunk

Az ige második alakja a Simple Past alak, amiről tudjuk, hogy szabályos igék esetén -(e)d végződést kap az ige 1. alakja (pl: work->worked, help->helped, decide->decided). Az ige 3. alakja a Past Participle, itt is ugyanaz történik, mint a szabályos igéknél: -(e)d végződést kap az ige 1. alakja (pl: work->worked, help->helped, decide->decided), következésképpen a szabályos igéknek a 2. és 3. alakja egyforma.

A rendhagyó igéket már megismertük a Past Simple fejezetben található szép hosszú táblázatból, például:

 • to come, came, come
 • to eat, ate, eaten
 • to cut, cut, cut

Megfigyelhetted, hogy többféleképpen lehetett egy ige rendhagyó: volt hogy mind a három alak más formát öltött, volt, hogy a 2. és a 3. egyformán volt rendhagyó, sőt olyan is előfordult, hogy mind a három alak egyforma volt.

A Past Simple fejezetben említettem, hogy a rendhagyó igék táblázatának mind a három oszlopát tanuld meg egyszerre (bár akkor még csak a második oszlop, a Past Simple kellett nekünk), mert sokkal nehezebb megtanulni az 1. és a 2. alakot, majd amikor eljön a Present Perfect Simple megtanulásának ideje, akkor hozzá kell tanulni a 3. oszlopot a már megtanult két oszlophoz.

Tehát, ha jól sejtem mostanra már tudod minden rendhagyó igének mind a három alakját oda-vissza, még álmodból felkeltve is!

Összegezve, a Present Perfect áll egy ‘to have’-ból, amit Present Simple-ben ragozunk, illetve egy Past Participle-ből (ige . alakja).

A Present Perfect Simple-t általánosságban beszélve olyan esetekben kell használni, amikor a múltról, mint MOSTANÁIG, az adott jelen pillanatig, tartó időszakról beszélünk. (Ezzel szemben a Past Simple-t olyan esetekben használtuk, amikor a múltat, mint konkrét, a jelenhez semmilyen szállal nem kapcsolódó időszakot értelmeztük.)

1.


A legegyszerűbb megjegyezni úgy, ha azt mondom, hogy azokat a múlt időben lévő mondatokat fordítom Present Perfect Simple-ben, amelyek magyarul ugyan múlt időben vannak, de nincs benne a mondatban (ha egy önálló mondatról van szó), vagy a szövegben múlt időre utaló időhatározó. Ezekben a mondatokban általában azért nincs egyébként múlt időre utaló időhatározó, mert nem az a lényeg, hogy a cselekvés vagy esemény mikor ment végbe, történt meg, hanem magának a bekövetkezésének a ténye.

A kedves, középkorú úr itt arra kíváncsi, hogy a hölgy életében bekövetkezett-e az említett esemény, azaz látta-e az említett örökzöldet. Nem azt akarja megtudni, hogy tegnap, múlt héten, vagy bármikor egy adott múltbéli időpontban ez megtette-e a csinos szőke nő, hanem azt, hogy egyáltalán (valaha) látta-e (megszületése és a jelen pilőszakban).

Valószínűleg azért szeretné megtudni, hogy látta-e az említett színdarabot, mert:
 

 • meg akarja nézni vele
 • egy bizonyos részét a darabnak meg akarja vitatni vele
 • a romantikus kávézés eszébe juttatta a Rómeó és Júliát, és kíváncsi, hogy ő is látta-e
 • azt akarja, hogy tagadja meg az apját és dobja el a nevét J

Ha a kérdés így hangzott volna, hogy:

Did you see Romeo and Juliet?Láttad a Romeó és Júliát?

akkor mind a ketten tudnák, hogy konkrétan melyik előadásról, filmfeldolgozásról, stb. van szó, és hogy az mikor volt müsoron. Mondjuk elöző nap este volt a TV-ben a színházi közvetítés, amiről ők már korábban, például elöző nap reggelén beszélgettek, hogy majd megnézik és megbeszélik, hogy milyen volt. A lényeg tehát az, hogy ha Past Simple-t használunk, akkor – ahogy azt ott tanultuk – vagy van benne egy konkrét múltra utaló időhatározó szó (yesterday, … ago, last …, stb), vagy a beszélők tudják, hogy az adott esemény mikor történt (itt azt, hogy mikor volt a TV-ben).

Azt megfigyelted ugye, hogy a két angol mondat – Present Perfect Simple, Past Simple – magyarul ugyanúgy hangzott? Tehát láthatod, hogy egy múltra utaló időhatározó nélküli, magyarul múlt időben lévő mondatot angolul mondhatsz Present Perfect Simple-ben és Past Simple-ben is, attól függően, hogy mit akarsz belőle kihozni:

 • Present Perfect Simple: jelenhez való valamilyen kapcsolatot, mondanivalót, következményt

  You’ve learnt enough to pass the exam.

  I’ve travelled a lot in the USA.

  Eleget tanultál, hogy átmenj a vizsgán.
  (Még nem volt meg a vizsga, de MOST tudsz eleget, hogy átmenj rajta !)
  Sokat utaztam az államokban (ismerem az országot)

 • Past Simple: semmi mondanivalója nincs a jelenre vonatkozólag, a beszélők az idő meghatározása nélkül is tudják, hogy az esemény a múltban mikor történt

  You learnt enough to pass the exam.

  I travelled a lot in the USA.

  Eleget tanultál, hogy átmenj a vizsgán.
  (a vizsga már lezajlott a MÚLTBAN)
  Sokat utaztam az államokban.
  (amikor ott voltam – akivel beszélek tudja, hogy voltam ott a MÚLTBAN)

… avagy hogyan húzzák be a csőbe a nyelvizsgázókat a magyarról angolra fordításnál?

Nem figyelted még meg, hogy az angolról magyarra fordítandó szövegek első mondata – nem mindig, de nagyon sokszor – múlt idő magyarul, de sosincs benne időhatározó? Szegény kevésbé edzett vizsgázó pedig rögtön le is fordítja múltnak, és onnantól kezdve pedig nem csak ezt az első mondatot, de a következőket is el fogja rontani, mivel az első lesz az, amihez egyezteti a többi mondat idejét… Ismerd fel a csapdát, nézd meg jól, hogy van-e időhatározó a mondatban, vagy bármi, ami arra utal, hogy mikor következett be a cselekvés, vagy esemény!

2.


Olyan már bekövetkezett, és lezárult múltbeli cselekvések leírására is használják a Present Perfect Simple-t, amelyeknek a JELENBEN következményei vannak. A mondatok magyarul itt is múlt időben lesznek, mert itt sem az a lényeg, hogy mikor történt a dolog, hanem az, hogy megtörtént, és ennek a jelenben milyen következményei vannak. Onnan tudjuk felismerni (az esetek többségében), hogy a mondatot megfogalmazhatnánk Present Simple-ben is:

Balesetet szenvedett.

Lényegtelen, hogy az esemény (baleset) a múltban mikor következett be, mert a mondatból itt sem ezt akarjuk kihozni, hanem azt, hogy:

 • szegény MOST tolókocsiban ül, és el van törve a keze és a lába is
 • MOST nem tud velem eljönni táncolni / hegyet mászni / teniszezni / kutyát sétáltatni, stb.

PRESENT PERFECT SIMPLE ezt jelenti PRESENT SIMPLE ezt akarja mondani
I’ve broken my leg. Eltörtem a lábam. My leg is broken. El van törve (MOST) a lábam.
Have you read that magazine ? Olvastad azt a magazint? 1. Do you know what it is about?
2.Can I have it?
1. Tudod miről szól?
2. Elvehetem?
Sue has had a baby. Marynek gyereke született. Mary has a baby now. Marinak (MOST) van egy gyereke.
I’ve finally finished this book. égre befejeztem ezt a könyvet. I am ready NOW. Kész vagyok vele (MOST).
Have you done the shopping? Bevásároltál? 1. Is there anything to eat?!
2. Do I have to do the shopping?
1. Van valami kaja? Éhes vagyok (MOST)!
2. Nekem kell bevásárolnom?

A kislány is egy múltban bekövetkezett esemény, jelenben érzékelhető következményeit firtatja: látja, hogy most át van lőve szegény Vili feje, ami egy múltban lezajlott esemény (lövés) következménye…


Egy fontos apróság a Present Perfect Simple-lel kapcsolatban:
Ha a mondat arra vonatkozik, hogy valaki volt már (vagy nem volt még) valahol, akkor a ‘been’ után általában ‘to’ van és nem ‘in’:

I have never been to Japan.Soha nem voltam Japánban.
Have you been to Zanzibar yet?Voltál már Zanzibárban?

Összehasonlításképpen Past Simple-ben (illetve egyéb más igeidőkben):

I was in Japan last year.Tavaly voltam Japánban.
When were you in Zanzibar?Mikor voltál Zanzibárban?

3.


Present Perfect Simple a leggyakrabban használt igeidő a közelmúltban lezajlott eseményekről szóló híradásokban:

Amennyiben elhangzik az is, hogy az esemény mikor történt, természetesen Past Simple-t kell használnunk.

There has been an explosion near Budapest in a fireworks factory.Robbanás volt Budapest mellett egy petárdagyárban.
There was an explosion near Budapest in a fireworks factory yesterday.Tegnap robbanás volt Budapest mellett egy petárdagyárban.

Magának a hírnek a közlése után (ami Present Perfect Simple-ben van) a eset részleteinek közlése már Past Simple-ben szokott történni:

The Prime Minister has had talks with European leaders. During the four-hour meeting, they discussed the economic situation, and agreed on the need for closer trade links between the countries…
A miniszterelnök európai vezetőkkel tárgyalt. A négyórás találkozó alatt megvitatták a gazdasági helyzetet, és megegyeztek abban, hogy szorosabb kereskedelmi kapcsolatokra van szükség az országok között…

Kattints ide, és rendeld meg Szalai Nóra "5 perc Angol Nyelvtan: IgeidÅ�k" című könyvét!

A JÁTÉK FOLYTATÓDIK! AJÁNLJ, TOVÁBBÍTS, NYERJ!

Van egy remek ajánlatunk: ismertesd meg barátaiddal is az 5 perc Angol online magazint, s nyerhetsz! Küldd tovább 5 ismerősödnek az 5 perc Angol hírlevelet, a listára tedd fel az 5percangol@5percangol.hu címet is!

A hírlevelet továbbküldők között értékes ajándékokat sorsolunk ki: három nyertesünk Szalai Nóri "5 perc Angol nyelvtan: Igeidők" címűkönyvét kapja.

www.5percangol.hu

 

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!