2009.02.23. – A héten nyelvtan: Present Perfect Continous

Arra gondoltam, hogy a héten nyelvtanozzunk, mégpedig „nehezebb†igeidőket nézzünk át, ma például a Present Perfect Simple-t. Múlt hét óta ismét lehet kapni az Igeidők könyvet, úgyhogy ha érdekel, akkor most meg tudod tőlünk rendelni, és a futár viszi is.
 
 
5Perc Angol online magazin 5Perc Angol.hu Fórum LetElthetŐ anyagok
2009.ferbuárs 23. Hírlevélarchívum

Szia!

Ma tovább folytatjuk a tegnap megkezdett Present Perefect igeidő taglalását, és megnézzük, hogy milyen egyéb esetekben kell használnod ezt az igeidőt.
 

Jó tanulást!

üdv,
Nóri

MAI LECKE

PRESENT PERFECT SIMPLE TENSE – (DIREKT NEM ADOK NEKI MAGYAR NEVET!)


KIJELENTÉS

I HAVE VAGY I’VE WORKED
YOU HAVE VAGY YOU’VE WORKED
HE / SHE / IT HAS VAGY HE’S WORKED
WE HAVE VAGY WE’VE WORKED
YOU HAVE VAGY YOU’VE WORKED
THEY HAVE VAGY THEY’VE WORKED

TAGADÁS
 

I HAVE NOT VAGY I HAVEN’T WORKED
YOU HAVE NOT VAGY YOU HAVEN’T WORKED
HE / SHE / IT HAS NOT VAGY HE HASN’T WORKED
WE HAVE NOT VAGY WE HAVEN’T WORKED
YOU HAVE NOT VAGY YOU HAVEN’T WORKED
THEY HAVE NOT VAGY THEY HAVEN’T WORKED

 

KÉRDÉS

HAVE I WORKED
HAVE YOU WORKED
HAS HE / SHE / IT WORKED
HAVE WE WORKED
HAVE YOU WORKED
HAVE THEY WORKED

 

TAGADÓ KÉRDÉS
 

HAVEN’T I WORKED
HAVEN’T YOU WORKED
HASN’T HE / SHE / IT WORKED
HAVEN’T WE WORKED
HAVEN’T YOU WORKED
HAVEN’T THEY WORKED

A Present Perfect Simple az az igeidő, ami általában a legnagyobb gondot szokta okozni a magyar nyelvtanulóknak. Mi is ez valójában? Jelen vagy múlt? A Present Perfect megértésében az okozza, hogy ezt az angol nyelv jelennek (present) értelmezi, a magyar meg múltnak fordítja A válasz sem egyszerű: egy kicsit jelen, egy kicsit múlt. Ettől aztán gondolom, nem világosult meg minden a Present Perfect-tel kapcsolatban, úgyhogy menjünk sorba azokon az eseteken, amelyekben Present Perfect Simple-t kell használni.

Mielőtt belemélyednénk a Present Perfect Simple használatba, nézzük meg közelebbről, hogy miből is áll egy Present Perfect !

Egy Present Perfect (és minden más Perfect igeidő) áll egy ‘to have’ igéből, amit megfelelően ragozunk, illetve az ige Past Participle alakjából. Emlékszel, még hogy melyik is az?

A Past Participle az ige 3. alakja, például:
 

 • to work, worked, worked

   

 • to sleep, slept, slept
   
 • to drink, drank, drunk
   

Az ige második alakja a Simple Past alak, amiről tudjuk, hogy szabályos igék esetén -(e)d végződést kap az ige 1. alakja (pl: work->worked, help->helped, decide->decided). Az ige 3. alakja a Past Participle, itt is ugyanaz történik, mint a szabályos igéknél: -(e)d végződést kap az ige 1. alakja (pl: work->worked, help->helped, decide->decided), következésképpen a szabályos igéknek a 2. és 3. alakja egyforma.

A rendhagyó igéket már megismertük a Past Simple fejezetben található szép hosszú táblázatból, például:
 

 • to come, came, come

   

 • to eat, ate, eaten
   
 • to cut, cut, cut
   


Megfigyelhetted, hogy többféleképpen lehetett egy ige rendhagyó: volt hogy mind a három alak más formát öltött, volt, hogy a 2. és a 3. egyformán volt rendhagyó, sőt olyan is előfordult, hogy mind a három alak egyforma volt.
 

 

A Past Simple fejezetben említettem, hogy a rendhagyó igék táblázatának mind a három oszlopát tanuld meg egyszerre (bár akkor még csak a második oszlop, a Past Simple kellett nekünk), mert sokkal nehezebb megtanulni az 1. és a 2. alakot, majd amikor eljön a Present Perfect Simple megtanulásának ideje, akkor hozzá kell tanulni a 3. oszlopot a már megtanult két oszlophoz.

Tehát, ha jól sejtem mostanra már tudod minden rendhagyó igének mind a három alakját oda-vissza, még álmodból felkeltve is!

Összegezve, a Present Perfect áll egy ‘to have’-ből, amit Present Simple-ben ragozunk, illetve egy Past Participle-ből (ige . alakja).

A Present Perfect Simple-t általánosságban beszélve olyan esetekben kell használni, amikor a múltról, mint MOSTANÁIG, az adott jelen pillanatig, tartó időszakról beszélük. (Ezzel szemben a Past Simple-t olyan esetekben használtuk, amikor a múltról, mint konkrét, a jelenhez semmilyen szállal nem kapcsolódó időszakként értelmeztük.)

1.
 A legegyszerűbb megjegyezni úgy, ha azt mondom, hogy azokat a múlt időben lévő mondatokat fordítom Present Perfect Simple-ben, amelyek magyarul ugyan múlt időben vannak, de nincs benne a mondatban (ha egy önálló mondatról van szó), vagy a szövegben múlt időre utaló időhatározó. Ezekben a mondatokban általában azért nincs egyébként múlt időre utaló időhatározó, mert nem az a lényeg, hogy a cselekvés vagy esemény mikor ment végbe, történt meg, hanem magának a bekövetkezésének a ténye.
 

 

A kedves, középkorú úr itt arra kíváncsi, hogy a hölgy életében bekövetkezett-e az említett esemény, azaz látta-e az említett örökzöldet. Nem azt akarja megtudni, hogy tegnap, múlt héten, vagy bármikor egy adott múltbéli időpontban ez megtette-e a csinos szőke nő, hanem azt, hogy egyáltalán (valaha) látta-e (megszületése és a jelen pillanat – NOW – közötti időszakban).
 

Valószínűleg azért szeretné megtudni, hogy látta-e az említett színdarabot, mert:
 

 • meg akarja nézni vele
   
 • egy bizonyos részét a darabnak meg akarja vitatni vele

   

 • a romantikus kávézés eszébe juttatta a Rómeó és Júliát, és kíváncsi, hogy ő is látta-e
   
 • azt akarja, hogy tagadja meg az apját és dobja el a nevét 🙂
   

Ha a kérdés így hangzott volna, hogy:

Did you see Romeo and Juliet?Láttad a Romeó és Júliát?

akkor mind a ketten tudnák, hogy konkrétan melyik előadásról, filmfeldolgozásról, stb. van szó, és hogy az mikor volt műsoron. Mondjuk előző nap este volt a TV-ben a színházi közvetítés, amiről ők már korábban, például előző nap reggelén beszélgettek, hogy majd megnézik és megbeszélik, hogy milyen volt. A lényeg tehát az, hogy ha Past Simple-t használunk, akkor – ahogy azt ott tanultuk – vagy van benne egy konkrét múltra utaló időhatározó szó (yesterday, … ago, last …, stb), vagy a beszélők tudják, hogy az adott esemény mikor történt (itt azt, hogy mikor volt a TV-ben).

Azt megfigyelted ugye, hogy a két angol mondat – Present Perfect Simple, Past Simple – magyarul ugyanúgy hangzott? Tehát láthatod, hogy egy múltra utaló időhatározó nélküli, magyarul múlt időben lévő mondatot angolul mondhatsz Present Perfect Simple-ben és Past Simple-ben is, attól függően, hogy mit akarsz belőle kihozni:
 

 • Present Perfect Simple: jelenhez való valamilyen kapcsolatot, mondanivalót, következményt
   
   

  You’ve learnt enough to pass the exam.

  I’ve travelled a lot in the USA.

   

  Eleget tanultál, hogy átmenj a vizsgán.
  (Még nem volt meg a vizsga, de MOST tudsz eleget, hogy átmenj rajta !)
  Sokat utaztam az államokban (ismerem az országot)

   

 • Past Simple: semmi mondanivalója nincs a jelenre vonatkozólag, a beszélők az idő meghatározása nélkül is tudják, hogy az esemény a múltban mikor történt
   

   

  You learnt enough to pass the exam.

  I travelled a lot in the USA.

   

  Eleget tanultál, hogy átmenj a vizsgán.
  (a vizsga már lezajlott a MÚLTBAN)
  Sokat utaztam az államokban.
  (amikor ott voltam – akivel beszélek tudja, hogy voltam ott a MÚLTBAN)

… avagy hogyan húzzák be a csőbe a nyelvizsgázókat a magyarról angolra fordításnál?

 

Nem figyelted még meg, hogy az angolról magyarra fordítandó szövegek első mondata – nem mindig, de nagyon sokszor – múlt idő magyarul, de sosincs benne időhatározó? Szegény kevésbé edzett vizsgázó pedig rögtön le is fordítja múltnak, és onnantól kezdve pedig nem csak ezt az első mondatot, de a következőket is el fogja rontani, mivel az első lesz az, amihez egyezteti a többi mondat idejét… Ismerd fel a csapdát, nézd meg jól, hogy van-e időhatározó a mondatban, vagy bármi, ami arra utal, hogy mikor következett be a cselekvés, vagy esemény!

 

2.Olyan már bekövetkezett, és lezárult múltbeli cselekvések leírására is használják a Present Perfect Simple-t, amelyeknek a JELENBEN következményei vannak. A mondatok magyarul itt is múlt időben lesznek, mert itt sem az a lényeg, hogy mikor történt a dolog, hanem az, hogy megtörtént, és ennek a jelenben milyen következményei vannak. Onnan tudjuk felismerni (az esetek többségében), hogy a mondatot megfogalmazhatnánk Present Simple-ben is:

 

Balesetet szenvedett.

Lényegtelen, hogy az esemény (baleset) a múltban mikor következett be, mert a mondatból itt sem ezt akarjuk kihozni, hanem azt, hogy:
 

 • szegény MOST tolókocsiban ül, és el van törve a keze és a lába is

   

 • MOST nem tud velem eljönni táncolni / hegyet mászni / teniszezni / kutyát sétáltatni, stb.
   
PRESENT PERFECT SIMPLE ezt jelenti PRESENT SIMPLE ezt akarja mondani
I’ve broken my leg. Eltörtem a lábam. My leg is broken. El van törve (MOST) a lábam.
Have you read that magazine ? Olvastad azt a magazint? 1. Do you know what it is about?
2.Can I have it?
1. Tudod miről szól?
2. Elvehetem?
Sue has had a baby. Marynek gyereke született. Mary has a baby now. Marinak (MOST) van egy gyereke.
I’ve finally finished this book. égre befejeztem ezt a könyvet. I am ready NOW. Kész vagyok vele (MOST).
Have you done the shopping? Bevásároltál? 1. Is there anything to eat?!
2. Do I have to do the shopping?
1. Van valami kaja? Éhes vagyok (MOST)!
2. Nekem kell bevásárolnom?


 

A kislány is egy múltban bekövetkezett esemény, jelenben érzékelhető következményeit firtatja: látja, hogy most át van lőve szegény Vili feje, ami egy múltban lezajlott esemény (lövés) következménye…


Egy fontos apróság a Present Perfect Simple-lel kapcsolatban:
Ha a mondat arra vonatkozik, hogy valaki volt már (vagy nem volt még) valahol, akkor a ‘been’ után általában ‘to’ van és nem ‘in’:

I have never been to Japan.Soha nem voltam Japánban.
Have you been to Zanzibar yet? Voltál már Zanzibárban?

Összehasonlításképpen Past Simple-ben (illetve egyéb más igeidőkben):

I was in Japan last year.Tavaly voltam Japánban.
When were you in Zanzibar?Mikor voltál Zanzibárban?

3.

  

Present Perfect Simple a leggyakrabban használt igeidő a közelmúltban lezajlott eseményekről szóló híradásokban:


 

Amennyiben elhangzik az is, hogy az esemény mikor történt, természetesen Past Simple-t kell használnunk.

There has been an explosion near Budapest in a fireworks factory.Robbanás volt Budapest mellett egy petárdagyárban.
There was an explosion near Budapest in a fireworks factory yesterday. Tegnap robbanás volt Budapest mellett egy petárdagyárban.

Magának a hírnek a közlése után (ami Present Perfect Simple-ben van) a eset részleteinek közlése már Past Simple-ben szokott történni:

The Prime Minister has had talks with European leaders. During the four-hour meeting, they discussed the economic situation, and agreed on the need for closer trade links between the countries…
A miniszterelnök európai vezetőkkel tárgyalt. A négyórás találkozó alatt megvitatták a gazdasági helyzetet, és megegyeztek abban, hogy szorosabb kereskedelmi kapcsolatokra van szükség az országok között…

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!