KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁKON LEGGYAKRABBAN ELŐFORDULÓ KIFEJEZÉSEK 2.

középfok

Ebben a leckében megint egy adag kifejezést kapsz tőlem, amely segíthet abban, hogy sikeresen átmenj a középfokú nyelvvizsgán. 

to be accused of something

Jelentése valaki vádolva van valamivel. Általában arra kíváncsiak, hogy tudod-e, hogy a vonzat ’of’

He was accused of murder. – Gyilkossággal vádolták.

to hear/listen/look/watch somebody do/doing sth

Jelentése ennek a szerkezetnek az, hogy hallani/hallgatni/látni/nézni valakit, hogy csinál valamit (amint csinál valamit). A különbség a kettő között lényegtelen, a tesztekben a felkínált négy válasz között úgyis csak az egyik lesz ottJ Tehát a lényeg az, hogy vagy ige első alakját, vagy –ING-es formát kell használni, mást nem lehet.

I saw you crossing the street. – Láttalak átmenni az utcán.

I saw you cross the street. – Láttalak átmenni az utcán.

to blame somebody for something

Valakit vádolni, okolni valamiért.

Marie still blames herself for Tim’s accident. – Marie még mindig magát vádolja Tim balesete miatt.

experience

A szó jelentése kétféle is lehet, függően attól, hogy éppen a megszámlálható vagy nem megszámlálható formájáról van-e szó. A nem megszámlálható alakja (experience) azt jelenti, hogy tapasztalat, a megszámlálható (tehát amit lehet többes számba is tenni) formája pedig azt jelenti, hogy élmény.

to join somebody/something

Csatlakozni valakihez/valamihez. A lényeg az, hogy a ’join’ igének nincs vonzata! Beugratásként gyakran szerepel a ’to’! Ne dőlj be ennek!

Join us! – Csatlakozz hozzánk!

to offer to do something

Felajánlani, hogy csinálunk valamit. Lényeg az, hogy az ’offer’ után infinitive, azaz ’to+ige 1. alakja’ jön.

He offered me to help with the dinner.- Felajánlotta, hogy segít a vacsorával.

to turn something down

Visszautasítani valamit (ajánlatot például)

My idea was turned down by my boss. – Az ötletemet elutasította a főnököm.

to feel good

Jól érzi magát. Szinonim kifejezés a ’to have a good time’. A kettőt egymással sehogy nem lehet kombinálni. Vagy-vagy.

Do you feel good? – Jól érzed magad?

Do you have a good time? – Jól érzed magad?

in case of something

Valami esetén. Pl. in case of fire = túz esetén

by heart

Jelentése: kívülről, fejből. Pl megtanulni egy verset

Actors have to learn their lines by heart. – A színészeknek kívülről kell magtanulniuk a szövegüket.

there is no point in doing something

Nincs értelme csinálni valamit. Fontos, hogy az ’in’ után az ige –ING-es alakját kell használni (gerund).

There is no point in buying a new car now. – Nincs értelme most új kocsit venni.

by a hair’s breadth

Egy hajszálnyival (nagyon kicsivel, kis híján)

to be likely to do sth

Hajlamosnak lenni valamit csinálni/valószínű, hogy csinálni fog valamit. Jegyezd meg, mert szinte minden tesztben benne van 🙂

We are likely to arrive late. – Hajlamosak vagyunk a késésre.

to pull the wool over somebody’s eyes

Megtéveszteni valakit

to order somebody to do something

Jelentése: valakinek megparancsolni, hogy csináljon valamit, utasítani valamire. Ugyanolyan, mint a ’to want somebody to do something’ (akarni, hogy valaki csináljon meg valamit), vagy a ’to need somebody to do something’, stb.

The teacher orderd the students to close their books. – A tanár arra utasította a diákokat, hogy csukják be a könyveiket.

What else? Who else? Where else?

Mi mást(t)? Ki mást(t)? Hol máshol? …és a többi, mindegyiket kérdőszó+else szerkezettel képezzük.

to prefer something to something

Valami jobban szeretni valaminél. Fontos, hogy ebben az esetben az összehasonlítást nem a ’than’ szóval végezzük, hanem a ’to’-val!

I prefer coffee to tea. – Jobban szeretem a kávét a teánál.

on my own, on your own, on her/his own, etc.

Egyedül, önállóan. Képzése on+birtokos névmás+own.

Jelentése hasonló az ’alone’-hoz.

I live on my own. – Egyedül élek.

out of the question

Szó sem lehet róla

to be short of something

Valakinek kevés van valamiből, hiányt szenvedni valamiben

We are quite short of money at the moment. – Jelen pillanatban nincs túl sok pénzünk.

to keep doing something

Valamit nem hagyni abba, tovább folytatva csinálni valamit. Fontos, hogy a ’keep’ után az ige –iING-es alakját kell használni!

Keep smiling! – Ne hagyd abba a mosolygást!

What’s going on?

Jelentés: Mi folyik itt? Csak azért említem meg, mert néha kérdezik, mint kifejezést.

On the way to …

Úton … felé

on the way to school – úton az iskolába

there is a bridge over the river

Van egy híd a folyón. Fontos, hogy a bridge után ’OVER’ helyhatározót kell használni!

photo of …

Fotó valakiről/valamiről. Fontos, hogy amiről a fotó készült, az előtt ’of’-ot kell használni. Ezzel szemben: story about!

to grow up

Jelentése: felnőni. Nem összekeverendő a ’to be brought up’ kifejezéssel, ami annyit tesz, hogy felnevelve lenni (valaki által)

I grew up in Budapest. – Budapesten nőttem fel.

I was brought up by my grandmother. – A nagymamám nevelt fel.

to take off

Azt is jelenti, hogy felszáll a repülő.

I felt excited when the plane took off. – Izgatott voltam, amikor felszállt a repülő.

to run over somebody

Elütni, elgázolni valakit autóval

Poor cat was run over by a careless driver. – Szegény macskát elütötte egy figyelmetlen sofőr.

to be worth doing something

Érdemes valamit csinálni. Lényeg az, hogy a ’worth’ után az ige –ING-es alakját kell használni!

It is worth learning foreign languages. – Érdemes idegen nyelveket tanulni.

neither of …

Egyik sem. Lényeges, hogy két személyre vonatkozhat csak, tehát a ’both of’-nak a negatív változata.

Neither of the two boys speaks English. – Egyik fiú sem (a kettő közül) beszél angolul. UTÁNA egyes szám!!!!

can’t help doing something

Nem tudja megállni, hogy valamit ne csináljon. Lényeg az, hogy a ’help’ után az ige –ING alakját kell használni.

I can’t help falling in love with you. ELVIS

because of something

Valami miatt. A sima ’because’ jelentése az, hogy ’mert/mivel’, és utána mellékmondatot kell használni. Ezzel szemben a ’because of’ után főnév jön, és azt jelenti, hogy ’… miatt’.

We didn’t go out because of the weather. – Nem mentünk el az időjárás miatt.

to take a look at something/somebody

Vetni egy pillantást valamire/valakire

bag of bones

Csontkollekció (sovány emberre)

bad habit

Rossz szokás (pl. körömrágás, dohányzás, stb)

to rise

Felemelkedik, felmegy. Nem összekeverendő a ’raise’ igével!

to study hard

Keményen tanulni (nem learn!)

to mean something

Valami jelent valamit. Nincs semmi vonzat.

Nézd meg ezt is:  Sikeres termékek, amelyeket eredetileg teljesen másra szántak

Kapcsolódó anyagok

Kezdőlap
Leckekereső
Napi leckék
Videokurzusok
Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!