CAN, CAN’T módbeli segédigék használata

újrakezdő

Olvasd el, hogy mikor és hogyan kell használni a CAN módbeli segédigét!

CAN, COULD MÓDBELI SGÉDIGÉK HASZNÁLATA

A módbeli segédigék (modals) és a „sima” segédigék (auxiliary verbs) között lényeges különbség van! Kérdések feltevéséhez és tagadáshoz használjuk a segédigéket (pl. do, did, have, stb.), a módbeli segédigéket pedig akkor szoktuk alkalmazni, amikor egy igének szeretnénk a jelentését módosítani.

A can az első módbeli segédige, amit érdemes angolul megtanulnod. A can segédigének sok jelentése van, azonban mielőtt rátérnénk ezekre külön-külön, nézzük az általános tudnivalókat:

– önmagában jelen időre vonatkozik

– nem kell ragozni semmilyen számban és személyben, tehát minden létező alany után a segédige ’can’ lesz

– kérdés feltevésekor és tagadáskor nem kell más segédigét (pl. do) használni: Can you drive? Can she play the guitar? I can’t dance.

– a can után rögtön az igét (pl. go) tesszük, és nem főnévi igenevet(pl. to go) használunk (Ezt azért emelem ki, mert nagyon sok magyar anyanyelvűnek gondot okoz ez, amikor szó szerint próbálja a mondatokat lefordítani: Tudok úszni – I can swim. Láthatod, hogy a magyar a tudni ige után főnévi igenevet tesz (úszni), míg az angol a can után csak az igét to nélkül

– jövő időben a can helyett a to be able toszerkezetet kell használni

– múlt időbena can -ből could lesz (bár nem mindig, erről majd később

– a can –nek két formája is van tagadásban: cannot (ez egy kicsit formálisabb) és a can’t

A can -nek 5 fő jelentése van, ezeket fogjuk most egyenként megnézni:

1. képesség (ability)

2. lehetőség, kilátás (possibility)

3. lehetőség, alkalom (opportunity)

4. engedély (permission)

5. kérés, kívánság (request)

1. Jelen idejű képességek kifejezése:

This is Julie. She is the best student in her school. She is a real nerd. She is only six but she can read, write and count. She takes part in a lot of after-school activities so she can swim, play tennis, too. She can also play the piano.

Jelen idő kijelentés: She can swim. – Tud úszni. 
Jelen idő tagadás: She can’t swim./She cannot swim. – Nem tud úszni.
Jelen idő kérdés: Can she swim? – Tud úszni?

További példák erre:

Can you swim? – Tudsz úszni?
Can your grandma drive? – Tud a nagymamád vezetni?

Múlt idő kijelentés: She could swim. – Tudott úszni.
Múlt idő tagadás: She couldn’t swim. – Nem tudott úszni.
Múlt idő kérdés: Could she swim? – Tudott úszni?
Jövő idő kijelentés: She will be able to swim. – Fog tudni úszni.
Jövő tagadás: She won’t be able to swim. – Nem fog tudni úszni. 
Jövő idő kérdés: Will she be able to swim? – Fog tudni úszni?

Általános képességek kifejezésekora can múlt ideje a could.

2. Lehetőség és kilátás kifejezése:

Jelen idő kijelentés: You can pass the exam. – Át tudsz menni a vizsgán. 
Jelen idő tagadás: You can’t pass the exam./ You cannot pass the exam. – Nem tudsz átmenni a vizsgán. 
Jelen idő kérdés: Can you pass the exam? – Át tudsz menni a vizsgán?
Múlt idő kijelentés: You were able to pass the exam. – Át tudtál menni a vizsgán. 
Múlt idő tagadás: You weren’t able to pass the exam. – Nem tudtál átmenni a vizsgán. 
Múlt idő kérdés: Were you able to pass the exam? – Át tudtál menni a vizsgán?
Jövő idő kijelentés: You will be able to pass the exam. – Át fogsz tudni menni a vizsgán. 
Jövő tagadás: You won’t be able to pass the exam. – Nem fogsz tudni átmenni a vizsgán.
Jövő idő kérdés: Will you be able to pass the exam? – Át fogsz tudni menni a vizsgán?

További példák:

We can sleep at my brother’s.– Alhatunk a testvéremnél.
You can’t use your driving licence in the States. – Nem tudod a jogsidat használni az Államokban.
Who is that by the door? It can only be the postman.– Ki az az ajtónál? Csakis a postás lehet.
It can’t be true.– Nem lehet igaz!

Lehetőség és kilátás kifejezésekor kijelentő módban és kérdésfeltevéskor, ha a mondat múlt időben van, akkor a to be able to szerkezetet kell használnod a could helyett. Tagadáskor lehet a to be able to szerkezetet és a couldn’t kifejezést (could not) is használni.

3. Lehetőség és alkalom kifejezése:

Jelen idő kijelentés: I can help you now. – Tudok most segíteni neked. 
Jelen idő tagadás: I can’t help you now./ I cannot help you now. – Nem tudok most segíteni neked. 
Jelen idő kérdés: Can you help me? – Tudsz nekem segíteni?
Múlt idő kijelentés: I was able to help you. – Tudtam neked segíteni. 
Múlt idő tagadás: I wasn’t able to help you. – Nem tudtam neked segíteni. 
Múlt idő kérdés: Were you able to help me? – Tudtál nekem segíteni?
Jövő idő kijelentés: I’ll be able to help you. – Fogok tudni segíteni neked.
Jövő tagadás: I won’t be able to help you. – Nem fogok tudni segíteni neked.
Jövő idő kérdés: Will you be able to help me? – Fogsz tudni segíteni nekem?

Egy-két további példa erre:

She can lend us some money. – Kölcsön tud adni nekünk egy kis pénzt.
Can Herbie come with us? – Velünk tud jönni Herbie?

Lehetőség és alkalom kifejezésekor kijelentő módban és kérdésfeltevéskor, ha a mondat múlt időben van, akkor a to be able to szerkezetet kell használnod a could helyett. Tagadáskor lehet a to be able to szerkezetet és a couldn’t kifejezést (could not) is használni.

4-5. Engedély, kérés és kívánság kifejezése:

Jelen idő kijelentés: Carola is here, I can borrow her car. – Itt van Carola, kölcsönkérhetem a kocsiját.
Jelen idő tagadás: Carola isn’t here, I can’t borrow her car./Carola isn’t here, I cannot borrow her car. – Nincs itt Carola, nem tudom kölcsönkérni a kocsiját. 
Jelen idő kérdés: Carola is here. Can I borrow her car? – Itt van Carola, kölcsönkérhetem a kocsiját?
Múlt idő kijelentés: Carola was here. I was able to borrow her car. – Carola itt volt, kölcsön tudtam kérni a kocsiját. 
Múlt idő tagadás: Carola wasn’t here, I wasn’t able to borrow her car. – Carola nem volt itt, nem tudtam kölcsönkérni a kocsiját. 
Múlt idő kérdés: Carola wasn’t here, were you able to borrow her car? – Carola nem volt itt, kölcsön tudtad kérni a kocsiját?
Jövő idő kijelentés: Carola will be here, you’ll be able to borrow her car. – Carola itt lesz, kölcsön fogod tudni kérni a kocsiját. 
Jövő tagadás: Carola won’t be here, you won’t be able to borrow her car. – Carola nem lesz itt, nem fogod tudni kölcsönkérni a kocsiját. 
Jövő idő kérdés: Carola will be here. Will I be able to borrow her car? – Carola itt lesz. Kölcsön fogom tudni kérni a kocsiját?

Még példák:

Can I ask you something? – Kérdezhetek valamit?
Can I use the toilet?– Használhatom a WC-t?
Sheila’s here soon, so you can ask her what you want.– Mindjárt itt van Sheila, és megkérdezheted tőle, amit akarsz.

Engedély, kérés és kívánság kifejezésekor kijelentő módban és kérdésfeltevéskor, ha a mondat múlt időben van, akkor a to be able to szerkezetet kell használnod a could helyett. Tagadáskor lehet a to be able to szerkezetet és a couldn’t kifejezést (could not) is használni.

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!