5 Perc Angol: The Elizabeth Line – videó, szókincs, a szenvedő szerkezet használata

érettségi
A következő videóban egy rövid összefoglalót láthattok az Elizabeth metróvonal átadóünnepségéről, amin őfelsége, II. Erzsébet királynő is megjelent. A hírhez készítettünk nektek két rövid nyelvtani feladatot is, amivel a szenvedő szerkezet használatát gyakorolhatjátok. A feladat után pedig egy rövid összefoglalót találtok a szenvedő szerkezet használatáról.

Az első feladatban három szenvedő szerkezetben lévő mondatot olvashattok, melyek a videóban cselekvő szerkezetben hangoztak el. Írjátok át őket cselekvő szerkezetű mondattá és a videó újbóli meghallgatásával ellenőrizhetitek a megoldásaitokat, de a nyelvtani magyarázat után is megtaláljátok a megoldásokat.

1.She was not known to be coming.

2.Prince Edward was being expected to oversee proceedings.

3.The Elizabeth Line could be opened by only one person.

A második feladatban három olyan mondatot olvashattak, melyek szenvedő szerkezetben hangoztak el a videóban. A feladatotok az, hogy tegyétek szenvedő szerkezetbe a zárójelben lévő igéket. A videó meghallgatásával ellenőrizhetitek megoldásaitokat, de a nyelvtani magyarázat után is megtaláljátok a megoldásokat.

  1. At the last minute the plaque ____. (to change)
  2. The new cross London line ____ to be opened in 2018. (to mean)
  3. The queen ____ her own Oyster card. (to give)
  4. The queen ____ how to top it up with a little help from TFL worker Kofi. (to show)

sources (video and picture): Queen makes surprise appearance at Paddington station to formally open Elizabeth Line,ITV News, Youtube

Szenvedő szerkezet:

Mikor kell használni a passzív, azaz a szenvedő szerkezetet az angolban?

1. Nem tudjuk, hogy ki végzi a cselekvést

Ha a cselekvést akarjuk kihangsúlyozni, mert nem ismerjük, hogy ki végzi azt, akkor szenvedő szerkezetet kell használni.

Hundreds of bikes are stolen every year in our district. – Évente több száz biciklit lopnak el a kerületünkben.

Nem tudjuk, ki lopja a bicikliket, csak azt tudjuk, hogy a bringák eltűnnek, tehát magán a cselekvésen van a hangsúly. Cselekvő szerkezetben így hangzana a mondat:

‘Somebody stole my bike yesterday.’ vagy ‘They stole my bike yesterday.’

Ilyen mondatokat, ahol ‘somebody’ lenne az alany nem mondunk általában angolul. Többes szám harmadik személybe (they) pedig azért nem tehetjük, mert nem tudjuk, hogy a ‘they’ kire vonatkozik, így lesz az egész passzív: a tárgy (bike), lesz az alany, az igeidő adott (tegnap történt, tehát Past Simple), ebbe kerül a ‘be’ (was), és a főige (steal) pedig harmadik alakba kerül (stolen).

2.Egyértelmű a cselekvést végző

Akkor is passzív szerkezetet kell használni, ha egyértelmű a cselekvést végző személye.

Cars are repaired in this garage. – Az autókat ebben a műhelyben javítják.

Teljesen egyértelmű, hogy a cselekvést végzők az autószerelők (mechanics), tehát fölösleges ezt külön megemlíteni, a hangsúly megint csak a cselekvésen van.  Cselekvő szerkezetben egyébként így hangzana a mondat (ha belemondanánk, hogy ki tette):

Mechanics repair the cars in this garage.  – Az autószerelők ebben a műhelyben javítják az autókat.

Mivel fölösleges kiemelni, hogy autószerelők végzik a cselekvést, passzív szerkezetbe kerül a mondat.  Rossz visszafordításban megint csak többes szám harmadik személyt használnánk:

They repair cars in this garage. – (Ők) ebben a műhelyben javítják az autókat.

Ez megint nem jó, mert nem tudjuk, hogy a ‘they’ kire vonatkozik. Marad tehát a passzív szerkezet, a tárgy (cars) lesz az alany. Az igeidő adott (általános jelen, tehát Present Simple), ebbe kerül a ‘be’ (are), és a főige (repair) lesz harmadik alakban (repaired).

3.Cselekvő kihangsúlyozása

Furcsa módon akkor is passzív szerkezetet kell használni, ha a normál cselekvő szerkezetnél (ki csinál mit) jobban ki szeretnénk hangsúlyozni a cselekvőt. Ezt tesszük azért, mert nem megszokott, hogy az adott személye csinálta a dolgot, vagy, mert fontosabb, mint maga a cselekvés ténye.

The car is being repaired by my father. – A kocsit az apám javítja éppen.

Sima cselekvő szerkezettel (My father is repairing the car.) csak egy sima megállapítást tennénk, például, ha fel szeretnék sorolni, hogy ki mit csinál éppen az adott pillanatban. Itt azonban azt akarjuk kihangsúlyozni, hogy ő, és nem más javítja a kocsit (és egyébként ez nem megszokott cselekvés tőle).

Most, hogy ezeket tudjuk, nézzük meg, hogyan kell átalakítani cselekvő (aktív) szerkezetben lévő mondatokat passzívvá, azaz szenvedővé, és fordítva!

Jegyezzük meg az aranyszabályokat:

  1. az igeidő mindig ugyanaz marad
  2. passzív szerkezetben mindig van egy ‘be’, ami ugyanabban az igeidőben van, mint a cselekvő mondat főigéje
  3. az aktív mondat főigéje a passzív mondatban 3. alakban szerepel, a megfelelően ragozott ‘be’ után
  4. passzív szerkezetben a cselekvést végrehajtót egy ‘by’ prepozíció vezeti be

 keys/megoldások:

Első feladat megoldásai:

1.No one knew she was coming.

2.Prince Edward was being expected to oversee proceedings.

3.There was really only one person who could open the Elizabeth Line.

Második feladat megoldásai:

1.was changed; 2. was meant;3. was given; 4. was shown

(The queen was given her own oyster card and (the queen was) shown how to top it up with a little help from TFL worker Kofi)

Vocabulary

to expect sb to do sg várni valakitől, hogy valamit megtegyen
to oversee felügyelni/irányítani
proceedings folyamatban lévő ügyek
plaque emléktábla
to mean to do szándékozni/tervezni valamit megtenni
Oyster card Oyster kártya, a londoni tömegközlekedési eszközökön használható elektronikus kártya, a rátöltött pénzösszeg terhére lehet utazni, amiből a rendszer automatikusan levon minden egyes utazásnál, az utazás értékét.
to top it up feltölteni
TFL (Transport For London) londoni tömegközlekedési vállalat

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!