1st or real conditional – Valós jelenbeli feltételes mód

alapfok

Az alábbi összefoglalóból a feltételes módnak azt a jelen idejét ismerheted meg, amely valós szituációkra vonatkozik. 

A feltételes mondatoknak három fajtája van, ezeket leggyakrabban “1st, 2nd és 3rd Conditional”-két szokták emlegetni. Úgy gondolom, az lenne a legjobb, ha mindegyiket egyszerre néznénk át, mert nagyon logikusan átlátható, hogyan “alakul át” az egyik “conditional” egy másikká.

Egyes nyelvtankönyvekben találhatsz egy negyedik “conditional”-t is, az úgynevezett “zero conditional”-t. A “zero conditional” tulajdonképpen a “1st conditional” egyik fajtája.

Például:

In this country if/when it rains, people stay indoors. – Ebben az országban ha/amikor esik, az emberek a fedett helyen maradnak.
If you heat water, it boils. – Ha melegíted, a víz felforr.

A példamondatokban is láthatod, hogy ebben a típusban mind az “if”-es tagmondatban, mind a főmondatban Present Tense van (jelen idő), és általában általános igazságot fejez ki, tehát nem egy adott esetre vonatkozik. Szóval ez a “Zero Conditional”. Vess még egy pillantást az első példamondatra: látod, hogy ez is általános esetre vonatkozik. Ha adott szituáció lenne, akkor mondjuk így nézne ki:

If it rains, we will stay indoors. – Ha esik, bent maradunk majd.

Tehát az “if”-es tagmondat Present lenne, a főmondat pedig Future Simple. Ez lesz majd a klasszikusan “1st Conditional” használata. Mi itt nem fogjuk külön taglalni a “Zero Conditional”-t.

Mielőtt belemerülnénk, annyit jegyezz meg rögtön az elején, hogy a tagmondatok sorrendje lényegtelen bármelyik típusról is legyen szó, tehát tök mindegy (bocs’ teljesen mindegy), hogy az “if”-es mondattal kezdesz, vagy a másikkal. Nézd:

If I won the lottery, I would buy a new car. = I would buy a new car if I won the lottery.

A lényeg az, hogy csak a tagmondatok sorrendje mindegy, egyéb módon nem lehet variálni, kombinálni a szavakat a mondaton belül.

A helyesírást illetőleg pedig csak annyi a lényeg, hogy csak akkor kell vessző a két tagmondat közé, ha az “if”-es az első (lásd fenn a két mondatot)!

Itt egy kis előzetes összefoglaló táblázat a 3 “conditional”-ra:

 
if-es tagmondat
főmondat
használat
1st conditional
IF+bármilyen jelen idő
(Present Simple, Present Continuous, Present Perfect)

– jövő idő
– felszólító mód
– can/may/must/shoud
+ ige első alakja
– Present Simple (általános igazságok esetében Zero Conditional)

“real”, azaz valós jelen kifejezése:
Valószínűsíthető, hogy a jelenben vagy a jövőben bekövetkezik.
2nd conditional
IF+Past Simple vagy Past Continuous
would/should/could/might
+ ige első alakja
“unreal” vagy “imaginary”, azaz nem valós, hanem elképzelt, kívánt jelen kifejezése:
Valószínűtlen, hogy bekövetkezik a jelenben vagy a jövőben. Használják még elképzelt események, kívánságok kifejezésére is, és tanácsadáskor is. 
3rd conditional
IF+ Past Perfect vagy Past Perfect Continuous
would/should/could/might
+ HAVE + ige 3. alakja 
“unreal” vagy “imaginary”, azaz nem valós, hanem elképzelt esemény kifejezése a múltban
Használják még sajnálkozás és kritika kifejezésére is. 

… és akkor most nézzük meg közelebbről a 1st conditional-t! 

1st Conditional – real present

A “1st Conditional” is jelen időt fejez ki, éppúgy, mint a “2nd Conditional”. A különbség a kettő között az lesz, hogy – a fenti táblázatban is láthattad – hogy a “1st” real, azaz valóságos, a “2nd” pedig unreal/imaginary, tehát nem valós/elképzelt jelenre vonatkozik.

If I win the lottery I will buy you a big house. – Ha megnyerem a lottó főnyereményt, venni fogok neked egy nagy házat.

Nézzünk inkább meg, hogy a fent említett legklasszikusabb példa (if+present simple+will/won’t – 1. pont az alábbi táblázatban) mellett milyen egyéb szerkezeteket használhatunk még a 1st Conditional-ban:

if-es tagmondat
főmondat
példamondat
jelentése
Present Simple
Present Simple
If you heat water it boils. 
Ha melegíted a vizet, felforr.
Present Simple
Future Simple
If you leave now, you won’t be late.
Ha most elindulsz, nem fogsz elkéseni. 
Present Simple
Imperative
(felszólító mód)
If you are hungry, go and eat something!
Ha éhes vagy, menj és egyél valamit! 
Present Simple
can
If we finish work early, we can go to the park.
Ha korán befejezzük, akkor elmehetünk a parkba. 
Present Simple
might
If you climb up there, you might fall down.
Ha felmászol oda, leeshetsz.
Present Simple
must
If she fails the exam, she must learn in summer.
Ha megbukik a vizsgán, nyáron kell tanulnia. 
Present Simple
should
If she comes earlier, you should entertain her.
Ha korábban érkezik, neked kellene szórakoztatnod.
Present Perfec
can
If you have finished your work, we can go to the cinema.
Ha befejezted a munkád, elmehetünk moziba.

 

Nézzük meg, hogy melyiket mikor használhatjuk:

1.

Ezt a szerkezetet (“if” után Present Simple” a másik tagmondatban pedig will/won’t) akkor kell használni, amikor az adott szituáció abszolút reális, nincs benne semmit elképzelt, ha a feltételként megadott cselekvés (‘”if” után) teljesül (végbemegy, megtörténik, stb.), akkor a másik tagmondatban lévő cselekvés be fog következni/nem fog bekövetkezni.

Példa:

If you pass the exam, I’ll take you to London. – Ha átmész a vizsgán, el foglak vinni Londonba.
If you watch TV instead of learning, you won’t pass the exam. – Ha TV-t nézel tanulás helyett, nem fogsz átmenni a vizsgán.

2.

Ebben az esetben mindkét tagmondatban Present Simple van, és ezt szokták “Zero Conditional”-nak hívni. A különbség az előző szerkezet és ez között az, hogy míg az egyes számú egy adott, konkrét szituációra vonatkozik (ezért van benne jövő idő), addig ez általánosságot fejez ki, és minden esetben igaz. 

If/When I eat too much, I get fat. – Ha sokat eszem, elhízok. 

Amint azt a példából is láthatjuk, itt nem egy egyszeri esetről van szó (megeszem EZT a fánkot, aztán jó nagy fenekem lesz rögtön utána … szóval nem csak arról az egy fánkról van szó), hanem ÁLTALÁNOSSÁGRÓL.

A példában szintén kiemeltem, hogy ebben az esetben az “if” helyett lehet “when”-t is használni, de csak EBBEN az esetben.

Nézzünk még példát:

If/When you switch that button, the door opens automatically. – Ha megnyomod azt a gombot, az ajtó automatikusan kinyílik.

3.

A harmadik fajta pedig az, amikor felszólító módot kombinálunk a Present Simple-lel.

Példa:

If you feel tired, go to bed early. – Ha fáradt vagy, feküdj le korán.       

Ez az eset is nagyon könnyű, azt fejezi ki, hogy az adott esetben (Ha …) mit kell csinálni.

Másik példa:

If it rains, take your umbrella, too. – Ha esik, vidd az ernyőd is.

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!