3rd or immaginary past conditional – múlt beli feltételes mód

alapfok

Az alábbi összefoglalóból a feltételes mód múlt idejét ismerheted meg. 

If I had won the lottery I would have bought you a big house. Ha megnyertem volna a lottó főnyereményt, vettem volna neled egy nagy házat. 
 
Az összes eddigi variációval ellentétben ez múlt idő lesz (ahogy azt a példából is láthatod). A szerkezetet is könnyű megjegyezni. Mi is történt eddig? Volt egy "if"-es és egy másik tagmondat. Mivel a "2nd Conditional" az igazi jelen idejű feltételes mód annyiban, hogy ez egy nem túl reális, "immaginary", azaz elképzelt szituáción alapuló feltevés (még magyarul is), ehhez fogjuk most viszonyítania múltat természetesen, mivel egy múltbeli elképzelés csakis "immaginary" lehet, mert magától értetődően logikus, hogy ez már nem fog bekövetkezni): 

2nd conditional – jelen idejű feltételes mód
If I won the lottery, I would buy a new car.Ha megnyerném a lottót, vennék egy új kocsit. 

3rd conditional – múlt idejű feltételes mód
If I had won the lottery, I would have bought a new car. Ha megnyertem volna a lottót, vettem volna egy új kocsit. 

(Magyarul a múlt idejű feltételes mondatokban mindig benne van a "volna" szó, ezért elég könnyen be lehet azonosítani őket.) 
 
Ha a szerkezetet nézzük akkor a 2nd-ból a 3rd conditional nagyon egyszerűen levezethető:

2nd conditional – jelen idejű feltételes mód
If I won (Past Simple) the lottery, I would buy (would+ige) a new car.
Ha megnyerném a lottót, vennék egy új kocsit.
(Magyarul jelen idő feltételes mód – nám/ném/nék, -nád/néd/nél/nél, -ná/né/na/ne, -nánk/nénk, -nátok/nétek, -nák/nék – mind a két tagmondatban az igevégződés) 
 
3rd conditional – múlt idejű feltételes mód
If I had won (Past Perfect) the lottery, I would have bought (would have + ige 3.alakja) a new car.
Ha megnyertem volna a lottót, vettem volna egy új kocsit.
("…volna …volna" szerkezet kell magyarul) 
 
Itt egy kis táblázat az eddig tárgyalt szerkezetekről:

 
if-es tagmondat
másik tagmondat
zero conditional
IF+Present Simple
Present Simple (általános igazságok esetén Zero Conditional
1st conditional
IF+bármilyen jelen idő
(Present Simple, Present Continuous, Present Perfect)
Future (jövő idő), Imperative (felszólító mód), can/may/might/must/shoud + ige első alakja
2nd conditional
IF+Past Simple vagy Past Continuous
would/could/shoudl/might + ige első alakja
3rd conditional
IF + Past Perfect vagy Past perfect Continuous
would/could/should/might + have + ige harmadik alakja

…és, hogy könnyebb legyen megjegyezni, így "csúsznak" egymásba:

"if"-es oldal: 
present simple – past simpe – past perfect

"másik oldal":
will – would+ige 1.alakja – would+ige 3.alakja

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!